Δελτίο Τύπου

Unused EU money must be put to use

Βρυξέλλες
, 25/04/2016 - 15:23
Business finance chart and Euro banknotes

"Each year, around €2 billion in commitments foreseen in the EU budget remain unspent as the actions for which they were earmarked are not implemented. This amount should remain in the EU budget in order to fulfil the engagements that Member States have made", says the EPP Group.

“We propose a simple way of helping Member States meet their objectives: the sums which are not executed as initially foreseen should be reinstated to the EU budget instead of simply being lost. We are aiming for an EU budget without losses and that it is fully implemented in regard of the commitments appropriations”, explained the EPP Group Budgets Spokesman José Manuel Fernandes MEP.

The EPP Group stresses that these de-commitments should be made available again to face the emergent needs of the EU budget.

"The EU has emergent needs in its budget that must be fulfilled, such as the refugee crisis and other financing needs for objectives such as jobs and growth. Member States should now fulfil their commitments”, said Marian-Jean Marinescu MEP, Vice-Chairman of the EPP Group.

As a result, the EPP Group calls upon the European Commission to make the necessary proposals, particularly within the revisions of the Financial Regulation and the current MFF, to widen the flexibility of the EU budget by foreseeing the possibility to make unused money available for emerging EU budgetary needs.

Σημείωση

EPP Group Members involved include Lambert van Nistelrooij, EPP Group Coordinator in the Regional Development Committee, Jan Olbrycht, Rapporteur of the MFF revision, Ingeborg Gräßle, Rapporteur on the Financial Regulation, Reimer Böge, Vice-Chairman of the EPP Group Working Group Budget and Structural Policies, and Maria Spyraki, Member of the Regional Development Committee.

Με 215 μέλη από 27 χώρες η Κ.Ο. του ΕΛΚ είναι η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Στοιχεία επικοινωνίας Ευρωβουλευτή

-
José Manuel FERNANDES
BRU - Phone: +32 (0)2 2845165 Fax: +32 (0)2 2849165
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: josemanuel.fernandes@europarl.europa.eu
-
Marian-Jean MARINESCU
BRU - Phone: +32 (0)2 2845416 Fax: +32 (0)2 2849416
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: marian-jean.marinescu@europarl.europa.eu

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Τύπου

Francisco Correia Da Silva
Press Officer for Budget and Structural Policies Working Group, Budgets and Portuguese Media, EIN, Communications Strategy
Phone: +32 470 830 567
Pete Pakarinen
Head of Publications, Press Officer on Budget and Structural Policies Working Group, Budgetary Control, Agriculture and Rural Development and Finnish Media, Communication
Phone: +32 470 830 213
Esther Herranz García MEP and Nuno Melo MEP
18/10/2018 - 17:50

EPP Group promotes the role of youth in European agriculture

The EPP Group organised its fifth Congress of Young Farmers today to boost the role of young people in this crucial sector for Europe and to promote...
EPP Group highlights the EU’s long-term need for young farmers
18/10/2018 - 17:00

EPP Group highlights the EU’s long-term need for young farmers

The EPP Group held its fifth European Congress of Young Farmers in the European Parliament in Brussels. The number of young people taking up...
traffic on german autobahn,european cars and trucks
18/10/2018 - 10:32

Capping CO2 emissions: away with dirty trucks

EPP Group wants to limit CO2 emissions from trucks Today, the Members of the Environment Committee in the European Parliament voted in favour of a...
The map of Balkans under the magnifying glass
18/10/2018 - 09:32

EPP Group supports EU ambitions of Western Balkans

The EPP Group confirmed its support for the EU ambitions of the Western Balkan countries Albania, Bosnia and Herzegovina, FYROM, Kosovo, Montenegro...

Νέα της εβδομάδας

22/10/2018 - 26/10/2018
Border Entry / Exit signage between UK and France

Schengen Information System

The European Parliament will vote on Thursday on its final approval of the improved Schengen Information System (SIS) which locates wanted persons...
Discarded and polluting plastic garbage on sand

Reducing plastic waste

The EPP Group is in favour of new rules to reduce plastic pollution in Europe. The rules will be voted on in the European Parliament on Wednesday....
Young woman drinking glass of water

Safer drinking water for all

We want everyone to have access to quality water that is affordable and safe. On Tuesday, MEPs will approve changes to the new law on water safety...
Corien Wortmann-Kool MEP