Δελτίο Τύπου

Saving lives with mandatory driver assistance systems

Βρυξέλλες
, 12/10/2017 - 09:33
Row of parked cars

Today, the European Parliament’s Transport Committee voted to step up Europe’s efforts to better protect vulnerable road users from fatal accidents and serious injuries on the road. The Report, authored by Dieter Koch MEP, calls for mandatory driver assistance systems, driver training and investment in road infrastructure. “Every year, a staggering 25,500 people die on Europe's roads and 135,000 are seriously injured. Every death and every single seriously injured person is simply one too many. Europe needs to act now."

In the Report, the EPP Group argued for ambitious proposals for mandatory driver assistance systems in cars, trucks, buses and coaches, like automatic emergency braking systems with pedestrian and cyclist detection or lane-keeping assistance. "Five out of ten of all fatal road accident victims in urban areas are pedestrians and cyclists. We have the technology available to avoid these accidents, so we need to use it", the Rapporteur said.

The Transport Committee insisted that only those driver assistance systems which make a genuine contribution to road safety, have a favourable cost-benefit ratio and have already attained market maturity should be mandatory. Dieter Koch concluded: "Even if these systems pave the way for autonomous driving, they can never replace well-qualified drivers on high quality roads. Therefore these systems should be overridable. Driver training and enough funding for maintenance and renewal of the infrastructure are also important preconditions to improve road safety in Member States."

Σημείωση
Με 216 μέλη από 27 χώρες η Κ.Ο. του ΕΛΚ είναι η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Στοιχεία επικοινωνίας Ευρωβουλευτή

-
Dieter-Lebrecht KOCH
BRU - Phone: +32 (0)2 2845761 Fax: +32 (0)2 2849761
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dieter-lebrecht.koch@europarl.europa.eu

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Τύπου

Dirk Gotink
Press Officer for Transport and Tourism, Regional Development, Relations with National Parliaments and Dutch Media
Phone: +32 488 46 53 43
#UksLastSummer
16/07/2018 - 18:15

UKsLastSummer

The summer holidays have started! Which EU country are you going to visit this summer? Did you know that your holidays may be less hassle...
Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU
12/07/2018 - 12:00

Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU

Last year, it emerged that there were differences in the quality of food and non-food products being sold in different EU countries between, for...
Back lit money bags with euro symbol in vault
12/07/2018 - 10:37

EPP Group wants independent Monetary Fund under Union law

The EPP Group wants the planned European Monetary Fund (EMF) to be independent and integrated into Union law. "The European Stability...
Woman checking food labelling
12/07/2018 - 09:50

Dual quality of products

Products sold under the same brand name must have the same composition throughout the EU - this is the key message from the EPP Group’s Ivan...

Νέα της εβδομάδας

09/07/2018 - 13/07/2018
Cloud computing security

More muscle to combat threats to our networks

As threats to our vital networks and information structures are rising, we need to strengthen our ability to prevent, detect and respond to problems...
Happy family with child and shopping bags in city

Better work-life balance for parents and carers

On Wednesday afternoon, the Employment and Social Affairs Committee will vote on the legislative draft Report establishing a better work-life balance...
Human Hand Holding The New Apple Tv Siri Remote

New audiovisual media rules

Members of the Culture and Education Committee will endorse the political agreement reached on the reform of the EU legislation on Audiovisual Media...
Elżbieta Łukacijewska MEP