ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Ł

Προϋπολογισμοί

Οι Εκπρόσωποι Τύπου

 • -

  Monika HOHLMEIER

  Αντιπρόεδρος
  Χώρα: Γερμανία
  Κόμμα: Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (DE)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: monika.hohlmeier@europarl.europa.eu
  Αντιπρόεδρος - Προϋπολογισμοί; Μέλος - Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.; Μέλος - Τρομοκρατία; Μέλος - Κίνα; Μέλος - Πολιτικές Ελευθερίες, Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις; Αναπληρώτρια - Έλε...
 • -

  Siegfried MUREŞAN

  Αντιπρόεδρος
  Χώρα: Ρουμανία
  Κόμμα: Partidul Mișcarea Populară (RO)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: siegfried.muresan@europarl.europa.eu
  Αντιπρόεδρος - Προϋπολογισμοί; Μέλος - Partidul Mișcarea Populară; Μέλος - Οικονομικό έγκλημα, φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή; Μέλος - Μολδαβία; Μέλος - Euronest; Αναπληρωτής - Ινδία; Αναπληρωτής - Οικον...
 • -

  Petri SARVAMAA

  Αντιπρόεδρος
  Χώρα: Φινλανδία
  Κόμμα: Kansallinen Kokoomus (FI)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: petri.sarvamaa@europarl.europa.eu
  Αντιπρόεδρος - Προϋπολογισμοί; - Έλεγχος του Προϋπολογισμού; - ; Μέλος - Έλεγχος του Προϋπολογισμού; Μέλος - Ηνωμένες Πολιτείες; Μέλος - Kansallinen Kokoomus; Αναπληρωτής - Ρωσία; Αναπληρωτής - Πολι...
 • -

  José Manuel FERNANDES

  Χώρα: Πορτογαλία
  Κόμμα: Partido Social Democrata (PT)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: josemanuel.fernandes@europarl.europa.eu
  - Προϋπολογισμοί; Μέλος - Partido Social Democrata; Μέλος - Οικονομικό έγκλημα, φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή; - ; Μέλος - Προϋπολογισμοί; Μέλος - Μαγκρέμπ; Μέλος - Ένωση για τη Μεσόγειο; Αναπληρωτής...
 • -

  Jan OLBRYCHT

  Χώρα: Πολωνία
  Κόμμα: Platforma Obywatelska (PL)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: jan.olbrycht@europarl.europa.eu
  - ; - Προϋπολογισμοί; Μέλος - Platforma Obywatelska; - ; Μέλος - Προϋπολογισμοί; Μέλος - Νοτιοανατολική Ασία, ASEAN; Αναπληρωτής - Μαυροβούνιο; Αναπληρωτής - Περιφερειακή Ανάπτυξη

Οι βουλευτές σας

Monika HOHLMEIER

Αντιπρόεδρος
-

Monika HOHLMEIER

Αντιπρόεδρος
Χώρα: Γερμανία
Κόμμα: Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (DE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: monika.hohlmeier@europarl.europa.eu

Siegfried MUREŞAN

Αντιπρόεδρος
-

Siegfried MUREŞAN

Αντιπρόεδρος
Χώρα: Ρουμανία
Κόμμα: Partidul Mișcarea Populară (RO)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: siegfried.muresan@europarl.europa.eu

Petri SARVAMAA

Αντιπρόεδρος
-

Petri SARVAMAA

Αντιπρόεδρος
Χώρα: Φινλανδία
Κόμμα: Kansallinen Kokoomus (FI)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: petri.sarvamaa@europarl.europa.eu

José Manuel FERNANDES

-

José Manuel FERNANDES

Χώρα: Πορτογαλία
Κόμμα: Partido Social Democrata (PT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: josemanuel.fernandes@europarl.europa.eu

Jan OLBRYCHT

-

Jan OLBRYCHT

Χώρα: Πολωνία
Κόμμα: Platforma Obywatelska (PL)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: jan.olbrycht@europarl.europa.eu

Richard ASHWORTH

Μέλος
-

Richard ASHWORTH

Μέλος
Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο
Κόμμα: Conservative Party (GB)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: richard.ashworth@europarl.europa.eu

Reimer BÖGE

Μέλος
-

Reimer BÖGE

Μέλος
Χώρα: Γερμανία
Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: reimer.boege@europarl.europa.eu

Lefteris CHRISTOFOROU

Μέλος
-

Lefteris CHRISTOFOROU

Μέλος
Χώρα: Κύπρος
Κόμμα: Democratic Rally (CY)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: lefteris.christoforou@europarl.europa.eu

Esteban GONZÁLEZ PONS

Μέλος
-

Esteban GONZÁLEZ PONS

Μέλος
Χώρα: Ισπανία
Κόμμα: Partido Popular (ES)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: esteban.gonzalezpons@europarl.europa.eu

