ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Ł

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Οι Εκπρόσωποι Τύπου

 • -

  Pascal ARIMONT

  Αντιπρόεδρος
  Χώρα: Βέλγιο
  Κόμμα: Christlich Soziale Partei (BE)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: pascal.arimont@europarl.europa.eu
  Αντιπρόεδρος - Περιφερειακή Ανάπτυξη; Μέλος - Christlich Soziale Partei; Μέλος - Κεντρική Αμερική; Μέλος - Eurolat; Μέλος - Εσωτερική Αγορά και Προστασία των Καταναλωτών; Αναπληρωτής - Αυστραλία, Νέα...
 • -

  Joachim ZELLER

  Αντιπρόεδρος
  Χώρα: Γερμανία
  Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: joachim.zeller@europarl.europa.eu
  Αντιπρόεδρος - Περιφερειακή Ανάπτυξη; Μέλος - Christlich Demokratische Union Deutschlands; Μέλος - Έλεγχος του Προϋπολογισμού; Μέλος - Ρωσία; Μέλος - AKE; Μέλος - Ανάπτυξη; Αναπληρωτής - Κεντρική Ασία...
 • -

  Lambert van NISTELROOIJ

  Χώρα: Κάτω Χώρες
  Κόμμα: Christen Democratisch Appèl (NL)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu
  - Περιφερειακή Ανάπτυξη; - ; Μέλος - Christen Democratisch Appèl; Μέλος - Βραζιλία; Μέλος - Eurolat; Μέλος - Mercosur; Μέλος - Περιφερειακή Ανάπτυξη; Αναπληρωτής - AKE; Αναπληρωτής - Εσωτερική Αγορά...
 • -

  Andrey NOVAKOV

  Χώρα: Βουλγαρία
  Κόμμα: Citizens for European Development of Bulgaria (BG)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: andrey.novakov@europarl.europa.eu
  - Περιφερειακή Ανάπτυξη; Μέλος - Citizens for European Development of Bulgaria; Μέλος - Κεντρική Αμερική; Μέλος - Eurolat; Μέλος - Περιφερειακή Ανάπτυξη; Αναπληρωτής - Προϋπολογισμοί; Αναπληρωτής - Έ...

Οι βουλευτές σας

Pascal ARIMONT

Αντιπρόεδρος
-

Pascal ARIMONT

Αντιπρόεδρος
Χώρα: Βέλγιο
Κόμμα: Christlich Soziale Partei (BE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: pascal.arimont@europarl.europa.eu

Joachim ZELLER

Αντιπρόεδρος
-

Joachim ZELLER

Αντιπρόεδρος
Χώρα: Γερμανία
Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: joachim.zeller@europarl.europa.eu

Lambert van NISTELROOIJ

-

Lambert van NISTELROOIJ

Χώρα: Κάτω Χώρες
Κόμμα: Christen Democratisch Appèl (NL)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu

Andrey NOVAKOV

-

Andrey NOVAKOV

Χώρα: Βουλγαρία
Κόμμα: Citizens for European Development of Bulgaria (BG)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: andrey.novakov@europarl.europa.eu

Franc BOGOVIČ

Μέλος
-

Franc BOGOVIČ

Μέλος
Χώρα: Σλοβενία
Κόμμα: Slovenska ljudska stranka (SI)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: franc.bogovic@europarl.europa.eu

Tamás DEUTSCH

Μέλος
-

Tamás DEUTSCH

Μέλος
Χώρα: Ουγγαρία
Κόμμα: Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt (HU)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: tamas.deutsch@europarl.europa.eu

Krzysztof HETMAN

Μέλος
-

Krzysztof HETMAN

Μέλος
Χώρα: Πολωνία
Κόμμα: Polskie Stronnictwo Ludowe (PL)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: krzysztof.hetman@europarl.europa.eu

Marc JOULAUD

Μέλος
-

Marc JOULAUD

Μέλος
Χώρα: Γαλλία
Κόμμα: Les Républicains (FR)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: marc.joulaud@europarl.europa.eu

Stanislav POLČÁK

Μέλος
-

Stanislav POLČÁK

Μέλος
Χώρα: Τσεχική Δημοκρατία
Κόμμα: Starostové a nezávisli (CZ)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: stanislav.polcak@europarl.europa.eu

Fernando RUAS

Μέλος
-

Fernando RUAS

Μέλος
Χώρα: Πορτογαλία
Κόμμα: Partido Social Democrata (PT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: fernando.ruas@europarl.europa.eu

