ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Ł

Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις

Οι Εκπρόσωποι Τύπου

 • -

  Claude ROLIN

  Αντιπρόεδρος
  Χώρα: Βέλγιο
  Κόμμα: Centre Démocrate Humaniste (BE)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: claude.rolin@europarl.europa.eu
  Αντιπρόεδρος - Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις; Μέλος - Centre Démocrate Humaniste; Μέλος - AKE; Μέλος - Παναφρικανικό Κοινοβούλιο; Αναπληρωτής - Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • -

  David CASA

  Χώρα: Μάλτα
  Κόμμα: Partit Nazzjonalista (MT)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: david.casa@europarl.europa.eu
  - Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις; Μέλος - Οικονομικό έγκλημα, φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή; - ; - ; Μέλος - AKE; Μέλος - Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις; Μέλος - Partit Nazzjonalista; Αναπλ...
 • Heinz K. BECKER

  Χώρα: Αυστρία
  Κόμμα: Österreichische Volkspartei (AT)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: heinzk.becker@europarl.europa.eu
  - Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις; Μέλος - Παλαιστίνη; Μέλος - Ένωση για τη Μεσόγειο; Μέλος - Δικαιώματα των Γυναικών και Ισότητα των Φύλων; Μέλος - Πολιτικές Ελευθερίες, Δικαιοσύνη και Εσωτερικέ...

Οι βουλευτές σας

Claude ROLIN

Αντιπρόεδρος
-

Claude ROLIN

Αντιπρόεδρος
Χώρα: Βέλγιο
Κόμμα: Centre Démocrate Humaniste (BE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: claude.rolin@europarl.europa.eu

David CASA

-

David CASA

Χώρα: Μάλτα
Κόμμα: Partit Nazzjonalista (MT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: david.casa@europarl.europa.eu

Heinz K. BECKER

Heinz K. BECKER

Χώρα: Αυστρία
Κόμμα: Österreichische Volkspartei (AT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: heinzk.becker@europarl.europa.eu

Geoffroy DIDIER

Μέλος
-

Geoffroy DIDIER

Μέλος
Χώρα: Γαλλία
Κόμμα: Les Républicains (FR)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: geoffroy.didier@europarl.europa.eu

Danuta JAZŁOWIECKA

Μέλος
-

Danuta JAZŁOWIECKA

Μέλος
Χώρα: Πολωνία
Κόμμα: Platforma Obywatelska (PL)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: danuta.jazlowiecka@europarl.europa.eu

Ádám KÓSA

Μέλος
-

Ádám KÓSA

Μέλος
Χώρα: Ουγγαρία
Κόμμα: Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (HU)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: adam.kosa@europarl.europa.eu

Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ

Μέλος
-

Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ

Μέλος
Χώρα: Πολωνία
Κόμμα: Platforma Obywatelska (PL)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: agnieszka.kozlowska-rajewicz@europarl.europa.eu

Jérôme LAVRILLEUX

Μέλος
-

Jérôme LAVRILLEUX

Μέλος
Χώρα: Γαλλία
Κόμμα:
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: jerome.lavrilleux@europarl.europa.eu

Jeroen LENAERS

Μέλος
-

Jeroen LENAERS

Μέλος
Χώρα: Κάτω Χώρες
Κόμμα: Christen Democratisch Appèl (NL)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: jeroen.lenaers@europarl.europa.eu

Verónica LOPE FONTAGNÉ

Μέλος
-

Verónica LOPE FONTAGNÉ

Μέλος
Χώρα: Ισπανία
Κόμμα: Partido Popular (ES)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: veronica.lopefontagne@europarl.europa.eu

Thomas MANN

Μέλος
-

Thomas MANN

Μέλος
Χώρα: Γερμανία
Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: thomas.mann@europarl.europa.eu

Elisabeth MORIN-CHARTIER

Μέλος
-

Elisabeth MORIN-CHARTIER

Μέλος
Χώρα: Γαλλία
Κόμμα: Indépendant (FR)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: elisabeth.morinchartier@europarl.europa.eu

Marek PLURA

Μέλος
-

Marek PLURA

Μέλος
Χώρα: Πολωνία
Κόμμα: Platforma Obywatelska (PL)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: marek.plura@europarl.europa.eu

Dennis RADTKE

Μέλος
-

Dennis RADTKE

Μέλος
Χώρα: Γερμανία
Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dennis.radtke@europarl.europa.eu

Sofia RIBEIRO

Μέλος
-

Sofia RIBEIRO

Μέλος
Χώρα: Πορτογαλία
Κόμμα: Partido Social Democrata (PT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: sofia.ribeiro@europarl.europa.eu