Ingeborg GRÄSSLE

Μέλος
-

Ingeborg GRÄSSLE

Μέλος
Χώρα: Γερμανία
Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ingeborg.graessle@europarl.europa.eu

Paul RÜBIG

Μέλος
-

Paul RÜBIG

Μέλος
Χώρα: Αυστρία
Κόμμα: Österreichische Volkspartei (AT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: paul.ruebig@europarl.europa.eu

Patricija ŠULIN

Μέλος
-

Patricija ŠULIN

Μέλος
Χώρα: Σλοβενία
Κόμμα: Slovenska demokratska stranka (SI)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: patricija.sulin@europarl.europa.eu

Inese VAIDERE

Μέλος
-

Inese VAIDERE

Μέλος
Χώρα: Λετονία
Κόμμα: Partija "VIENOTĪBA" (LV)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: inese.vaidere@europarl.europa.eu

Arnaud DANJEAN

Αναπληρωτής
-

Arnaud DANJEAN

Αναπληρωτής
Χώρα: Γαλλία
Κόμμα: Les Républicains (FR)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: arnaud.danjean@europarl.europa.eu

Tamás DEUTSCH

Αναπληρωτής
-

Tamás DEUTSCH

Αναπληρωτής
Χώρα: Ουγγαρία
Κόμμα: Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt (HU)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: tamas.deutsch@europarl.europa.eu

Christofer FJELLNER

Αναπληρωτής
-

Christofer FJELLNER

Αναπληρωτής
Χώρα: Σουηδία
Κόμμα: Moderaterna (SE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: christofer.fjellner@europarl.europa.eu

Georgios KYRTSOS

Αναπληρωτής
-

Georgios KYRTSOS

Αναπληρωτής
Χώρα: Ελλάδα
Κόμμα: Nea Demokratia (GR)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: georgios.kyrtsos@europarl.europa.eu

Giovanni LA VIA

Αναπληρωτής
-

Giovanni LA VIA

Αναπληρωτής
Χώρα: Ιταλία
Κόμμα: Alternativa Popolare (IT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: giovanni.lavia@europarl.europa.eu

Alain LAMASSOURE

Αναπληρωτής
-

Alain LAMASSOURE

Αναπληρωτής
Χώρα: Γαλλία
Κόμμα: Indépendant (FR)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: alain.lamassoure@europarl.europa.eu

Janusz LEWANDOWSKI

Αναπληρωτής
-

Janusz LEWANDOWSKI

Αναπληρωτής
Χώρα: Πολωνία
Κόμμα: Platforma Obywatelska (PL)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: janusz.lewandowski@europarl.europa.eu

Ivana MALETIĆ

Αναπληρώτρια
-

Ivana MALETIĆ

Αναπληρώτρια
Χώρα: Κροατία
Κόμμα: Hrvatska demokratska zajednica (HR)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ivana.maletic@europarl.europa.eu

Andrey NOVAKOV

Αναπληρωτής
-

Andrey NOVAKOV

Αναπληρωτής
Χώρα: Βουλγαρία
Κόμμα: Citizens for European Development of Bulgaria (BG)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: andrey.novakov@europarl.europa.eu

Ivan ŠTEFANEC

Αναπληρωτής
-

Ivan ŠTEFANEC

Αναπληρωτής
Χώρα: Σλοβακία
Κόμμα: Kresťanskodemokratické hnutie (SK)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ivan.stefanec@europarl.europa.eu

Rainer WIELAND

Αναπληρωτής
-

Rainer WIELAND

Αναπληρωτής
Χώρα: Γερμανία
Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: rainer.wieland@europarl.europa.eu

Tomáš ZDECHOVSKÝ

Αναπληρωτής
-

Tomáš ZDECHOVSKÝ

Αναπληρωτής
Χώρα: Τσεχική Δημοκρατία
Κόμμα: Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (CZ)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: tomas.zdechovsky@europarl.europa.eu
Protecting the rights of victims of terrorism in the EU
22/03/2018 - 13:30

Protecting the rights of victims of terrorism in the EU

The European Parliament’s Special Committee on Terrorism held a public hearing on the rights of victims of terrorism. In 2016 and 2017,...
Construction worker doing measuring
21/03/2018 - 15:09

Services e-card: EPP Group calls for holistic approach

Simplifying the provision of services for SMEs in the Single Market is one of the most important priorities of the EPP Group. However, the Commission...
EU puzzle
21/03/2018 - 12:30

Align European semester with national budget cycles

In order to better coordinate economic policies, the European Semester should be aligned with the budgetary calendars of national parliaments, say...
Tax evasion
21/03/2018 - 11:37

EPP Group wants to tax digital business where the user is

Commission initiative comes one week after Parliament's proposal to tax tech giants The EPP Group in the European Parliament welcomes today...