Δελτίο Τύπου

Fisheries Reform: a real opportunity to start negotiations

Βρυξέλλες
, 15/05/2013 - 13:00
fishing ship

Commenting on the Fisheries Reform agreement reached in the Council, Gabriel Mato MEP, Chairman of the European Parliament’s Fisheries Committee, underlined that this is a real opportunity to reach a final agreement: "But all the parties have to be flexible in order to find a common position. This is a unique chance that we should not waste. I think this is a reasonable proposal to start negotiations."

Maria do Céu Patrão Neves, a Portuguese EPP Group Member of the Fisheries Committee, welcomed the negotiating mandate obtained at the Council meeting with cautious optimism: "In general, the Council's views are more balanced, realistic and practical, meeting the concerns and hopes of the fisheries sector."

Regarding the Maximum Sustainable Yield (MSY), Patrão Neves said: "The exploitation of resources to levels compatible with the achievement of the MSY is an objective shared by all, but it should safeguard a realistic timeframe, so I agree with this proposal that establishes levels of fishing mortality that permit the required biomass levels that allow resources to be exploited and simultaneously accomplish the MSY by 2020."

"I also welcome the possibility of returning a percentage of unwanted catches up to the full implementation of the ban discards, and postponing the entry-into-force of this measure in early 2015 for fisheries targeting small pelagics. This will introduce some pragmatism and flexibility in this area, allowing a more gradual adaptation by the operators, particularly in terms of multi-species fisheries."

Patrão Neves concluded: "The Council has established a better balance between the environmental, social and economic pillars of the Common Fisheries Policy, revising the conservational base line suggested by the European Parliament."

Σημείωση
Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ είναι η μεγαλύτερη πολιτική δύναμη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαριθμώντας 269 μέλη και 3 μέλη παρατηρητές από την Κροατία.

Στοιχεία επικοινωνίας Ευρωβουλευτή

-
Gabriel MATO
BRU - Phone: +32 (0)2 2845237 Fax: +32 (0)2 2849237
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: gabriel.mato@europarl.europa.eu
-
Maria do Céu PATRÃO NEVES (Πρώην ευρωβουλευτής)
BRU - Phone: +32 (0)2 2845897 Fax: +32 (0)2 2849897
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: mariadoceu.patraoneves@europarl.europa.eu

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Τύπου

Maria Concepcion Lozano Martinez
Πρώην υπάλληλοι
Press Relations Fisheries, EuroLat, Spain
Francisco Correia Da Silva
Press Officer for Budget and Structural Policies Working Group, Budgets and Portuguese Media, EIN, Communications Strategy
Phone: +32 470 830 567
#UksLastSummer
16/07/2018 - 18:15

UKsLastSummer

The summer holidays have started! Which EU country are you going to visit this summer? Did you know that your holidays may be less hassle...
Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU
12/07/2018 - 12:00

Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU

Last year, it emerged that there were differences in the quality of food and non-food products being sold in different EU countries between, for...
Back lit money bags with euro symbol in vault
12/07/2018 - 10:37

EPP Group wants independent Monetary Fund under Union law

The EPP Group wants the planned European Monetary Fund (EMF) to be independent and integrated into Union law. "The European Stability...
Woman checking food labelling
12/07/2018 - 09:50

Dual quality of products

Products sold under the same brand name must have the same composition throughout the EU - this is the key message from the EPP Group’s Ivan...

Νέα της εβδομάδας

09/07/2018 - 13/07/2018
Cloud computing security

More muscle to combat threats to our networks

As threats to our vital networks and information structures are rising, we need to strengthen our ability to prevent, detect and respond to problems...
Happy family with child and shopping bags in city

Better work-life balance for parents and carers

On Wednesday afternoon, the Employment and Social Affairs Committee will vote on the legislative draft Report establishing a better work-life balance...
Human Hand Holding The New Apple Tv Siri Remote

New audiovisual media rules

Members of the Culture and Education Committee will endorse the political agreement reached on the reform of the EU legislation on Audiovisual Media...
Zofija Mazej Kukovič MEP