ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Ł

Αναφορές

Οι Εκπρόσωποι Τύπου

 • -

  Pál CSÁKY

  Αντιπρόεδρος
  Χώρα: Σλοβακία
  Κόμμα: Strana mad'arskej komunity- Magyar Közösség Pártja (SK)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: pal.csaky@europarl.europa.eu
  Αντιπρόεδρος - Αναφορές; Μέλος - Strana mad'arskej komunity- Magyar Közösség Pártja; Μέλος - Ινδία; Αναπληρωτής - Βραζιλία; Αναπληρωτής - Ιαπωνία; Αναπληρωτής - Πολιτικές Ελευθερίες, Δικαιοσύνη και Εσ...
 • -

  Rosa ESTARÀS FERRAGUT

  Αντιπρόεδρος
  Χώρα: Ισπανία
  Κόμμα: Partido Popular (ES)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: rosa.estaras@europarl.europa.eu
  Αντιπρόεδρος - Αναφορές; Μέλος - Partido Popular; Μέλος - AKE; Μέλος - Νομικά Θέματα; Αναπληρώτρια - CARIFORUM; Αναπληρώτρια - Euronest; Αναπληρώτρια - Eurolat; Αναπληρώτρια - Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Γ...
 • -

  Roberta METSOLA

  Αντιπρόεδρος
  Χώρα: Μάλτα
  Κόμμα: Partit Nazzjonalista (MT)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: roberta.metsola@europarl.europa.eu
  Αντιπρόεδρος - Αναφορές; - Πολιτικές Ελευθερίες, Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις; Μέλος - Τρομοκρατία; - ; Μέλος - Ηνωμένες Πολιτείες; Μέλος - Πολιτικές Ελευθερίες, Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υπο...
 • -

  Peter JAHR

  Χώρα: Γερμανία
  Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: peter.jahr@europarl.europa.eu
  - Αναφορές; Μέλος - Christlich Demokratische Union Deutschlands; - ; Μέλος - Γεωργία και Ανάπτυξη της Υπαίθρου; Μέλος - Κοινότητα τωνΆνδεων; Μέλος - Eurolat; Μέλος - Αναφορές; Αναπληρωτής - Ενωσιακή...
 • -

  Jarosław WAŁĘSA

  Χώρα: Πολωνία
  Κόμμα: Platforma Obywatelska (PL)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: jaroslaw.walesa@europarl.europa.eu
  Αντιπρόεδρος - Αλιεία; - Αναφορές; Μέλος - Platforma Obywatelska; Μέλος - Ιαπωνία; Μέλος - Αναφορές; Αναπληρωτής - Κεντρική Αμερική; Αναπληρωτής - Eurolat; Αναπληρωτής - Διεθνές Εμπόριο

Οι βουλευτές σας

Pál CSÁKY

Αντιπρόεδρος
-

Pál CSÁKY

Αντιπρόεδρος
Χώρα: Σλοβακία
Κόμμα: Strana mad'arskej komunity- Magyar Közösség Pártja (SK)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: pal.csaky@europarl.europa.eu

Rosa ESTARÀS FERRAGUT

Αντιπρόεδρος
-

Rosa ESTARÀS FERRAGUT

Αντιπρόεδρος
Χώρα: Ισπανία
Κόμμα: Partido Popular (ES)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: rosa.estaras@europarl.europa.eu

Roberta METSOLA

Αντιπρόεδρος
-

Roberta METSOLA

Αντιπρόεδρος
Χώρα: Μάλτα
Κόμμα: Partit Nazzjonalista (MT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: roberta.metsola@europarl.europa.eu

Peter JAHR

-

Peter JAHR

Χώρα: Γερμανία
Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: peter.jahr@europarl.europa.eu

Jarosław WAŁĘSA

-

Jarosław WAŁĘSA

Χώρα: Πολωνία
Κόμμα: Platforma Obywatelska (PL)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: jaroslaw.walesa@europarl.europa.eu

