Δελτίο Τύπου

Unused EU money must be put to use

Βρυξέλλες
, 25/04/2016 - 15:23
Business finance chart and Euro banknotes

"Each year, around €2 billion in commitments foreseen in the EU budget remain unspent as the actions for which they were earmarked are not implemented. This amount should remain in the EU budget in order to fulfil the engagements that Member States have made", says the EPP Group.

“We propose a simple way of helping Member States meet their objectives: the sums which are not executed as initially foreseen should be reinstated to the EU budget instead of simply being lost. We are aiming for an EU budget without losses and that it is fully implemented in regard of the commitments appropriations”, explained the EPP Group Budgets Spokesman José Manuel Fernandes MEP.

The EPP Group stresses that these de-commitments should be made available again to face the emergent needs of the EU budget.

"The EU has emergent needs in its budget that must be fulfilled, such as the refugee crisis and other financing needs for objectives such as jobs and growth. Member States should now fulfil their commitments”, said Marian-Jean Marinescu MEP, Vice-Chairman of the EPP Group.

As a result, the EPP Group calls upon the European Commission to make the necessary proposals, particularly within the revisions of the Financial Regulation and the current MFF, to widen the flexibility of the EU budget by foreseeing the possibility to make unused money available for emerging EU budgetary needs.

Σημείωση

EPP Group Members involved include Lambert van Nistelrooij, EPP Group Coordinator in the Regional Development Committee, Jan Olbrycht, Rapporteur of the MFF revision, Ingeborg Gräßle, Rapporteur on the Financial Regulation, Reimer Böge, Vice-Chairman of the EPP Group Working Group Budget and Structural Policies, and Maria Spyraki, Member of the Regional Development Committee.

Με 215 μέλη από 27 χώρες η Κ.Ο. του ΕΛΚ είναι η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Στοιχεία επικοινωνίας Ευρωβουλευτή

-
José Manuel FERNANDES
BRU - Phone: +32 (0)2 2845165 Fax: +32 (0)2 2849165
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: josemanuel.fernandes@europarl.europa.eu
-
Marian-Jean MARINESCU
BRU - Phone: +32 (0)2 2845416 Fax: +32 (0)2 2849416
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: marian-jean.marinescu@europarl.europa.eu

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Τύπου

Francisco Correia Da Silva
Press Officer for Budget and Structural Policies Working Group, Budgets and Portuguese Media, EIN, Communications Strategy
Phone: +32 470 830 567
Pete Pakarinen
Head of Publications, Press Officer on Budget and Structural Policies Working Group, Budgetary Control, Agriculture and Rural Development and Finnish Media, Communication
Phone: +32 470 830 213
#UksLastSummer
16/07/2018 - 18:15

UKsLastSummer

The summer holidays have started! Which EU country are you going to visit this summer? Did you know that your holidays may be less hassle...
Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU
12/07/2018 - 12:00

Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU

Last year, it emerged that there were differences in the quality of food and non-food products being sold in different EU countries between, for...
Back lit money bags with euro symbol in vault
12/07/2018 - 10:37

EPP Group wants independent Monetary Fund under Union law

The EPP Group wants the planned European Monetary Fund (EMF) to be independent and integrated into Union law. "The European Stability...
Woman checking food labelling
12/07/2018 - 09:50

Dual quality of products

Products sold under the same brand name must have the same composition throughout the EU - this is the key message from the EPP Group’s Ivan...

Νέα της εβδομάδας

09/07/2018 - 13/07/2018
Cloud computing security

More muscle to combat threats to our networks

As threats to our vital networks and information structures are rising, we need to strengthen our ability to prevent, detect and respond to problems...
Happy family with child and shopping bags in city

Better work-life balance for parents and carers

On Wednesday afternoon, the Employment and Social Affairs Committee will vote on the legislative draft Report establishing a better work-life balance...
Human Hand Holding The New Apple Tv Siri Remote

New audiovisual media rules

Members of the Culture and Education Committee will endorse the political agreement reached on the reform of the EU legislation on Audiovisual Media...
Photo of Christos Stylianides