ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Ł

Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις

Οι Εκπρόσωποι Τύπου

 • -

  Claude ROLIN

  Αντιπρόεδρος
  Χώρα: Βέλγιο
  Κόμμα: Centre Démocrate Humaniste (BE)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: claude.rolin@europarl.europa.eu
  Αντιπρόεδρος - Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις; Μέλος - Centre Démocrate Humaniste; Μέλος - AKE; Μέλος - Παναφρικανικό Κοινοβούλιο; Αναπληρωτής - Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • -

  David CASA

  Χώρα: Μάλτα
  Κόμμα: Partit Nazzjonalista (MT)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: david.casa@europarl.europa.eu
  - Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις; Μέλος - Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή; - ; - ; Μέλος - AKE; Μέλος - Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις; Μέλος...
 • -

  Heinz K. BECKER

  Χώρα: Αυστρία
  Κόμμα: Österreichische Volkspartei (AT)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: heinzk.becker@europarl.europa.eu
  - Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις; Μέλος - Παλαιστίνη; Μέλος - Ένωση για τη Μεσόγειο; Μέλος - Δικαιώματα των Γυναικών και Ισότητα των Φύλων; Μέλος - Πολιτικές Ελευθερίες, Δικαιοσύνη και Εσωτερικέ...

Οι βουλευτές σας

Claude ROLIN

Αντιπρόεδρος
-

Claude ROLIN

Αντιπρόεδρος
Χώρα: Βέλγιο
Κόμμα: Centre Démocrate Humaniste (BE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: claude.rolin@europarl.europa.eu

David CASA

-

David CASA

Χώρα: Μάλτα
Κόμμα: Partit Nazzjonalista (MT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: david.casa@europarl.europa.eu

Heinz K. BECKER

-

Heinz K. BECKER

Χώρα: Αυστρία
Κόμμα: Österreichische Volkspartei (AT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: heinzk.becker@europarl.europa.eu

Geoffroy DIDIER

Μέλος

Geoffroy DIDIER

Μέλος
Χώρα: Γαλλία
Κόμμα: Les Républicains (FR)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: geoffroy.didier@europarl.europa.eu

Ádám KÓSA

Μέλος
-

Ádám KÓSA

Μέλος
Χώρα: Ουγγαρία
Κόμμα: Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt (HU)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: adam.kosa@europarl.europa.eu

Jérôme LAVRILLEUX

Μέλος
-

Jérôme LAVRILLEUX

Μέλος
Χώρα: Γαλλία
Κόμμα:
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: jerome.lavrilleux@europarl.europa.eu

Jeroen LENAERS

Μέλος
-

Jeroen LENAERS

Μέλος
Χώρα: Κάτω Χώρες
Κόμμα: Christen Democratisch Appèl (NL)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: jeroen.lenaers@europarl.europa.eu

Thomas MANN

Μέλος
-

Thomas MANN

Μέλος
Χώρα: Γερμανία
Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: thomas.mann@europarl.europa.eu

Marek PLURA

Μέλος
-

Marek PLURA

Μέλος
Χώρα: Πολωνία
Κόμμα: Platforma Obywatelska (PL)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: marek.plura@europarl.europa.eu

Dennis RADTKE

Μέλος
-

Dennis RADTKE

Μέλος
Χώρα: Γερμανία
Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dennis.radtke@europarl.europa.eu

Danuta JAZŁOWIECKA

Μέλος
-

Danuta JAZŁOWIECKA

Μέλος
Χώρα: Πολωνία
Κόμμα: Platforma Obywatelska (PL)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: danuta.jazlowiecka@europarl.europa.eu

Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ

Μέλος
-

Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ

Μέλος
Χώρα: Πολωνία
Κόμμα: Platforma Obywatelska (PL)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: agnieszka.kozlowska-rajewicz@europarl.europa.eu

Verónica LOPE FONTAGNÉ

Μέλος
-

Verónica LOPE FONTAGNÉ

Μέλος
Χώρα: Ισπανία
Κόμμα: Partido Popular (ES)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: veronica.lopefontagne@europarl.europa.eu

Elisabeth MORIN-CHARTIER

Μέλος
-

Elisabeth MORIN-CHARTIER

Μέλος
Χώρα: Γαλλία
Κόμμα: Les Républicains (FR)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: elisabeth.morinchartier@europarl.europa.eu

Sofia RIBEIRO

Μέλος
-

Sofia RIBEIRO

Μέλος
Χώρα: Πορτογαλία
Κόμμα: Partido Social Democrata (PT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: sofia.ribeiro@europarl.europa.eu