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Μέλος
-

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Μέλος
Χώρα: Ισπανία
Κόμμα: Partido Popular (ES)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ramonluis.valcarcel@europarl.europa.eu

Maria SPYRAKI

Μέλος
-

Maria SPYRAKI

Μέλος
Χώρα: Ελλάδα
Κόμμα: Nea Demokratia (GR)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: maria.spyraki@europarl.europa.eu

Daniel BUDA

Αναπληρωτής
-

Daniel BUDA

Αναπληρωτής
Χώρα: Ρουμανία
Κόμμα: Partidul Naţional Liberal (RO)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: daniel.buda@europarl.europa.eu

Salvatore CICU

Αναπληρωτής
-

Salvatore CICU

Αναπληρωτής
Χώρα: Ιταλία
Κόμμα: Forza Italia (IT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: salvatore.cicu@europarl.europa.eu

Andor DELI

Αναπληρωτής
-

Andor DELI

Αναπληρωτής
Χώρα: Ουγγαρία
Κόμμα: Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt (HU)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: andor.deli@europarl.europa.eu

Tunne KELAM

Αναπληρωτής
-

Tunne KELAM

Αναπληρωτής
Χώρα: Εσθονία
Κόμμα: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit (EE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: tunne.kelam@europarl.europa.eu

Miroslav MIKOLÁŠIK

Αναπληρωτής
-

Miroslav MIKOLÁŠIK

Αναπληρωτής
Χώρα: Σλοβακία
Κόμμα: Kresťanskodemokratické hnutie (SK)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: miroslav.mikolasik@europarl.europa.eu

Jan OLBRYCHT

Αναπληρωτής
-

Jan OLBRYCHT

Αναπληρωτής
Χώρα: Πολωνία
Κόμμα: Platforma Obywatelska (PL)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: jan.olbrycht@europarl.europa.eu

Maurice PONGA

Αναπληρωτής
-

Maurice PONGA

Αναπληρωτής
Χώρα: Γαλλία
Κόμμα: Les Républicains (FR)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: maurice.ponga@europarl.europa.eu

Claude ROLIN

Αναπληρωτής
-

Claude ROLIN

Αναπληρωτής
Χώρα: Βέλγιο
Κόμμα: Centre Démocrate Humaniste (BE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: claude.rolin@europarl.europa.eu

Iuliu WINKLER

Αναπληρωτής
-

Iuliu WINKLER

Αναπληρωτής
Χώρα: Ρουμανία
Κόμμα: Uniunea Democrată Maghiară din România (RO)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: iuliu.winkler@europarl.europa.eu

Milan ZVER

Αναπληρωτής
-

Milan ZVER

Αναπληρωτής
Χώρα: Σλοβενία
Κόμμα: Slovenska demokratska stranka (SI)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: milan.zver@europarl.europa.eu

Ivana MALETIĆ

Αναπληρώτρια
-

Ivana MALETIĆ

Αναπληρώτρια
Χώρα: Κροατία
Κόμμα: Hrvatska demokratska zajednica (HR)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ivana.maletic@europarl.europa.eu

Claudia SCHMIDT

Αναπληρώτρια
-

Claudia SCHMIDT

Αναπληρώτρια
Χώρα: Αυστρία
Κόμμα: Österreichische Volkspartei (AT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: claudia.schmidt@europarl.europa.eu
Brexit, Sakharov Prize, EU investment, Kebab ban defeated
14/12/2017 - 12:15

Brexit, Sakharov Prize, EU investment, Kebab ban defeated

At its final plenary of 2017, the European Parliament approved a Resolution on the Brexit talks, backing the move to phase 2 but insisting on...
Child abuse
14/12/2017 - 12:09

EU states not doing enough to fight sexual abuse of children

The European Parliament adopted a Resolution today tabled by Anna Maria Corazza Bildt MEP calling on Member States to take concrete measures to stop...
Tax evasion
13/12/2017 - 14:09

Fight against tax evasion must be key task for EU

Left tried to hijack Panama report to harm honest taxpayers and EU economy "The fight against tax evasion, tax crime and tax avoidance must...
Kebab ban rejected, saving jobs, businesses
13/12/2017 - 14:00

Kebab ban rejected, saving jobs, businesses

The European Parliament has rejected a bid to outlaw phosphates in frozen kebab meat, pending a study in 2018 by the European Food Safety Agency....