Δελτίο Τύπου

Moldova: EU assistance should be frozen

Στρασβούργο
, 03/10/2017 - 15:27
Moldova / EU

“We call for the EU financial help for Moldova to be frozen until the impact of the legislative changes in the Moldovan electoral law has been thoroughly assessed and we support that any payments of the macro-financial assistance be suspended until further notice”, said Cristian Preda MEP, the EPP Group’s Spokesman for Foreign Affairs at today’s debate on the situation in Moldova.

The Parliament of the Republic of Moldova decided in July to go ahead with the change in the electoral law despite the negative recommendation of the Venice Commission and fears that the implementation of this law will have a detrimental effect on democratic standards in the country. It is feared that the law could lead to the further concentration of power in the hands of the oligarchs and restrict the presence of the opposition parties in the Moldovan Parliament.

“The proposed change in the electoral system in the Republic of Moldova from the proportional to a mixed system has raised serious concerns both internally and externally. It was introduced against the strong advice of the Venice Commission not to do so, with concerns about risks of influence on candidates, the design of single mandate constituencies, excessive thresholds for parliamentary representation in the proportional component and risks of inadequate representation of minorities and women”, explained Andrey Kovatchev MEP, responsible on behalf of the EPP Group for the Resolution which will be adopted at a later stage.

“The implementation of the new electoral legislation should be strictly scrutinised by the EEAS along with the involvement of the European Parliament via a specially-designated Working Group of 5 MEPs”, he said.

Cristian Preda recalled that the European Parliament stated in July that the pre-condition for granting the EU's macro-financial assistance to the Republic of Moldova shall be that it respects effective democratic mechanisms: a multi-party system, rule of law and human rights. “We do not see this happening now. The European Union is an area of freedom and democracy where all citizens’ rights are respected. We were happy to see Moldova on the European path but at present, we are witnessing with regret that the country is being rerouted from this path”, he concluded.

Σημείωση
Με 216 μέλη από 27 χώρες η Κ.Ο. του ΕΛΚ είναι η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Στοιχεία επικοινωνίας Ευρωβουλευτή

-
Cristian Dan PREDA
STR - Phone: +33 (0)3 88 175261 Fax: +33 (0)3 88 179261
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: cristiandan.preda@europarl.europa.eu
-
Andrey KOVATCHEV
STR - Phone: +33 (0)3 88 175662 Fax: +33 (0)3 88 179662
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: andrey.kovatchev@europarl.europa.eu

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Τύπου

Agata Byczewska
Press Officer on Foreign Affairs , Security and Defence and Polish Media, Communications Strategy, ACP, Windhoek Dialogue Delegations
Phone: +32 473 841 093
Vladislav Panayotov Velev
Press Officer on Foreign Affairs Working Group, Union for the Mediterranean and Bulgarian Media, Communication
Phone: +32 484 199 498
Eugen Sandu
Press Officer for Romanian Media
Phone: +32 472 547 584
Combines harvesting wheat
20/09/2018 - 10:37

Pesticides: science mustn't be guided by politics

In a draft Report released today, the EPP Group insists on a science-based approach towards pesticide authorisation. "We need to further...
pharmacy
13/09/2018 - 12:40

Dual Quality Products: what you see is what you should get

The European Parliament today proposed concrete measures to solve the problem of quality differences between products sold under the same brand and...
Copyright law, defending consumers, State of the Union, Future of Europe
13/09/2018 - 12:30

Copyright law, defending consumers, State of the Union, Future of Europe

The European Parliament has approved legislation to help online content creators earn their fair share through a stronger EU copyright law. It also...
Business woman working on desk
12/09/2018 - 13:31

EPP Group leads EP in protection of independent journalism

The European Parliament stands behind journalists, creators, authors, publishers and legitimate copyright right-holders. This is the outcome of today...

Νέα της εβδομάδας

24/09/2018 - 28/09/2018
Financial Pie Chart - Euro

Cohesion Policy after 2020

The EPP Group will hold a public hearing on 'Cohesion Policy post-2020: Investments and solidarity in the context of the new EU budget', on...
word budget

2019 EU Budget Committee vote

On Tuesday and Wednesday, the Budgets Committee will vote on the 2019 EU Budget, ahead of the vote scheduled for the October II plenary session. Jos...
A heap of old collectors and vintage coins

Stopping illegal trafficking of cultural goods

The black market of antiquities and cultural goods constitutes one of the most persistent illegal trades in the world. For the moment, there is no EU...
Marian-Jean Marinescu in park