Δελτίο Τύπου

Work-related cancers: EP approves stringent prevention measures

Στρασβούργο
, 25/10/2017 - 12:02
Engineer in nuclear power station

Every year, more than 100,000 people in Europe die from work-related cancers. Today, MEPs will approve an agreement struck with the Member States to strengthen the rules concerning carcinogens and mutagens at work. Claude Rolin MEP negotiated this revision on behalf of the EPP Group.

Rolin said: “We’ve been waiting for more stringent European rules for 10 years now. This revision will ensure the better protection of all EU workers. The European Parliament has taken the original proposal’s ambitions to a whole new level by calling for a thorough medical follow-up of workers’ health, even after the end of their career. As symptoms often do not occur until a couple of years after exposure, a timely response is of the utmost importance.”

The revision will be conducted in several phases. Claude Rolin will be the EP’s main negotiator during the second phase. Rolin added: “Our work is not done. Now, we need to look to our social partners and together work out a step-by-step approach to ensure better protection and provide the necessary preventive measures in work environments. Workers need to know how to handle hazardous substances safely. In this situation, knowledge is key. We need to take every new research development into account and limit our workers’ exposure to hazardous substances to the absolute minimum.

Σημείωση

The new EU Directive will set limit values for 11 additional carcinogens and reviews the limit values for 2 substances already included in the 2004 Directive.

  • Hardwood dust: the EP demands to lower the limit for work-related exposure to 2mg/m3 (preceded by a transition period of 5 years, during which a limit value of 3mg/m3 will be in place).
  • Chromium IV: new limit value of 0.005mg/m3 (a transition period of 5 years with a limit value of 0.010mg/m3 and an exception for sectors in which a limit value of 0.25mg/m3 is in place).
  • Respirable Crystalline silica dust: the EP asks the Commission to review the limit value of 0.1mg/m3 during the evaluation of the Directive’s scope.

 

Με 216 μέλη από 27 χώρες η Κ.Ο. του ΕΛΚ είναι η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Στοιχεία επικοινωνίας Ευρωβουλευτή

-
Claude ROLIN
STR - Phone: +33 (0)3 88 175116 Fax: +33 (0)3 88 179116
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: claude.rolin@europarl.europa.eu

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Τύπου

Greet Gysen
Responsible for publications; Belgian press
Phone: +32 497 028 054
Man voting on elections in Europe
23/02/2018 - 17:59

People should know who can become the Commission President

"Europe should not be an elite project. It must become more of a project for the people again. This is why we need more democracy and...
Enlargement
22/02/2018 - 11:39

End rebate logic - we all benefit from EU budget

“The EU budget must be strengthened without penalising taxpayers. Post-2020, we have to stop rebates, compensations and end the logic of...
Online shopping with digital tablet
22/02/2018 - 10:10

Shop like at home

Whether buying online or offline from another EU Member State, European consumers will in the future be entitled to a harmonised level oF protection...
Combines harvesting wheat
21/02/2018 - 18:14

Evaluation and authorisation of pesticides needs to hold up to scrutiny

After the controversy surrounding the renewal of the use of glyphosate in farming, the European Parliament has set up a Special Committee to...

Νέα της εβδομάδας

26/02/2018 - 02/03/2018
Palm growing from pile of euros

New Tax Committee: artificial shifting around of companies' profits must end

Parliament is setting up a new special committee on Thursday to look further into the problem of the tax evasion and tax avoidance of multi-national...
Germany, Frankfurt, European Central Bank, low angle

EP hearing for ECB Vice-President candidate Luis De Guindos

The Ecofin Council, which gathers together the EU's 28 Finance Ministers, confirmed at its meeting on 20 February the nomination of Spanish...
A bee on a flower

Honey bees in trouble

The European Parliament will debate the future of beekeeping at its mini-Plenary on Wednesday. "We must keep an eye on our bees as their role in...
Sirpa Pietikäinen MEP