Alberto CIRIO

Μέλος
-

Alberto CIRIO

Μέλος
Χώρα: Ιταλία
Κόμμα: Forza Italia (IT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: alberto.cirio@europarl.europa.eu

Svetoslav Hristov MALINOV

Μέλος
-

Svetoslav Hristov MALINOV

Μέλος
Χώρα: Βουλγαρία
Κόμμα: Democrats for Strong Bulgaria (BG)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: svetoslav.malinov@europarl.europa.eu

Lukas MANDL

Μέλος
-

Lukas MANDL

Μέλος
Χώρα: Αυστρία
Κόμμα: Österreichische Volkspartei (AT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: lukas.mandl@europarl.europa.eu, blog@lukasmandl.eu

Cristian Dan PREDA

Μέλος
-

Cristian Dan PREDA

Μέλος
Χώρα: Ρουμανία
Κόμμα: Independent (RO)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: cristiandan.preda@europarl.europa.eu

Elisabetta GARDINI

Αναπληρώτρια
-

Elisabetta GARDINI

Αναπληρώτρια
Χώρα: Ιταλία
Κόμμα: Forza Italia (IT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: elisabetta.gardini@europarl.europa.eu

György HÖLVÉNYI

Αναπληρωτής
-

György HÖLVÉNYI

Αναπληρωτής
Χώρα: Ουγγαρία
Κόμμα: Kereszténydemokrata Néppárt (HU)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: gyorgy.holvenyi@europarl.europa.eu

Carlos ITURGAIZ

Αναπληρωτής
-

Carlos ITURGAIZ

Αναπληρωτής
Χώρα: Ισπανία
Κόμμα: Partido Popular (ES)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: carlos.iturgaiz@europarl.europa.eu

József NAGY

Αναπληρωτής
-

József NAGY

Αναπληρωτής
Χώρα: Σλοβακία
Κόμμα: MOST - HÍD (SK)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: jozsef.nagy@europarl.europa.eu

Julia PITERA

Αναπληρώτρια
-

Julia PITERA

Αναπληρώτρια
Χώρα: Πολωνία
Κόμμα: Platforma Obywatelska (PL)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: julia.pitera@europarl.europa.eu

Sven SCHULZE

Αναπληρωτής
-

Sven SCHULZE

Αναπληρωτής
Χώρα: Γερμανία
Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: sven.schulze@europarl.europa.eu

László TŐKÉS

Αναπληρωτής
-

László TŐKÉS

Αναπληρωτής
Χώρα: Ουγγαρία
Κόμμα: Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt (HU)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: laszlo.tokes@europarl.europa.eu

Axel VOSS

Αναπληρωτής
-

Axel VOSS

Αναπληρωτής
Χώρα: Γερμανία
Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: axel.voss@europarl.europa.eu

Rainer WIELAND

Αναπληρωτής
-

Rainer WIELAND

Αναπληρωτής
Χώρα: Γερμανία
Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: rainer.wieland@europarl.europa.eu
Protecting the rights of victims of terrorism in the EU
22/03/2018 - 13:30

Protecting the rights of victims of terrorism in the EU

The European Parliament’s Special Committee on Terrorism held a public hearing on the rights of victims of terrorism. In 2016 and 2017,...
Construction worker doing measuring
21/03/2018 - 15:09

Services e-card: EPP Group calls for holistic approach

Simplifying the provision of services for SMEs in the Single Market is one of the most important priorities of the EPP Group. However, the Commission...
EU puzzle
21/03/2018 - 12:30

Align European semester with national budget cycles

In order to better coordinate economic policies, the European Semester should be aligned with the budgetary calendars of national parliaments, say...
Tax evasion
21/03/2018 - 11:37

EPP Group wants to tax digital business where the user is

Commission initiative comes one week after Parliament's proposal to tax tech giants The EPP Group in the European Parliament welcomes today...