ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Ł

Οικονομική και Νομισματική Πολιτική

Οι Εκπρόσωποι Τύπου

 • -

  Markus FERBER

  Αντιπρόεδρος
  Χώρα: Γερμανία
  Κόμμα: Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (DE)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: markus.ferber@europarl.europa.eu
  Αντιπρόεδρος - Οικονομική και Νομισματική Πολιτική; - Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή; Μέλος - Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.; Μέλος - Νομιμοποί...
 • -

  Luděk NIEDERMAYER

  Αντιπρόεδρος
  Χώρα: Τσεχική Δημοκρατία
  Κόμμα: TOP 09 a Starostové (CZ)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ludek.niedermayer@europarl.europa.eu
  Αντιπρόεδρος - Οικονομική και Νομισματική Πολιτική; Μέλος - TOP 09 a Starostové; Μέλος - Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή; - ; - ; Μέλος - Ηνωμένες Πολιτ...
 • -

  Burkhard BALZ

  Χώρα: Γερμανία
  Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: burkhard.balz@europarl.europa.eu
  - Οικονομική και Νομισματική Πολιτική; Μέλος - Christlich Demokratische Union Deutschlands; Μέλος - Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή; - ; Μέλος - Νοτιοαν...
 • -

  Brian HAYES

  Χώρα: Ιρλανδία
  Κόμμα: Fine Gael Party (IE)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: brian.hayes@europarl.europa.eu
  Αντιπρόεδρος - Ιράκ; - Οικονομική και Νομισματική Πολιτική; Μέλος - Οικονομική και Νομισματική Πολιτική; Μέλος - Fine Gael Party; Αναπληρωτής - Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, φοροα...

Οι βουλευτές σας

Markus FERBER

Αντιπρόεδρος
-

Markus FERBER

Αντιπρόεδρος
Χώρα: Γερμανία
Κόμμα: Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (DE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: markus.ferber@europarl.europa.eu

Luděk NIEDERMAYER

Αντιπρόεδρος
-

Luděk NIEDERMAYER

Αντιπρόεδρος
Χώρα: Τσεχική Δημοκρατία
Κόμμα: TOP 09 a Starostové (CZ)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ludek.niedermayer@europarl.europa.eu

Burkhard BALZ

-

Burkhard BALZ

Χώρα: Γερμανία
Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: burkhard.balz@europarl.europa.eu

Brian HAYES

-

Brian HAYES

Χώρα: Ιρλανδία
Κόμμα: Fine Gael Party (IE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: brian.hayes@europarl.europa.eu

Gunnar HÖKMARK

Μέλος
-

Gunnar HÖKMARK

Μέλος
Χώρα: Σουηδία
Κόμμα: Moderaterna (SE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: gunnar.hokmark@europarl.europa.eu

Othmar KARAS

Μέλος
-

Othmar KARAS

Μέλος
Χώρα: Αυστρία
Κόμμα: Österreichische Volkspartei (AT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: othmar.karas@europarl.europa.eu

Georgios KYRTSOS

Μέλος
-

Georgios KYRTSOS

Μέλος
Χώρα: Ελλάδα
Κόμμα: Nea Demokratia (GR)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: georgios.kyrtsos@europarl.europa.eu

Werner LANGEN

Μέλος
-

Werner LANGEN

Μέλος
Χώρα: Γερμανία
Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: werner.langen@europarl.europa.eu

Fulvio MARTUSCIELLO

Μέλος
-

Fulvio MARTUSCIELLO

Μέλος
Χώρα: Ιταλία
Κόμμα: Forza Italia (IT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: fulvio.martusciello@europarl.europa.eu

Gabriel MATO

Μέλος
-

Gabriel MATO

Μέλος
Χώρα: Ισπανία
Κόμμα: Partido Popular (ES)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: gabriel.mato@europarl.europa.eu

Dariusz ROSATI

Μέλος
-

Dariusz ROSATI

Μέλος
Χώρα: Πολωνία
Κόμμα: Platforma Obywatelska (PL)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dariusz.rosati@europarl.europa.eu

Theodor Dumitru STOLOJAN

Μέλος
-

Theodor Dumitru STOLOJAN

Μέλος
Χώρα: Ρουμανία
Κόμμα: Partidul Naţional Liberal (RO)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: theodordumitru.stolojan@europarl.europa.eu

Tom VANDENKENDELAERE

Μέλος
-

Tom VANDENKENDELAERE

Μέλος
Χώρα: Βέλγιο
Κόμμα: Christen-Democratisch & Vlaams (BE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: tom.vandenkendelaere@europarl.europa.eu

Esther de LANGE

Μέλος
-

Esther de LANGE

Μέλος
Χώρα: Κάτω Χώρες
Κόμμα: Christen Democratisch Appèl (NL)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: esther.delange@europarl.europa.eu

Danuta Maria HÜBNER

Μέλος
-

Danuta Maria HÜBNER

Μέλος
Χώρα: Πολωνία
Κόμμα: Platforma Obywatelska (PL)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: danuta.huebner@europarl.europa.eu

Ivana MALETIĆ

Μέλος
-

Ivana MALETIĆ

Μέλος
Χώρα: Κροατία
Κόμμα: Hrvatska demokratska zajednica (HR)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ivana.maletic@europarl.europa.eu

Sirpa PIETIKÄINEN

Μέλος
-

Sirpa PIETIKÄINEN

Μέλος
Χώρα: Φινλανδία
Κόμμα: Kansallinen Kokoomus (FI)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: sirpa.pietikainen@europarl.europa.eu

