ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Ł

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Οι Εκπρόσωποι Τύπου

 • -

  Pascal ARIMONT

  Αντιπρόεδρος
  Χώρα: Βέλγιο
  Κόμμα: Christlich Soziale Partei (BE)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: pascal.arimont@europarl.europa.eu
  Αντιπρόεδρος - Περιφερειακή Ανάπτυξη; Μέλος - Christlich Soziale Partei; Μέλος - Κεντρική Αμερική; Μέλος - Eurolat; Μέλος - Εσωτερική Αγορά και Προστασία των Καταναλωτών; Αναπληρωτής - Ενωσιακή διαδικ...
 • -

  Joachim ZELLER

  Αντιπρόεδρος
  Χώρα: Γερμανία
  Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: joachim.zeller@europarl.europa.eu
  Αντιπρόεδρος - Περιφερειακή Ανάπτυξη; Μέλος - Christlich Demokratische Union Deutschlands; Μέλος - Έλεγχος του Προϋπολογισμού; Μέλος - Ρωσία; Μέλος - AKE; Μέλος - Ανάπτυξη; Αναπληρωτής - Κεντρική Ασία...
 • -

  Lambert van NISTELROOIJ

  Χώρα: Κάτω Χώρες
  Κόμμα: Christen Democratisch Appèl (NL)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu
  - Περιφερειακή Ανάπτυξη; - ; Μέλος - Christen Democratisch Appèl; Μέλος - Βραζιλία; Μέλος - Eurolat; Μέλος - Mercosur; Μέλος - Περιφερειακή Ανάπτυξη; Αναπληρωτής - AKE; Αναπληρωτής - Εσωτερική Αγορά...
 • -

  Andrey NOVAKOV

  Χώρα: Βουλγαρία
  Κόμμα: Citizens for European Development of Bulgaria (BG)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: andrey.novakov@europarl.europa.eu
  - Περιφερειακή Ανάπτυξη; Μέλος - Citizens for European Development of Bulgaria; Μέλος - Κεντρική Αμερική; Μέλος - Eurolat; Μέλος - Περιφερειακή Ανάπτυξη; Αναπληρωτής - Προϋπολογισμοί; Αναπληρωτής - Έ...

Οι βουλευτές σας

Pascal ARIMONT

Αντιπρόεδρος
-

Pascal ARIMONT

Αντιπρόεδρος
Χώρα: Βέλγιο
Κόμμα: Christlich Soziale Partei (BE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: pascal.arimont@europarl.europa.eu

Joachim ZELLER

Αντιπρόεδρος
-

Joachim ZELLER

Αντιπρόεδρος
Χώρα: Γερμανία
Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: joachim.zeller@europarl.europa.eu

Lambert van NISTELROOIJ

-

Lambert van NISTELROOIJ

Χώρα: Κάτω Χώρες
Κόμμα: Christen Democratisch Appèl (NL)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu

Andrey NOVAKOV

-

Andrey NOVAKOV

Χώρα: Βουλγαρία
Κόμμα: Citizens for European Development of Bulgaria (BG)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: andrey.novakov@europarl.europa.eu

Franc BOGOVIČ

Μέλος
-

Franc BOGOVIČ

Μέλος
Χώρα: Σλοβενία
Κόμμα: Slovenska ljudska stranka (SI)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: franc.bogovic@europarl.europa.eu

Tamás DEUTSCH

Μέλος
-

Tamás DEUTSCH

Μέλος
Χώρα: Ουγγαρία
Κόμμα: Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (HU)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: tamas.deutsch@europarl.europa.eu

Krzysztof HETMAN

Μέλος
-

Krzysztof HETMAN

Μέλος
Χώρα: Πολωνία
Κόμμα: Polskie Stronnictwo Ludowe (PL)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: krzysztof.hetman@europarl.europa.eu

Marc JOULAUD

Μέλος
-

Marc JOULAUD

Μέλος
Χώρα: Γαλλία
Κόμμα: Les Républicains (FR)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: marc.joulaud@europarl.europa.eu

Stanislav POLČÁK

Μέλος
-

Stanislav POLČÁK

Μέλος
Χώρα: Τσεχική Δημοκρατία
Κόμμα: Starostové a nezávisli (CZ)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: stanislav.polcak@europarl.europa.eu

Fernando RUAS

Μέλος
-

Fernando RUAS

Μέλος
Χώρα: Πορτογαλία
Κόμμα: Partido Social Democrata (PT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: fernando.ruas@europarl.europa.eu

Maria SPYRAKI

Μέλος
-

Maria SPYRAKI

Μέλος
Χώρα: Ελλάδα
Κόμμα: Nea Demokratia (GR)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: maria.spyraki@europarl.europa.eu