Romana TOMC

Μέλος
-

Romana TOMC

Μέλος
Χώρα: Σλοβενία
Κόμμα: Slovenska demokratska stranka (SI)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: romana.tomc@europarl.europa.eu

Georges BACH

Αναπληρωτής
-

Georges BACH

Αναπληρωτής
Χώρα: Λουξεμβούργο
Κόμμα: Parti chrétien social luxembourgeois (LU)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: georges.bach@europarl.europa.eu

Elmar BROK

Αναπληρωτής
-

Elmar BROK

Αναπληρωτής
Χώρα: Γερμανία
Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: elmar.brok@europarl.europa.eu

Krzysztof HETMAN

Αναπληρωτής
-

Krzysztof HETMAN

Αναπληρωτής
Χώρα: Πολωνία
Κόμμα: Polskie Stronnictwo Ludowe (PL)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: krzysztof.hetman@europarl.europa.eu

Dieter-Lebrecht KOCH

Αναπληρωτής
-

Dieter-Lebrecht KOCH

Αναπληρωτής
Χώρα: Γερμανία
Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dieter-lebrecht.koch@europarl.europa.eu

Eduard KUKAN

Αναπληρωτής
-

Eduard KUKAN

Αναπληρωτής
Χώρα: Σλοβακία
Κόμμα: Independent (SK)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: eduard.kukan@europarl.europa.eu

Sven SCHULZE

Αναπληρωτής
-

Sven SCHULZE

Αναπληρωτής
Χώρα: Γερμανία
Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: sven.schulze@europarl.europa.eu

Csaba SÓGOR

Αναπληρωτής
-

Csaba SÓGOR

Αναπληρωτής
Χώρα: Ρουμανία
Κόμμα: Uniunea Democrată Maghiară din România (RO)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: csaba.sogor@europarl.europa.eu

Tom VANDENKENDELAERE

Αναπληρωτής
-

Tom VANDENKENDELAERE

Αναπληρωτής
Χώρα: Βέλγιο
Κόμμα: Christen-Democratisch & Vlaams (BE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: tom.vandenkendelaere@europarl.europa.eu

Theodoros ZAGORAKIS

Αναπληρωτής
-

Theodoros ZAGORAKIS

Αναπληρωτής
Χώρα: Ελλάδα
Κόμμα: Nea Demokratia (GR)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: theodoros.zagorakis@europarl.europa.eu

Deirdre CLUNE

Αναπληρώτρια
-

Deirdre CLUNE

Αναπληρώτρια
Χώρα: Ιρλανδία
Κόμμα: Fine Gael Party (IE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: deirdre.clune@europarl.europa.eu

Rosa ESTARÀS FERRAGUT

Αναπληρώτρια
-

Rosa ESTARÀS FERRAGUT

Αναπληρώτρια
Χώρα: Ισπανία
Κόμμα: Partido Popular (ES)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: rosa.estaras@europarl.europa.eu

Alessandra MUSSOLINI

Αναπληρώτρια
-

Alessandra MUSSOLINI

Αναπληρώτρια
Χώρα: Ιταλία
Κόμμα: Forza Italia (IT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: alessandra.mussolini@europarl.europa.eu

Anne SANDER

Αναπληρώτρια
-

Anne SANDER

Αναπληρώτρια
Χώρα: Γαλλία
Κόμμα: Les Républicains (FR)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: anne.sander@europarl.europa.eu

Michaela ŠOJDROVÁ

Αναπληρώτρια
-

Michaela ŠOJDROVÁ

Αναπληρώτρια
Χώρα: Τσεχική Δημοκρατία
Κόμμα: Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (CZ)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: michaela.sojdrova@europarl.europa.eu
Brexit, Sakharov Prize, EU investment, Kebab ban defeated
14/12/2017 - 12:15

Brexit, Sakharov Prize, EU investment, Kebab ban defeated

At its final plenary of 2017, the European Parliament approved a Resolution on the Brexit talks, backing the move to phase 2 but insisting on...
Child abuse
14/12/2017 - 12:09

EU states not doing enough to fight sexual abuse of children

The European Parliament adopted a Resolution today tabled by Anna Maria Corazza Bildt MEP calling on Member States to take concrete measures to stop...
Tax evasion
13/12/2017 - 14:09

Fight against tax evasion must be key task for EU

Left tried to hijack Panama report to harm honest taxpayers and EU economy "The fight against tax evasion, tax crime and tax avoidance must...
Kebab ban rejected, saving jobs, businesses
13/12/2017 - 14:00

Kebab ban rejected, saving jobs, businesses

The European Parliament has rejected a bid to outlaw phosphates in frozen kebab meat, pending a study in 2018 by the European Food Safety Agency....