Romana TOMC

Μέλος
-

Romana TOMC

Μέλος
Χώρα: Σλοβενία
Κόμμα: Slovenska demokratska stranka (SI)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: romana.tomc@europarl.europa.eu

Georges BACH

Αναπληρωτής
-

Georges BACH

Αναπληρωτής
Χώρα: Λουξεμβούργο
Κόμμα: Parti chrétien social luxembourgeois (LU)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: georges.bach@europarl.europa.eu

Elmar BROK

Αναπληρωτής
-

Elmar BROK

Αναπληρωτής
Χώρα: Γερμανία
Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: elmar.brok@europarl.europa.eu

Deirdre CLUNE

Αναπληρώτρια
-

Deirdre CLUNE

Αναπληρώτρια
Χώρα: Ιρλανδία
Κόμμα: Fine Gael Party (IE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: deirdre.clune@europarl.europa.eu

Rosa ESTARÀS FERRAGUT

Αναπληρώτρια
-

Rosa ESTARÀS FERRAGUT

Αναπληρώτρια
Χώρα: Ισπανία
Κόμμα: Partido Popular (ES)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: rosa.estaras@europarl.europa.eu

Krzysztof HETMAN

Αναπληρωτής
-

Krzysztof HETMAN

Αναπληρωτής
Χώρα: Πολωνία
Κόμμα: Polskie Stronnictwo Ludowe (PL)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: krzysztof.hetman@europarl.europa.eu

Dieter-Lebrecht KOCH

Αναπληρωτής
-

Dieter-Lebrecht KOCH

Αναπληρωτής
Χώρα: Γερμανία
Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dieter-lebrecht.koch@europarl.europa.eu

Eduard KUKAN

Αναπληρωτής
-

Eduard KUKAN

Αναπληρωτής
Χώρα: Σλοβακία
Κόμμα: Independent (SK)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: eduard.kukan@europarl.europa.eu

Alessandra MUSSOLINI

Αναπληρώτρια
-

Alessandra MUSSOLINI

Αναπληρώτρια
Χώρα: Ιταλία
Κόμμα: Forza Italia (IT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: alessandra.mussolini@europarl.europa.eu

Anne SANDER

Αναπληρώτρια
-

Anne SANDER

Αναπληρώτρια
Χώρα: Γαλλία
Κόμμα: Les Républicains (FR)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: anne.sander@europarl.europa.eu

Sven SCHULZE

Αναπληρωτής
-

Sven SCHULZE

Αναπληρωτής
Χώρα: Γερμανία
Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: sven.schulze@europarl.europa.eu

Csaba SÓGOR

Αναπληρωτής
-

Csaba SÓGOR

Αναπληρωτής
Χώρα: Ρουμανία
Κόμμα: Uniunea Democrată Maghiară din România (RO)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: csaba.sogor@europarl.europa.eu

Michaela ŠOJDROVÁ

Αναπληρώτρια
-

Michaela ŠOJDROVÁ

Αναπληρώτρια
Χώρα: Τσεχική Δημοκρατία
Κόμμα: Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (CZ)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: michaela.sojdrova@europarl.europa.eu

Tom VANDENKENDELAERE

Αναπληρωτής
-

Tom VANDENKENDELAERE

Αναπληρωτής
Χώρα: Βέλγιο
Κόμμα: Christen-Democratisch & Vlaams (BE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: tom.vandenkendelaere@europarl.europa.eu

Theodoros ZAGORAKIS

Αναπληρωτής
-

Theodoros ZAGORAKIS

Αναπληρωτής
Χώρα: Ελλάδα
Κόμμα: Nea Demokratia (GR)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: theodoros.zagorakis@europarl.europa.eu
#UksLastSummer
16/07/2018 - 18:15

UKsLastSummer

The summer holidays have started! Which EU country are you going to visit this summer? Did you know that your holidays may be less hassle...
Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU
12/07/2018 - 12:00

Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU

Last year, it emerged that there were differences in the quality of food and non-food products being sold in different EU countries between, for...
Back lit money bags with euro symbol in vault
12/07/2018 - 10:37

EPP Group wants independent Monetary Fund under Union law

The EPP Group wants the planned European Monetary Fund (EMF) to be independent and integrated into Union law. "The European Stability...
Woman checking food labelling
12/07/2018 - 09:50

Dual quality of products

Products sold under the same brand name must have the same composition throughout the EU - this is the key message from the EPP Group’s Ivan...