ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Ł

Αναφορές

Οι Εκπρόσωποι Τύπου

 • -

  Pál CSÁKY

  Αντιπρόεδρος
  Χώρα: Σλοβακία
  Κόμμα: Strana mad'arskej komunity- Magyar Közösség Pártja (SK)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: pal.csaky@europarl.europa.eu
  Αντιπρόεδρος - Αναφορές; Μέλος - Strana mad'arskej komunity- Magyar Közösség Pártja; Μέλος - Ινδία; Αναπληρωτής - Βραζιλία; Αναπληρωτής - Ιαπωνία; Αναπληρωτής - Πολιτικές Ελευθερίες, Δικαιοσύνη και Εσ...
 • -

  Rosa ESTARÀS FERRAGUT

  Αντιπρόεδρος
  Χώρα: Ισπανία
  Κόμμα: Partido Popular (ES)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: rosa.estaras@europarl.europa.eu
  Αντιπρόεδρος - Αναφορές; Μέλος - Partido Popular; Μέλος - AKE; Μέλος - Νομικά Θέματα; Αναπληρώτρια - CARIFORUM; Αναπληρώτρια - Euronest; Αναπληρώτρια - Eurolat; Αναπληρώτρια - Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Γ...
 • -

  Roberta METSOLA

  Αντιπρόεδρος
  Χώρα: Μάλτα
  Κόμμα: Partit Nazzjonalista (MT)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: roberta.metsola@europarl.europa.eu
  Αντιπρόεδρος - Αναφορές; Μέλος - Τρομοκρατία; Μέλος - Ηνωμένες Πολιτείες; Μέλος - Πολιτικές Ελευθερίες, Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις; Μέλος - Partit Nazzjonalista; Αναπληρώτρια - Οικονομικό έγκ...
 • -

  Peter JAHR

  Συντονιστής
  Χώρα: Γερμανία
  Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: peter.jahr@europarl.europa.eu
  Συντονιστής - Αναφορές; Μέλος - Christlich Demokratische Union Deutschlands; Μέλος - Πολιτικό Γραφείο της Κ.Ο. του ΕΛΚ; Μέλος - Γεωργία και Ανάπτυξη της Υπαίθρου; Μέλος - Κοινότητα τωνΆνδεων; Μέλος -...
 • -

  Jarosław WAŁĘSA

  Συντονιστής
  Χώρα: Πολωνία
  Κόμμα: Platforma Obywatelska (PL)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: jaroslaw.walesa@europarl.europa.eu
  Αντιπρόεδρος - Αλιεία; Συντονιστής - Αναφορές; Μέλος - Platforma Obywatelska; Μέλος - Ιαπωνία; Μέλος - Αναφορές; Αναπληρωτής - Κεντρική Αμερική; Αναπληρωτής - Eurolat; Αναπληρωτής - Διεθνές Εμπόριο

Οι βουλευτές σας

Pál CSÁKY

Αντιπρόεδρος
-

Pál CSÁKY

Αντιπρόεδρος
Χώρα: Σλοβακία
Κόμμα: Strana mad'arskej komunity- Magyar Közösség Pártja (SK)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: pal.csaky@europarl.europa.eu

Rosa ESTARÀS FERRAGUT

Αντιπρόεδρος
-

Rosa ESTARÀS FERRAGUT

Αντιπρόεδρος
Χώρα: Ισπανία
Κόμμα: Partido Popular (ES)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: rosa.estaras@europarl.europa.eu

Roberta METSOLA

Αντιπρόεδρος
-

Roberta METSOLA

Αντιπρόεδρος
Χώρα: Μάλτα
Κόμμα: Partit Nazzjonalista (MT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: roberta.metsola@europarl.europa.eu

Peter JAHR

Συντονιστής
-

Peter JAHR

Συντονιστής
Χώρα: Γερμανία
Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: peter.jahr@europarl.europa.eu

Jarosław WAŁĘSA

Συντονιστής
-

Jarosław WAŁĘSA

Συντονιστής
Χώρα: Πολωνία
Κόμμα: Platforma Obywatelska (PL)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: jaroslaw.walesa@europarl.europa.eu

