ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Ł

Πολιτισμός και Παιδεία

Οι Εκπρόσωποι Τύπου

 • -

  Andrea BOCSKOR

  Αντιπρόεδρος
  Χώρα: Ουγγαρία
  Κόμμα: Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (HU)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: andrea.bocskor@europarl.europa.eu
  Αντιπρόεδρος - Πολιτισμός και Παιδεία; Αντιπρόεδρος - Euronest; Μέλος - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt; Μέλος - Ουκρανία; Αναπληρώτρια - Εξωτερικές Υποθέσεις; Αναπληρώτρια...
 • -

  Stefano MAULLU

  Αντιπρόεδρος
  Χώρα: Ιταλία
  Κόμμα: Forza Italia (IT)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: stefano.maullu@europarl.europa.eu
  Αντιπρόεδρος - Πολιτισμός και Παιδεία; Μέλος - Forza Italia; Μέλος - Ρωσία; Αναπληρωτής - AKE; Αναπληρωτής - Περιβάλλον, Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων; Αναπληρωτής - Νομικά Θέματα
 • -

  Sabine VERHEYEN

  Χώρα: Γερμανία
  Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: sabine.verheyen@europarl.europa.eu
  Αντιπρόεδρος - Νότιος Αφρική; - Πολιτισμός και Παιδεία; Μέλος - Christlich Demokratische Union Deutschlands; - ; Μέλος - Πολιτισμός και Παιδεία; Αναπληρώτρια - AKE; Αναπληρώτρια - Eurolat; Αναπληρώτ...
 • -

  Santiago FISAS AYXELÀ

  Χώρα: Ισπανία
  Κόμμα: Partido Popular (ES)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: santiago.fisasayxela@europarl.europa.eu
  - ; - Πολιτισμός και Παιδεία; Μέλος - Partido Popular; Μέλος - Μαγκρέμπ; Μέλος - Ένωση για τη Μεσόγειο; Μέλος - Διεθνές Εμπόριο; Αναπληρωτής - Πολιτισμός και Παιδεία; Αναπληρωτής - Ινδία

Οι βουλευτές σας

Andrea BOCSKOR

Αντιπρόεδρος
-

Andrea BOCSKOR

Αντιπρόεδρος
Χώρα: Ουγγαρία
Κόμμα: Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (HU)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: andrea.bocskor@europarl.europa.eu

Stefano MAULLU

Αντιπρόεδρος
-

Stefano MAULLU

Αντιπρόεδρος
Χώρα: Ιταλία
Κόμμα: Forza Italia (IT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: stefano.maullu@europarl.europa.eu

Sabine VERHEYEN

-

Sabine VERHEYEN

Χώρα: Γερμανία
Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: sabine.verheyen@europarl.europa.eu

Santiago FISAS AYXELÀ

-

Santiago FISAS AYXELÀ

Χώρα: Ισπανία
Κόμμα: Partido Popular (ES)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: santiago.fisasayxela@europarl.europa.eu

Svetoslav Hristov MALINOV

Μέλος
-

Svetoslav Hristov MALINOV

Μέλος
Χώρα: Βουλγαρία
Κόμμα: Democrats for Strong Bulgaria (BG)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: svetoslav.malinov@europarl.europa.eu

Michaela ŠOJDROVÁ

Μέλος
-

Michaela ŠOJDROVÁ

Μέλος
Χώρα: Τσεχική Δημοκρατία
Κόμμα: Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (CZ)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: michaela.sojdrova@europarl.europa.eu

Bogdan Brunon WENTA

Μέλος
-

Bogdan Brunon WENTA

Μέλος
Χώρα: Πολωνία
Κόμμα: Platforma Obywatelska (PL)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: bogdan.wenta@europarl.europa.eu

Theodoros ZAGORAKIS

Μέλος
-

Theodoros ZAGORAKIS

Μέλος
Χώρα: Ελλάδα
Κόμμα: Nea Demokratia (GR)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: theodoros.zagorakis@europarl.europa.eu

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Μέλος
-

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Μέλος
Χώρα: Πολωνία
Κόμμα: Platforma Obywatelska (PL)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: bogdan.zdrojewski@europarl.europa.eu

Milan ZVER

Μέλος
-

Milan ZVER

Μέλος
Χώρα: Σλοβενία
Κόμμα: Slovenska demokratska stranka (SI)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: milan.zver@europarl.europa.eu

Norbert ERDŐS

Αναπληρωτής
-

Norbert ERDŐS

Αναπληρωτής
Χώρα: Ουγγαρία
Κόμμα: Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (HU)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: norbert.erdos@europarl.europa.eu

Marc JOULAUD

Αναπληρωτής
-

Marc JOULAUD

Αναπληρωτής
Χώρα: Γαλλία
Κόμμα: Les Républicains (FR)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: marc.joulaud@europarl.europa.eu

Elisabeth MORIN-CHARTIER

Αναπληρώτρια
-

Elisabeth MORIN-CHARTIER

Αναπληρώτρια
Χώρα: Γαλλία
Κόμμα: Indépendant (FR)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: elisabeth.morinchartier@europarl.europa.eu

Algirdas SAUDARGAS

Αναπληρωτής
-

Algirdas SAUDARGAS

Αναπληρωτής
Χώρα: Λιθουανία
Κόμμα: Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (LT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: algirdas.saudargas@europarl.europa.eu

György SCHÖPFLIN

Αναπληρωτής
-

György SCHÖPFLIN

Αναπληρωτής
Χώρα: Ουγγαρία
Κόμμα: Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (HU)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: gyorgy.schopflin@europarl.europa.eu

Hermann WINKLER

Αναπληρωτής
-

Hermann WINKLER

Αναπληρωτής
Χώρα: Γερμανία
Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: hermann.winkler@europarl.europa.eu

Francis ZAMMIT DIMECH

Αναπληρωτής
-

Francis ZAMMIT DIMECH

Αναπληρωτής
Χώρα: Μάλτα
Κόμμα: Partit Nazzjonalista (MT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: francis.zammitdimech@europarl.europa.eu

Tadeusz ZWIEFKA

Αναπληρωτής
-

Tadeusz ZWIEFKA

Αναπληρωτής
Χώρα: Πολωνία
Κόμμα: Platforma Obywatelska (PL)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: tadeusz.zwiefka@europarl.europa.eu
#UksLastSummer
16/07/2018 - 18:15

UKsLastSummer

The summer holidays have started! Which EU country are you going to visit this summer? Did you know that your holidays may be less hassle...
Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU
12/07/2018 - 12:00

Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU

Last year, it emerged that there were differences in the quality of food and non-food products being sold in different EU countries between, for...
Back lit money bags with euro symbol in vault
12/07/2018 - 10:37

EPP Group wants independent Monetary Fund under Union law

The EPP Group wants the planned European Monetary Fund (EMF) to be independent and integrated into Union law. "The European Stability...
Woman checking food labelling
12/07/2018 - 09:50

Dual quality of products

Products sold under the same brand name must have the same composition throughout the EU - this is the key message from the EPP Group’s Ivan...