ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Ł

Πολιτισμός και Παιδεία

Οι Εκπρόσωποι Τύπου

 • -

  Andrea BOCSKOR

  Αντιπρόεδρος
  Χώρα: Ουγγαρία
  Κόμμα: Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt (HU)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: andrea.bocskor@europarl.europa.eu
  Αντιπρόεδρος - Πολιτισμός και Παιδεία; Αντιπρόεδρος - Euronest; Μέλος - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt; Μέλος - Ουκρανία; Αναπληρώτρια - Εξωτερικές Υποθέσεις; Αναπληρώτρι...
 • -

  Stefano MAULLU

  Αντιπρόεδρος
  Χώρα: Ιταλία
  Κόμμα: Forza Italia (IT)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: stefano.maullu@europarl.europa.eu
  Αντιπρόεδρος - Πολιτισμός και Παιδεία; Μέλος - Forza Italia; Μέλος - Ρωσία; Αναπληρωτής - AKE; Αναπληρωτής - Περιβάλλον, Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων; Αναπληρωτής - Νομικά Θέματα
 • -

  Sabine VERHEYEN

  Χώρα: Γερμανία
  Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: sabine.verheyen@europarl.europa.eu
  Αντιπρόεδρος - Νότιος Αφρική; - Πολιτισμός και Παιδεία; Μέλος - Christlich Demokratische Union Deutschlands; - ; Μέλος - Πολιτισμός και Παιδεία; Αναπληρώτρια - AKE; Αναπληρώτρια - Eurolat; Αναπληρώτ...
 • -

  Santiago FISAS AYXELÀ

  Χώρα: Ισπανία
  Κόμμα: Partido Popular (ES)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: santiago.fisasayxela@europarl.europa.eu
  - ; - Πολιτισμός και Παιδεία; Μέλος - Partido Popular; Μέλος - Μαγκρέμπ; Μέλος - Ένωση για τη Μεσόγειο; Μέλος - Διεθνές Εμπόριο; Αναπληρωτής - Πολιτισμός και Παιδεία; Αναπληρωτής - Ινδία

Οι βουλευτές σας

Andrea BOCSKOR

Αντιπρόεδρος
-

Andrea BOCSKOR

Αντιπρόεδρος
Χώρα: Ουγγαρία
Κόμμα: Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt (HU)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: andrea.bocskor@europarl.europa.eu

Stefano MAULLU

Αντιπρόεδρος
-

Stefano MAULLU

Αντιπρόεδρος
Χώρα: Ιταλία
Κόμμα: Forza Italia (IT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: stefano.maullu@europarl.europa.eu

Sabine VERHEYEN

-

Sabine VERHEYEN

Χώρα: Γερμανία
Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: sabine.verheyen@europarl.europa.eu

Santiago FISAS AYXELÀ

-

Santiago FISAS AYXELÀ

Χώρα: Ισπανία
Κόμμα: Partido Popular (ES)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: santiago.fisasayxela@europarl.europa.eu

Svetoslav Hristov MALINOV

Μέλος
-

Svetoslav Hristov MALINOV

Μέλος
Χώρα: Βουλγαρία
Κόμμα: Democrats for Strong Bulgaria (BG)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: svetoslav.malinov@europarl.europa.eu

Michaela ŠOJDROVÁ

Μέλος
-

Michaela ŠOJDROVÁ

Μέλος
Χώρα: Τσεχική Δημοκρατία
Κόμμα: Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (CZ)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: michaela.sojdrova@europarl.europa.eu

Bogdan Brunon WENTA

Μέλος
-

Bogdan Brunon WENTA

Μέλος
Χώρα: Πολωνία
Κόμμα: Platforma Obywatelska (PL)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: bogdan.wenta@europarl.europa.eu

Theodoros ZAGORAKIS

Μέλος
-

Theodoros ZAGORAKIS

Μέλος
Χώρα: Ελλάδα
Κόμμα: Nea Demokratia (GR)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: theodoros.zagorakis@europarl.europa.eu

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Μέλος
-

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Μέλος
Χώρα: Πολωνία
Κόμμα: Platforma Obywatelska (PL)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: bogdan.zdrojewski@europarl.europa.eu

Milan ZVER

Μέλος
-

Milan ZVER

Μέλος
Χώρα: Σλοβενία
Κόμμα: Slovenska demokratska stranka (SI)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: milan.zver@europarl.europa.eu

Norbert ERDŐS

Αναπληρωτής
-

Norbert ERDŐS

Αναπληρωτής
Χώρα: Ουγγαρία
Κόμμα: Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt (HU)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: norbert.erdos@europarl.europa.eu

Marc JOULAUD

Αναπληρωτής
-

Marc JOULAUD

Αναπληρωτής
Χώρα: Γαλλία
Κόμμα: Les Républicains (FR)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: marc.joulaud@europarl.europa.eu

Elisabeth MORIN-CHARTIER

Αναπληρώτρια
-

Elisabeth MORIN-CHARTIER

Αναπληρώτρια
Χώρα: Γαλλία
Κόμμα: Indépendant (FR)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: elisabeth.morinchartier@europarl.europa.eu

Algirdas SAUDARGAS

Αναπληρωτής
-

Algirdas SAUDARGAS

Αναπληρωτής
Χώρα: Λιθουανία
Κόμμα: Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (LT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: algirdas.saudargas@europarl.europa.eu

György SCHÖPFLIN

Αναπληρωτής
-

György SCHÖPFLIN

Αναπληρωτής
Χώρα: Ουγγαρία
Κόμμα: Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt (HU)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: gyorgy.schopflin@europarl.europa.eu

Hermann WINKLER

Αναπληρωτής
-

Hermann WINKLER

Αναπληρωτής
Χώρα: Γερμανία
Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: hermann.winkler@europarl.europa.eu

Francis ZAMMIT DIMECH

Αναπληρωτής
-

Francis ZAMMIT DIMECH

Αναπληρωτής
Χώρα: Μάλτα
Κόμμα: Partit Nazzjonalista (MT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: francis.zammitdimech@europarl.europa.eu

Tadeusz ZWIEFKA

Αναπληρωτής
-

Tadeusz ZWIEFKA

Αναπληρωτής
Χώρα: Πολωνία
Κόμμα: Platforma Obywatelska (PL)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: tadeusz.zwiefka@europarl.europa.eu
Construction worker doing measuring
21/03/2018 - 15:09

Services e-card: EPP Group calls for holistic approach

Simplifying the provision of services for SMEs in the Single Market is one of the most important priorities of the EPP Group. However, the Commission...
EU puzzle
21/03/2018 - 12:30

Align European semester with national budget cycles

In order to better coordinate economic policies, the European Semester should be aligned with the budgetary calendars of national parliaments, say...
Tax evasion
21/03/2018 - 11:37

EPP Group wants to tax digital business where the user is

Commission initiative comes one week after Parliament's proposal to tax tech giants The EPP Group in the European Parliament welcomes today...
Enabling people from the Middle East and Africa to gain skills to help rebuild their countries
21/03/2018 - 11:30

Enabling people from the Middle East and Africa to gain skills to help rebuild their countries

Hungary’s government has given young Christians from Middle Eastern and African countries who lack access to high quality education the...