ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Ł

Αναφορές

Οι Εκπρόσωποι Τύπου

 • -

  Pál CSÁKY

  Αντιπρόεδρος
  Χώρα: Σλοβακία
  Κόμμα: Strana mad'arskej komunity- Magyar Közösség Pártja (SK)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: pal.csaky@europarl.europa.eu
  Αντιπρόεδρος - Αναφορές; Μέλος - Strana mad'arskej komunity- Magyar Közösség Pártja; Μέλος - Ινδία; Αναπληρωτής - Βραζιλία; Αναπληρωτής - Ιαπωνία; Αναπληρωτής - Πολιτικές Ελευθερίες, Δικαιοσύνη και Εσ...
 • -

  Rosa ESTARÀS FERRAGUT

  Αντιπρόεδρος
  Χώρα: Ισπανία
  Κόμμα: Partido Popular (ES)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: rosa.estaras@europarl.europa.eu
  Αντιπρόεδρος - Αναφορές; Μέλος - Partido Popular; Μέλος - AKE; Μέλος - Νομικά Θέματα; Αναπληρώτρια - CARIFORUM; Αναπληρώτρια - Euronest; Αναπληρώτρια - Eurolat; Αναπληρώτρια - Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Γ...
 • -

  Roberta METSOLA

  Αντιπρόεδρος
  Χώρα: Μάλτα
  Κόμμα: Partit Nazzjonalista (MT)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: roberta.metsola@europarl.europa.eu
  Αντιπρόεδρος - Αναφορές; - Πολιτικές Ελευθερίες, Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις; Μέλος - Τρομοκρατία; - ; Μέλος - Ηνωμένες Πολιτείες; Μέλος - Πολιτικές Ελευθερίες, Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υπο...
 • -

  Peter JAHR

  Χώρα: Γερμανία
  Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: peter.jahr@europarl.europa.eu
  - Αναφορές; Μέλος - Christlich Demokratische Union Deutschlands; - ; Μέλος - Γεωργία και Ανάπτυξη της Υπαίθρου; Μέλος - Κοινότητα τωνΆνδεων; Μέλος - Eurolat; Μέλος - Αναφορές; Αναπληρωτής - Ενωσιακή...
 • -

  Jarosław WAŁĘSA

  Χώρα: Πολωνία
  Κόμμα: Platforma Obywatelska (PL)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: jaroslaw.walesa@europarl.europa.eu
  Αντιπρόεδρος - Αλιεία; - Αναφορές; Μέλος - Platforma Obywatelska; Μέλος - Ιαπωνία; Μέλος - Αναφορές; Αναπληρωτής - Κεντρική Αμερική; Αναπληρωτής - Eurolat; Αναπληρωτής - Διεθνές Εμπόριο

Οι βουλευτές σας

Pál CSÁKY

Αντιπρόεδρος
-

Pál CSÁKY

Αντιπρόεδρος
Χώρα: Σλοβακία
Κόμμα: Strana mad'arskej komunity- Magyar Közösség Pártja (SK)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: pal.csaky@europarl.europa.eu

Rosa ESTARÀS FERRAGUT

Αντιπρόεδρος
-

Rosa ESTARÀS FERRAGUT

Αντιπρόεδρος
Χώρα: Ισπανία
Κόμμα: Partido Popular (ES)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: rosa.estaras@europarl.europa.eu

Roberta METSOLA

Αντιπρόεδρος
-

Roberta METSOLA

Αντιπρόεδρος
Χώρα: Μάλτα
Κόμμα: Partit Nazzjonalista (MT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: roberta.metsola@europarl.europa.eu

Peter JAHR

-

Peter JAHR

Χώρα: Γερμανία
Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: peter.jahr@europarl.europa.eu

Jarosław WAŁĘSA

-

Jarosław WAŁĘSA

Χώρα: Πολωνία
Κόμμα: Platforma Obywatelska (PL)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: jaroslaw.walesa@europarl.europa.eu

Alberto CIRIO

Μέλος
-

Alberto CIRIO

Μέλος
Χώρα: Ιταλία
Κόμμα: Forza Italia (IT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: alberto.cirio@europarl.europa.eu

Svetoslav Hristov MALINOV

Μέλος
-

Svetoslav Hristov MALINOV

Μέλος
Χώρα: Βουλγαρία
Κόμμα: Democrats for Strong Bulgaria (BG)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: svetoslav.malinov@europarl.europa.eu

Lukas MANDL

Μέλος
-

Lukas MANDL

Μέλος
Χώρα: Αυστρία
Κόμμα: Österreichische Volkspartei (AT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: lukas.mandl@europarl.europa.eu, blog@lukasmandl.eu

Cristian Dan PREDA

Μέλος
-

Cristian Dan PREDA

Μέλος
Χώρα: Ρουμανία
Κόμμα: Independent (RO)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: cristiandan.preda@europarl.europa.eu

Elisabetta GARDINI

Αναπληρώτρια
-

Elisabetta GARDINI

Αναπληρώτρια
Χώρα: Ιταλία
Κόμμα: Forza Italia (IT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: elisabetta.gardini@europarl.europa.eu

György HÖLVÉNYI

Αναπληρωτής
-

György HÖLVÉNYI

Αναπληρωτής
Χώρα: Ουγγαρία
Κόμμα: Kereszténydemokrata Néppárt (HU)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: gyorgy.holvenyi@europarl.europa.eu

Carlos ITURGAIZ

Αναπληρωτής
-

Carlos ITURGAIZ

Αναπληρωτής
Χώρα: Ισπανία
Κόμμα: Partido Popular (ES)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: carlos.iturgaiz@europarl.europa.eu

József NAGY

Αναπληρωτής
-

József NAGY

Αναπληρωτής
Χώρα: Σλοβακία
Κόμμα: MOST - HÍD (SK)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: jozsef.nagy@europarl.europa.eu

Julia PITERA

Αναπληρώτρια
-

Julia PITERA

Αναπληρώτρια
Χώρα: Πολωνία
Κόμμα: Platforma Obywatelska (PL)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: julia.pitera@europarl.europa.eu

Sven SCHULZE

Αναπληρωτής
-

Sven SCHULZE

Αναπληρωτής
Χώρα: Γερμανία
Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: sven.schulze@europarl.europa.eu

László TŐKÉS

Αναπληρωτής
-

László TŐKÉS

Αναπληρωτής
Χώρα: Ουγγαρία
Κόμμα: Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (HU)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: laszlo.tokes@europarl.europa.eu

Axel VOSS

Αναπληρωτής
-

Axel VOSS

Αναπληρωτής
Χώρα: Γερμανία
Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: axel.voss@europarl.europa.eu

Rainer WIELAND

Αναπληρωτής
-

Rainer WIELAND

Αναπληρωτής
Χώρα: Γερμανία
Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: rainer.wieland@europarl.europa.eu
#UksLastSummer
16/07/2018 - 18:16

UKsLastSummer: your rights when travelling in the EU

The summer holidays have started! Which EU country are you going to visit this summer? Did you know that your holidays may be less hassle...
Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU
12/07/2018 - 12:00

Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU

Last year, it emerged that there were differences in the quality of food and non-food products being sold in different EU countries between, for...
Back lit money bags with euro symbol in vault
12/07/2018 - 10:37

EPP Group wants independent Monetary Fund under Union law

The EPP Group wants the planned European Monetary Fund (EMF) to be independent and integrated into Union law. "The European Stability...
Woman checking food labelling
12/07/2018 - 09:50

Dual quality of products

Products sold under the same brand name must have the same composition throughout the EU - this is the key message from the EPP Group’s Ivan...