Anne SANDER

Μέλος
-

Anne SANDER

Μέλος
Χώρα: Γαλλία
Κόμμα: Les Républicains (FR)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: anne.sander@europarl.europa.eu

Alain CADEC

Αναπληρωτής
-

Alain CADEC

Αναπληρωτής
Χώρα: Γαλλία
Κόμμα: Les Républicains (FR)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: alain.cadec@europarl.europa.eu

David CASA

Αναπληρωτής
-

David CASA

Αναπληρωτής
Χώρα: Μάλτα
Κόμμα: Partit Nazzjonalista (MT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: david.casa@europarl.europa.eu

Herbert DORFMANN

Αναπληρωτής
-

Herbert DORFMANN

Αναπληρωτής
Χώρα: Ιταλία
Κόμμα: Südtiroler Volkspartei (IT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: herbert.dorfmann@europarl.europa.eu

Frank ENGEL

Αναπληρωτής
-

Frank ENGEL

Αναπληρωτής
Χώρα: Λουξεμβούργο
Κόμμα: Parti chrétien social luxembourgeois (LU)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: frank.engel@europarl.europa.eu

José Manuel FERNANDES

Αναπληρωτής
-

José Manuel FERNANDES

Αναπληρωτής
Χώρα: Πορτογαλία
Κόμμα: Partido Social Democrata (PT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: josemanuel.fernandes@europarl.europa.eu

Krišjānis KARIŅŠ

Αναπληρωτής
-

Krišjānis KARIŅŠ

Αναπληρωτής
Χώρα: Λετονία
Κόμμα: Partija "VIENOTĪBA" (LV)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: krisjanis.karins@europarl.europa.eu

Alain LAMASSOURE

Αναπληρωτής
-

Alain LAMASSOURE

Αναπληρωτής
Χώρα: Γαλλία
Κόμμα: Indépendant (FR)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: alain.lamassoure@europarl.europa.eu

Thomas MANN

Αναπληρωτής
-

Thomas MANN

Αναπληρωτής
Χώρα: Γερμανία
Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: thomas.mann@europarl.europa.eu

Siegfried MUREŞAN

Αναπληρωτής
-

Siegfried MUREŞAN

Αναπληρωτής
Χώρα: Ρουμανία
Κόμμα: Partidul Mișcarea Populară (RO)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: siegfried.muresan@europarl.europa.eu

Andreas SCHWAB

Αναπληρωτής
-

Andreas SCHWAB

Αναπληρωτής
Χώρα: Γερμανία
Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: andreas.schwab@europarl.europa.eu

Czesław Adam SIEKIERSKI

Αναπληρωτής
-

Czesław Adam SIEKIERSKI

Αναπληρωτής
Χώρα: Πολωνία
Κόμμα: Polskie Stronnictwo Ludowe (PL)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: czeslaw.siekierski@europarl.europa.eu

Lara COMI

Αναπληρώτρια
-

Lara COMI

Αναπληρώτρια
Χώρα: Ιταλία
Κόμμα: Forza Italia (IT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: lara.comi@europarl.europa.eu

Pilar del CASTILLO VERA

Αναπληρώτρια
-

Pilar del CASTILLO VERA

Αναπληρώτρια
Χώρα: Ισπανία
Κόμμα: Partido Popular (ES)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: pilar.delcastillo@europarl.europa.eu

Lívia JÁRÓKA

Αναπληρώτρια
-

Lívia JÁRÓKA

Αναπληρώτρια
Χώρα: Ουγγαρία
Κόμμα: Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt (HU)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: livia.jaroka@europarl.europa.eu

Danuta JAZŁOWIECKA

Αναπληρώτρια
-

Danuta JAZŁOWIECKA

Αναπληρώτρια
Χώρα: Πολωνία
Κόμμα: Platforma Obywatelska (PL)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: danuta.jazlowiecka@europarl.europa.eu

Verónica LOPE FONTAGNÉ

Αναπληρώτρια
-

Verónica LOPE FONTAGNÉ

Αναπληρώτρια
Χώρα: Ισπανία
Κόμμα: Partido Popular (ES)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: veronica.lopefontagne@europarl.europa.eu

Eva MAYDELL

Αναπληρώτρια
-

Eva MAYDELL

Αναπληρώτρια
Χώρα: Βουλγαρία
Κόμμα: Citizens for European Development of Bulgaria (BG)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: eva.maydell@europarl.europa.eu

Romana TOMC

Αναπληρώτρια
-

Romana TOMC

Αναπληρώτρια
Χώρα: Σλοβενία
Κόμμα: Slovenska demokratska stranka (SI)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: romana.tomc@europarl.europa.eu
Brexit, Sakharov Prize, EU investment, Kebab ban defeated
14/12/2017 - 12:15

Brexit, Sakharov Prize, EU investment, Kebab ban defeated

At its final plenary of 2017, the European Parliament approved a Resolution on the Brexit talks, backing the move to phase 2 but insisting on...
Child abuse
14/12/2017 - 12:09

EU states not doing enough to fight sexual abuse of children

The European Parliament adopted a Resolution today tabled by Anna Maria Corazza Bildt MEP calling on Member States to take concrete measures to stop...
Tax evasion
13/12/2017 - 14:09

Fight against tax evasion must be key task for EU

Left tried to hijack Panama report to harm honest taxpayers and EU economy "The fight against tax evasion, tax crime and tax avoidance must...
Kebab ban rejected, saving jobs, businesses
13/12/2017 - 14:00

Kebab ban rejected, saving jobs, businesses

The European Parliament has rejected a bid to outlaw phosphates in frozen kebab meat, pending a study in 2018 by the European Food Safety Agency....