Δελτίο Τύπου

Fisheries Reform: a real opportunity to start negotiations

Βρυξέλλες
, 15/05/2013 - 13:00
fishing ship

Commenting on the Fisheries Reform agreement reached in the Council, Gabriel Mato MEP, Chairman of the European Parliament’s Fisheries Committee, underlined that this is a real opportunity to reach a final agreement: "But all the parties have to be flexible in order to find a common position. This is a unique chance that we should not waste. I think this is a reasonable proposal to start negotiations."

Maria do Céu Patrão Neves, a Portuguese EPP Group Member of the Fisheries Committee, welcomed the negotiating mandate obtained at the Council meeting with cautious optimism: "In general, the Council's views are more balanced, realistic and practical, meeting the concerns and hopes of the fisheries sector."

Regarding the Maximum Sustainable Yield (MSY), Patrão Neves said: "The exploitation of resources to levels compatible with the achievement of the MSY is an objective shared by all, but it should safeguard a realistic timeframe, so I agree with this proposal that establishes levels of fishing mortality that permit the required biomass levels that allow resources to be exploited and simultaneously accomplish the MSY by 2020."

"I also welcome the possibility of returning a percentage of unwanted catches up to the full implementation of the ban discards, and postponing the entry-into-force of this measure in early 2015 for fisheries targeting small pelagics. This will introduce some pragmatism and flexibility in this area, allowing a more gradual adaptation by the operators, particularly in terms of multi-species fisheries."

Patrão Neves concluded: "The Council has established a better balance between the environmental, social and economic pillars of the Common Fisheries Policy, revising the conservational base line suggested by the European Parliament."

Σημείωση
Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ είναι η μεγαλύτερη πολιτική δύναμη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαριθμώντας 269 μέλη και 3 μέλη παρατηρητές από την Κροατία.

Στοιχεία επικοινωνίας Ευρωβουλευτή

-
Gabriel MATO
BRU - Phone: +32 (0)2 2845237 Fax: +32 (0)2 2849237
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: gabriel.mato@europarl.europa.eu
-
Maria do Céu PATRÃO NEVES (Πρώην ευρωβουλευτής)
BRU - Phone: +32 (0)2 2845897 Fax: +32 (0)2 2849897
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: mariadoceu.patraoneves@europarl.europa.eu

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Τύπου

Maria Concepcion Lozano Martinez
Πρώην υπάλληλοι
Press Relations Fisheries, EuroLat, Spain
Francisco Correia Da Silva
Press Officer for Budget and Structural Policies Working Group, Budgets and Portuguese Media, EIN, Communications Strategy
Phone: +32 470 830 567
photo of the students in a classroom
22/10/2018 - 19:01

Erasmus+: EPP Group proposes concrete steps for programme

Today, the European Parliament’s (EP) Culture and Education Committee presented its draft Report on the Erasmus+ Programme authored by Milan...
two police officers doing a traffic control
22/10/2018 - 15:33

New Schengen Information System will track criminals and illegally-staying persons regardless of national borders

How can we effectively find criminals and terrorists in a Union without internal border checks? How are we able to enforce our rules and decisions on...
Esther Herranz García MEP and Nuno Melo MEP
18/10/2018 - 17:50

EPP Group promotes the role of youth in European agriculture

The EPP Group organised its fifth Congress of Young Farmers today to boost the role of young people in this crucial sector for Europe and to promote...
EPP Group highlights the EU’s long-term need for young farmers
18/10/2018 - 17:00

EPP Group highlights the EU’s long-term need for young farmers

The EPP Group held its fifth European Congress of Young Farmers in the European Parliament in Brussels. The number of young people taking up...

Νέα της εβδομάδας

22/10/2018 - 26/10/2018
Border Entry / Exit signage between UK and France

Schengen Information System

The European Parliament will vote on Thursday on its final approval of the improved Schengen Information System (SIS) which locates wanted persons...
Discarded and polluting plastic garbage on sand

Reducing plastic waste

The EPP Group is in favour of new rules to reduce plastic pollution in Europe. The rules will be voted on in the European Parliament on Wednesday....
Young woman drinking glass of water

Safer drinking water for all

We want everyone to have access to quality water that is affordable and safe. On Tuesday, MEPs will approve changes to the new law on water safety...
Alojz Peterle rides a bicycle