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Μέλος
-

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Μέλος
Χώρα: Ισπανία
Κόμμα: Partido Popular (ES)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ramonluis.valcarcel@europarl.europa.eu

Daniel BUDA

Αναπληρωτής
-

Daniel BUDA

Αναπληρωτής
Χώρα: Ρουμανία
Κόμμα: Partidul Naţional Liberal (RO)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: daniel.buda@europarl.europa.eu

Salvatore CICU

Αναπληρωτής
-

Salvatore CICU

Αναπληρωτής
Χώρα: Ιταλία
Κόμμα: Forza Italia (IT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: salvatore.cicu@europarl.europa.eu

Andor DELI

Αναπληρωτής
-

Andor DELI

Αναπληρωτής
Χώρα: Ουγγαρία
Κόμμα: Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (HU)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: andor.deli@europarl.europa.eu

Tunne KELAM

Αναπληρωτής
-

Tunne KELAM

Αναπληρωτής
Χώρα: Εσθονία
Κόμμα: Isamaa (EE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: tunne.kelam@europarl.europa.eu

Ivana MALETIĆ

Αναπληρώτρια
-

Ivana MALETIĆ

Αναπληρώτρια
Χώρα: Κροατία
Κόμμα: Hrvatska demokratska zajednica (HR)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ivana.maletic@europarl.europa.eu

Miroslav MIKOLÁŠIK

Αναπληρωτής
-

Miroslav MIKOLÁŠIK

Αναπληρωτής
Χώρα: Σλοβακία
Κόμμα: Kresťanskodemokratické hnutie (SK)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: miroslav.mikolasik@europarl.europa.eu

Jan OLBRYCHT

Αναπληρωτής
-

Jan OLBRYCHT

Αναπληρωτής
Χώρα: Πολωνία
Κόμμα: Platforma Obywatelska (PL)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: jan.olbrycht@europarl.europa.eu

Maurice PONGA

Αναπληρωτής
-

Maurice PONGA

Αναπληρωτής
Χώρα: Γαλλία
Κόμμα: Les Républicains (FR)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: maurice.ponga@europarl.europa.eu

Claude ROLIN

Αναπληρωτής
-

Claude ROLIN

Αναπληρωτής
Χώρα: Βέλγιο
Κόμμα: Centre Démocrate Humaniste (BE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: claude.rolin@europarl.europa.eu

Claudia SCHMIDT

Αναπληρώτρια
-

Claudia SCHMIDT

Αναπληρώτρια
Χώρα: Αυστρία
Κόμμα: Österreichische Volkspartei (AT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: claudia.schmidt@europarl.europa.eu

Iuliu WINKLER

Αναπληρωτής
-

Iuliu WINKLER

Αναπληρωτής
Χώρα: Ρουμανία
Κόμμα: Uniunea Democrată Maghiară din România (RO)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: iuliu.winkler@europarl.europa.eu

Milan ZVER

Αναπληρωτής
-

Milan ZVER

Αναπληρωτής
Χώρα: Σλοβενία
Κόμμα: Slovenska demokratska stranka (SI)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: milan.zver@europarl.europa.eu
#UksLastSummer
16/07/2018 - 18:15

UKsLastSummer

The summer holidays have started! Which EU country are you going to visit this summer? Did you know that your holidays may be less hassle...
Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU
12/07/2018 - 12:00

Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU

Last year, it emerged that there were differences in the quality of food and non-food products being sold in different EU countries between, for...
Back lit money bags with euro symbol in vault
12/07/2018 - 10:37

EPP Group wants independent Monetary Fund under Union law

The EPP Group wants the planned European Monetary Fund (EMF) to be independent and integrated into Union law. "The European Stability...
Woman checking food labelling
12/07/2018 - 09:50

Dual quality of products

Products sold under the same brand name must have the same composition throughout the EU - this is the key message from the EPP Group’s Ivan...

Νέα της εβδομάδας

09/07/2018 - 13/07/2018
Cloud computing security

More muscle to combat threats to our networks

As threats to our vital networks and information structures are rising, we need to strengthen our ability to prevent, detect and respond to problems...
Happy family with child and shopping bags in city

Better work-life balance for parents and carers

On Wednesday afternoon, the Employment and Social Affairs Committee will vote on the legislative draft Report establishing a better work-life balance...
Human Hand Holding The New Apple Tv Siri Remote

New audiovisual media rules

Members of the Culture and Education Committee will endorse the political agreement reached on the reform of the EU legislation on Audiovisual Media...