ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Ł

Συνταγματικές Υποθέσεις

Οι Εκπρόσωποι Τύπου

 • -

  Danuta Maria HÜBNER

  Πρόεδρος
  Χώρα: Πολωνία
  Κόμμα: Platforma Obywatelska (PL)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: danuta.huebner@europarl.europa.eu
  Πρόεδρος - Συνταγματικές Υποθέσεις; Μέλος - Platforma Obywatelska; - ; Μέλος - Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών; Μέλος - Ηνωμένες Πολιτείες; Μέλος - Οικονομική και Νομισματική Πολιτική; Αναπληρώτρ...
 • -

  Markus PIEPER

  Αντιπρόεδρος
  Χώρα: Γερμανία
  Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: markus.pieper@europarl.europa.eu
  - ; Αντιπρόεδρος - Συνταγματικές Υποθέσεις; Μέλος - Christlich Demokratische Union Deutschlands; Μέλος - Κεντρική Ασία, Μογγολία; Μέλος - Μεταφορές και Τουρισμός; Αναπληρωτής - Ιράν; Αναπληρωτής - Βι...
 • -

  György SCHÖPFLIN

  Χώρα: Ουγγαρία
  Κόμμα: Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (HU)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: gyorgy.schopflin@europarl.europa.eu
  - Συνταγματικές Υποθέσεις; Μέλος - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt; - ; Μέλος - Συνταγματικές Υποθέσεις; Μέλος - Κεντρική Ασία, Μογγολία; Αναπληρωτής - Εξωτερικές Υποθέσε...
 • -

  Jérôme LAVRILLEUX

  Χώρα: Γαλλία
  Κόμμα:
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: jerome.lavrilleux@europarl.europa.eu
  - Συνταγματικές Υποθέσεις; Μέλος - -; Μέλος - Καναδάς; Μέλος - Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις; Αναπληρωτής - Συνταγματικές Υποθέσεις; Αναπληρωτής - Νότιος Αφρική; Αναπληρωτής - Δικαιώματα των Γυ...

Οι βουλευτές σας

Danuta Maria HÜBNER

Πρόεδρος
-

Danuta Maria HÜBNER

Πρόεδρος
Χώρα: Πολωνία
Κόμμα: Platforma Obywatelska (PL)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: danuta.huebner@europarl.europa.eu

Markus PIEPER

Αντιπρόεδρος
-

Markus PIEPER

Αντιπρόεδρος
Χώρα: Γερμανία
Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: markus.pieper@europarl.europa.eu

György SCHÖPFLIN

-

György SCHÖPFLIN

Χώρα: Ουγγαρία
Κόμμα: Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (HU)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: gyorgy.schopflin@europarl.europa.eu

Jérôme LAVRILLEUX

-

Jérôme LAVRILLEUX

Χώρα: Γαλλία
Κόμμα:
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: jerome.lavrilleux@europarl.europa.eu

Michał BONI

Μέλος
-

Michał BONI

Μέλος
Χώρα: Πολωνία
Κόμμα: Platforma Obywatelska (PL)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: michal.boni@europarl.europa.eu

Elmar BROK

Μέλος
-

Elmar BROK

Μέλος
Χώρα: Γερμανία
Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: elmar.brok@europarl.europa.eu

Esteban GONZÁLEZ PONS

Μέλος
-

Esteban GONZÁLEZ PONS

Μέλος
Χώρα: Ισπανία
Κόμμα: Partido Popular (ES)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: esteban.gonzalezpons@europarl.europa.eu

Alain LAMASSOURE

Μέλος
-

Alain LAMASSOURE

Μέλος
Χώρα: Γαλλία
Κόμμα: Indépendant (FR)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: alain.lamassoure@europarl.europa.eu

Paulo RANGEL

Μέλος
-

Paulo RANGEL

Μέλος
Χώρα: Πορτογαλία
Κόμμα: Partido Social Democrata (PT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: paulo.rangel@europarl.europa.eu

Brice HORTEFEUX

Αναπληρωτής
-

Brice HORTEFEUX

Αναπληρωτής
Χώρα: Γαλλία
Κόμμα: Les Républicains (FR)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: brice.hortefeux@europarl.europa.eu

David McALLISTER

Αναπληρωτής
-

David McALLISTER

Αναπληρωτής
Χώρα: Γερμανία
Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: david.mcallister@europarl.europa.eu

Mairead McGUINNESS

Αναπληρώτρια
-

Mairead McGUINNESS

Αναπληρώτρια
Χώρα: Ιρλανδία
Κόμμα: Fine Gael Party (IE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: mairead.mcguinness@europarl.europa.eu

Jiří POSPÍŠIL

Αναπληρωτής
-

Jiří POSPÍŠIL

Αναπληρωτής
Χώρα: Τσεχική Δημοκρατία
Κόμμα: TOP 09 a Starostové (CZ)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: jiri.pospisil@europarl.europa.eu

Cristian Dan PREDA

Αναπληρωτής
-

Cristian Dan PREDA

Αναπληρωτής
Χώρα: Ρουμανία
Κόμμα: Independent (RO)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: cristiandan.preda@europarl.europa.eu

Rainer WIELAND

Αναπληρωτής
-

Rainer WIELAND

Αναπληρωτής
Χώρα: Γερμανία
Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: rainer.wieland@europarl.europa.eu

Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

Αναπληρώτρια
-

Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

Αναπληρώτρια
Χώρα: Πολωνία
Κόμμα: Platforma Obywatelska (PL)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: elzbieta.lukacijewska@europarl.europa.eu
#UksLastSummer
16/07/2018 - 18:15

UKsLastSummer

The summer holidays have started! Which EU country are you going to visit this summer? Did you know that your holidays may be less hassle...
Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU
12/07/2018 - 12:00

Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU

Last year, it emerged that there were differences in the quality of food and non-food products being sold in different EU countries between, for...
Back lit money bags with euro symbol in vault
12/07/2018 - 10:37

EPP Group wants independent Monetary Fund under Union law

The EPP Group wants the planned European Monetary Fund (EMF) to be independent and integrated into Union law. "The European Stability...
Woman checking food labelling
12/07/2018 - 09:50

Dual quality of products

Products sold under the same brand name must have the same composition throughout the EU - this is the key message from the EPP Group’s Ivan...