ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Ł

Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις

Οι Εκπρόσωποι Τύπου

 • -

  Claude ROLIN

  Αντιπρόεδρος
  Χώρα: Βέλγιο
  Κόμμα: Centre Démocrate Humaniste (BE)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: claude.rolin@europarl.europa.eu
  Αντιπρόεδρος - Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις; Μέλος - Centre Démocrate Humaniste; Μέλος - AKE; Μέλος - Παναφρικανικό Κοινοβούλιο; Αναπληρωτής - Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • -

  David CASA

  Συντονιστής
  Χώρα: Μάλτα
  Κόμμα: Partit Nazzjonalista (MT)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: david.casa@europarl.europa.eu
  Συντονιστής - Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις; Μέλος - Οικονομικό έγκλημα, φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή; Μέλος - Επικεφαλής των Εθνικών Αντιπροσωπειών της Κ.Ο. του ΕΛΚ; Μέλος - Πολιτικό Γραφείο της...
 • Heinz K. BECKER

  Συντονιστής
  Χώρα: Αυστρία
  Κόμμα: Österreichische Volkspartei (AT)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: heinzk.becker@europarl.europa.eu
  Συντονιστής - Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις; Μέλος - Παλαιστίνη; Μέλος - Ένωση για τη Μεσόγειο; Μέλος - Δικαιώματα των Γυναικών και Ισότητα των Φύλων; Μέλος - Πολιτικές Ελευθερίες, Δικαιοσύνη κα...

Οι βουλευτές σας

Claude ROLIN

Αντιπρόεδρος
-

Claude ROLIN

Αντιπρόεδρος
Χώρα: Βέλγιο
Κόμμα: Centre Démocrate Humaniste (BE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: claude.rolin@europarl.europa.eu

David CASA

Συντονιστής
-

David CASA

Συντονιστής
Χώρα: Μάλτα
Κόμμα: Partit Nazzjonalista (MT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: david.casa@europarl.europa.eu

Heinz K. BECKER

Συντονιστής

Heinz K. BECKER

Συντονιστής
Χώρα: Αυστρία
Κόμμα: Österreichische Volkspartei (AT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: heinzk.becker@europarl.europa.eu

Geoffroy DIDIER

Μέλος
-

Geoffroy DIDIER

Μέλος
Χώρα: Γαλλία
Κόμμα: Les Républicains (FR)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: geoffroy.didier@europarl.europa.eu

Danuta JAZŁOWIECKA

Μέλος
-

Danuta JAZŁOWIECKA

Μέλος
Χώρα: Πολωνία
Κόμμα: Platforma Obywatelska (PL)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: danuta.jazlowiecka@europarl.europa.eu

Ádám KÓSA

Μέλος
-

Ádám KÓSA

Μέλος
Χώρα: Ουγγαρία
Κόμμα: Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (HU)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: adam.kosa@europarl.europa.eu

Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ

Μέλος
-

Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ

Μέλος
Χώρα: Πολωνία
Κόμμα: Platforma Obywatelska (PL)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: agnieszka.kozlowska-rajewicz@europarl.europa.eu

Jérôme LAVRILLEUX

Μέλος
-

Jérôme LAVRILLEUX

Μέλος
Χώρα: Γαλλία
Κόμμα:
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: jerome.lavrilleux@europarl.europa.eu

Jeroen LENAERS

Μέλος
-

Jeroen LENAERS

Μέλος
Χώρα: Κάτω Χώρες
Κόμμα: Christen Democratisch Appèl (NL)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: jeroen.lenaers@europarl.europa.eu

Verónica LOPE FONTAGNÉ

Μέλος
-

Verónica LOPE FONTAGNÉ

Μέλος
Χώρα: Ισπανία
Κόμμα: Partido Popular (ES)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: veronica.lopefontagne@europarl.europa.eu

Thomas MANN

Μέλος
-

Thomas MANN

Μέλος
Χώρα: Γερμανία
Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: thomas.mann@europarl.europa.eu

Elisabeth MORIN-CHARTIER

Μέλος
-

Elisabeth MORIN-CHARTIER

Μέλος
Χώρα: Γαλλία
Κόμμα: Indépendant (FR)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: elisabeth.morinchartier@europarl.europa.eu

Marek PLURA

Μέλος
-

Marek PLURA

Μέλος
Χώρα: Πολωνία
Κόμμα: Platforma Obywatelska (PL)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: marek.plura@europarl.europa.eu

Dennis RADTKE

Μέλος
-

Dennis RADTKE

Μέλος
Χώρα: Γερμανία
Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dennis.radtke@europarl.europa.eu

Sofia RIBEIRO

Μέλος
-

Sofia RIBEIRO

Μέλος
Χώρα: Πορτογαλία
Κόμμα: Partido Social Democrata (PT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: sofia.ribeiro@europarl.europa.eu

