ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Ł

Πολιτισμός και Παιδεία

Οι Εκπρόσωποι Τύπου

 • -

  Stefano MAULLU

  Αντιπρόεδρος
  Χώρα: Ιταλία
  Κόμμα: Forza Italia (IT)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: stefano.maullu@europarl.europa.eu
  Αντιπρόεδρος - Πολιτισμός και Παιδεία; Μέλος - Forza Italia; Μέλος - Ρωσία; Αναπληρωτής - AKE; Αναπληρωτής - Περιβάλλον, Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων; Αναπληρωτής - Νομικά Θέματα
 • -

  Sabine VERHEYEN

  Χώρα: Γερμανία
  Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: sabine.verheyen@europarl.europa.eu
  - Πολιτισμός και Παιδεία; - ; Μέλος - Christlich Demokratische Union Deutschlands; Μέλος - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο; Μέλος - Πολιτισμός και Παιδεία; Αντιπρόεδρος - Νότιος Αφρική; Αναπληρώτρια - AKE; Αν...
 • -

  Santiago FISAS AYXELÀ

  Χώρα: Ισπανία
  Κόμμα: Partido Popular (ES)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: santiago.fisasayxela@europarl.europa.eu
  - ; - Πολιτισμός και Παιδεία; Μέλος - Partido Popular; Μέλος - Μαγκρέμπ; Μέλος - Ένωση για τη Μεσόγειο; Μέλος - Διεθνές Εμπόριο; Αναπληρωτής - Πολιτισμός και Παιδεία; Αναπληρωτής - Ινδία

Οι βουλευτές σας

Stefano MAULLU

Αντιπρόεδρος
-

Stefano MAULLU

Αντιπρόεδρος
Χώρα: Ιταλία
Κόμμα: Forza Italia (IT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: stefano.maullu@europarl.europa.eu

Sabine VERHEYEN

-

Sabine VERHEYEN

Χώρα: Γερμανία
Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: sabine.verheyen@europarl.europa.eu

Santiago FISAS AYXELÀ

-

Santiago FISAS AYXELÀ

Χώρα: Ισπανία
Κόμμα: Partido Popular (ES)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: santiago.fisasayxela@europarl.europa.eu

Svetoslav Hristov MALINOV

Μέλος
-

Svetoslav Hristov MALINOV

Μέλος
Χώρα: Βουλγαρία
Κόμμα: Democrats for Strong Bulgaria (BG)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: svetoslav.malinov@europarl.europa.eu

Bogdan Brunon WENTA

Μέλος
-

Bogdan Brunon WENTA

Μέλος
Χώρα: Πολωνία
Κόμμα: Platforma Obywatelska (PL)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: bogdan.wenta@europarl.europa.eu

Theodoros ZAGORAKIS

Μέλος
-

Theodoros ZAGORAKIS

Μέλος
Χώρα: Ελλάδα
Κόμμα: Nea Demokratia (GR)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: theodoros.zagorakis@europarl.europa.eu

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Μέλος
-

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Μέλος
Χώρα: Πολωνία
Κόμμα: Platforma Obywatelska (PL)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: bogdan.zdrojewski@europarl.europa.eu

Milan ZVER

Μέλος
-

Milan ZVER

Μέλος
Χώρα: Σλοβενία
Κόμμα: Slovenska demokratska stranka (SI)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: milan.zver@europarl.europa.eu

Michaela ŠOJDROVÁ

Μέλος
-

Michaela ŠOJDROVÁ

Μέλος
Χώρα: Τσεχική Δημοκρατία
Κόμμα: Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (CZ)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: michaela.sojdrova@europarl.europa.eu

Norbert ERDŐS

Αναπληρωτής
-

Norbert ERDŐS

Αναπληρωτής
Χώρα: Ουγγαρία
Κόμμα: Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt (HU)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: norbert.erdos@europarl.europa.eu

Marc JOULAUD

Αναπληρωτής
-

Marc JOULAUD

Αναπληρωτής
Χώρα: Γαλλία
Κόμμα: Les Républicains (FR)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: marc.joulaud@europarl.europa.eu

Algirdas SAUDARGAS

Αναπληρωτής
-

Algirdas SAUDARGAS

Αναπληρωτής
Χώρα: Λιθουανία
Κόμμα: Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (LT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: algirdas.saudargas@europarl.europa.eu

György SCHÖPFLIN

Αναπληρωτής
-

György SCHÖPFLIN

Αναπληρωτής
Χώρα: Ουγγαρία
Κόμμα: Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt (HU)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: gyorgy.schopflin@europarl.europa.eu

Hermann WINKLER

Αναπληρωτής
-

Hermann WINKLER

Αναπληρωτής
Χώρα: Γερμανία
Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: hermann.winkler@europarl.europa.eu

Francis ZAMMIT DIMECH

Αναπληρωτής
-

Francis ZAMMIT DIMECH

Αναπληρωτής
Χώρα: Μάλτα
Κόμμα: Partit Nazzjonalista (MT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: francis.zammitdimech@europarl.europa.eu

Tadeusz ZWIEFKA

Αναπληρωτής
-

Tadeusz ZWIEFKA

Αναπληρωτής
Χώρα: Πολωνία
Κόμμα: Platforma Obywatelska (PL)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: tadeusz.zwiefka@europarl.europa.eu

Andrea BOCSKOR

Αντιπρόεδρος
-

Andrea BOCSKOR

Αντιπρόεδρος
Χώρα: Ουγγαρία
Κόμμα: Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt (HU)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: andrea.bocskor@europarl.europa.eu

Elisabeth MORIN-CHARTIER

Αναπληρώτρια
-

Elisabeth MORIN-CHARTIER

Αναπληρώτρια
Χώρα: Γαλλία
Κόμμα: Les Républicains (FR)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: elisabeth.morinchartier@europarl.europa.eu
Brexit, Sakharov Prize, EU investment, Kebab ban defeated
14/12/2017 - 12:15

Brexit, Sakharov Prize, EU investment, Kebab ban defeated

At its final plenary of 2017, the European Parliament approved a Resolution on the Brexit talks, backing the move to phase 2 but insisting on...
Child abuse
14/12/2017 - 12:09

EU states not doing enough to fight sexual abuse of children

The European Parliament adopted a Resolution today tabled by Anna Maria Corazza Bildt MEP calling on Member States to take concrete measures to stop...
Tax evasion
13/12/2017 - 14:09

Fight against tax evasion must be key task for EU

Left tried to hijack Panama report to harm honest taxpayers and EU economy "The fight against tax evasion, tax crime and tax avoidance must...
Kebab ban rejected, saving jobs, businesses
13/12/2017 - 14:00

Kebab ban rejected, saving jobs, businesses

The European Parliament has rejected a bid to outlaw phosphates in frozen kebab meat, pending a study in 2018 by the European Food Safety Agency....