Alberto CIRIO

Μέλος
-

Alberto CIRIO

Μέλος
Χώρα: Ιταλία
Κόμμα: Forza Italia (IT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: alberto.cirio@europarl.europa.eu

Svetoslav Hristov MALINOV

Μέλος
-

Svetoslav Hristov MALINOV

Μέλος
Χώρα: Βουλγαρία
Κόμμα: Democrats for Strong Bulgaria (BG)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: svetoslav.malinov@europarl.europa.eu

Lukas MANDL

Μέλος
-

Lukas MANDL

Μέλος
Χώρα: Αυστρία
Κόμμα: Österreichische Volkspartei (AT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: lukas.mandl@europarl.europa.eu, blog@lukasmandl.eu

Cristian Dan PREDA

Μέλος
-

Cristian Dan PREDA

Μέλος
Χώρα: Ρουμανία
Κόμμα: Independent (RO)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: cristiandan.preda@europarl.europa.eu

Elisabetta GARDINI

Αναπληρώτρια
-

Elisabetta GARDINI

Αναπληρώτρια
Χώρα: Ιταλία
Κόμμα: Forza Italia (IT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: elisabetta.gardini@europarl.europa.eu

György HÖLVÉNYI

Αναπληρωτής
-

György HÖLVÉNYI

Αναπληρωτής
Χώρα: Ουγγαρία
Κόμμα: Kereszténydemokrata Néppárt (HU)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: gyorgy.holvenyi@europarl.europa.eu

Carlos ITURGAIZ

Αναπληρωτής
-

Carlos ITURGAIZ

Αναπληρωτής
Χώρα: Ισπανία
Κόμμα: Partido Popular (ES)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: carlos.iturgaiz@europarl.europa.eu

József NAGY

Αναπληρωτής
-

József NAGY

Αναπληρωτής
Χώρα: Σλοβακία
Κόμμα: MOST - HÍD (SK)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: jozsef.nagy@europarl.europa.eu

Julia PITERA

Αναπληρώτρια
-

Julia PITERA

Αναπληρώτρια
Χώρα: Πολωνία
Κόμμα: Platforma Obywatelska (PL)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: julia.pitera@europarl.europa.eu

Sven SCHULZE

Αναπληρωτής
-

Sven SCHULZE

Αναπληρωτής
Χώρα: Γερμανία
Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: sven.schulze@europarl.europa.eu

László TŐKÉS

Αναπληρωτής
-

László TŐKÉS

Αναπληρωτής
Χώρα: Ουγγαρία
Κόμμα: Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (HU)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: laszlo.tokes@europarl.europa.eu

Axel VOSS

Αναπληρωτής
-

Axel VOSS

Αναπληρωτής
Χώρα: Γερμανία
Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: axel.voss@europarl.europa.eu

Rainer WIELAND

Αναπληρωτής
-

Rainer WIELAND

Αναπληρωτής
Χώρα: Γερμανία
Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: rainer.wieland@europarl.europa.eu
Esther Herranz García MEP and Nuno Melo MEP
18/10/2018 - 17:50

EPP Group promotes the role of youth in European agriculture

The EPP Group organised its fifth Congress of Young Farmers today to boost the role of young people in this crucial sector for Europe and to promote...
EPP Group highlights the EU’s long-term need for young farmers
18/10/2018 - 17:00

EPP Group highlights the EU’s long-term need for young farmers

The EPP Group held its fifth European Congress of Young Farmers in the European Parliament in Brussels. The number of young people taking up...
traffic on german autobahn,european cars and trucks
18/10/2018 - 10:32

Capping CO2 emissions: away with dirty trucks

EPP Group wants to limit CO2 emissions from trucks Today, the Members of the Environment Committee in the European Parliament voted in favour of a...
The map of Balkans under the magnifying glass
18/10/2018 - 09:32

EPP Group supports EU ambitions of Western Balkans

The EPP Group confirmed its support for the EU ambitions of the Western Balkan countries Albania, Bosnia and Herzegovina, FYROM, Kosovo, Montenegro...