Romana TOMC

Μέλος
-

Romana TOMC

Μέλος
Χώρα: Σλοβενία
Κόμμα: Slovenska demokratska stranka (SI)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: romana.tomc@europarl.europa.eu

Georges BACH

Αναπληρωτής
-

Georges BACH

Αναπληρωτής
Χώρα: Λουξεμβούργο
Κόμμα: Parti chrétien social luxembourgeois (LU)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: georges.bach@europarl.europa.eu

Elmar BROK

Αναπληρωτής
-

Elmar BROK

Αναπληρωτής
Χώρα: Γερμανία
Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: elmar.brok@europarl.europa.eu

Deirdre CLUNE

Αναπληρώτρια
-

Deirdre CLUNE

Αναπληρώτρια
Χώρα: Ιρλανδία
Κόμμα: Fine Gael Party (IE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: deirdre.clune@europarl.europa.eu

Rosa ESTARÀS FERRAGUT

Αναπληρώτρια
-

Rosa ESTARÀS FERRAGUT

Αναπληρώτρια
Χώρα: Ισπανία
Κόμμα: Partido Popular (ES)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: rosa.estaras@europarl.europa.eu

Krzysztof HETMAN

Αναπληρωτής
-

Krzysztof HETMAN

Αναπληρωτής
Χώρα: Πολωνία
Κόμμα: Polskie Stronnictwo Ludowe (PL)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: krzysztof.hetman@europarl.europa.eu

Dieter-Lebrecht KOCH

Αναπληρωτής
-

Dieter-Lebrecht KOCH

Αναπληρωτής
Χώρα: Γερμανία
Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dieter-lebrecht.koch@europarl.europa.eu

Eduard KUKAN

Αναπληρωτής
-

Eduard KUKAN

Αναπληρωτής
Χώρα: Σλοβακία
Κόμμα: Independent (SK)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: eduard.kukan@europarl.europa.eu

Alessandra MUSSOLINI

Αναπληρώτρια
-

Alessandra MUSSOLINI

Αναπληρώτρια
Χώρα: Ιταλία
Κόμμα: Independent (IT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: alessandra.mussolini@europarl.europa.eu

Anne SANDER

Αναπληρώτρια
-

Anne SANDER

Αναπληρώτρια
Χώρα: Γαλλία
Κόμμα: Les Républicains (FR)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: anne.sander@europarl.europa.eu

Sven SCHULZE

Αναπληρωτής
-

Sven SCHULZE

Αναπληρωτής
Χώρα: Γερμανία
Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: sven.schulze@europarl.europa.eu

Csaba SÓGOR

Αναπληρωτής
-

Csaba SÓGOR

Αναπληρωτής
Χώρα: Ρουμανία
Κόμμα: Uniunea Democrată Maghiară din România (RO)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: csaba.sogor@europarl.europa.eu

Michaela ŠOJDROVÁ

Αναπληρώτρια
-

Michaela ŠOJDROVÁ

Αναπληρώτρια
Χώρα: Τσεχική Δημοκρατία
Κόμμα: Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (CZ)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: michaela.sojdrova@europarl.europa.eu

Tom VANDENKENDELAERE

Αναπληρωτής
-

Tom VANDENKENDELAERE

Αναπληρωτής
Χώρα: Βέλγιο
Κόμμα: Christen-Democratisch & Vlaams (BE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: tom.vandenkendelaere@europarl.europa.eu

Theodoros ZAGORAKIS

Αναπληρωτής
-

Theodoros ZAGORAKIS

Αναπληρωτής
Χώρα: Ελλάδα
Κόμμα: Nea Demokratia (GR)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: theodoros.zagorakis@europarl.europa.eu
photo of the students in a classroom
22/10/2018 - 19:01

Erasmus+: EPP Group proposes concrete steps for programme

Today, the European Parliament’s (EP) Culture and Education Committee presented its draft Report on the Erasmus+ Programme authored by Milan...
two police officers doing a traffic control
22/10/2018 - 15:33

New Schengen Information System will track criminals and illegally-staying persons regardless of national borders

How can we effectively find criminals and terrorists in a Union without internal border checks? How are we able to enforce our rules and decisions on...
Esther Herranz García MEP and Nuno Melo MEP
18/10/2018 - 17:50

EPP Group promotes the role of youth in European agriculture

The EPP Group organised its fifth Congress of Young Farmers today to boost the role of young people in this crucial sector for Europe and to promote...
EPP Group highlights the EU’s long-term need for young farmers
18/10/2018 - 17:00

EPP Group highlights the EU’s long-term need for young farmers

The EPP Group held its fifth European Congress of Young Farmers in the European Parliament in Brussels. The number of young people taking up...