ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Ł

Προϋπολογισμοί

Οι Εκπρόσωποι Τύπου

 • -

  Monika HOHLMEIER

  Αντιπρόεδρος
  Χώρα: Γερμανία
  Κόμμα: Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (DE)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: monika.hohlmeier@europarl.europa.eu
  Αντιπρόεδρος - Προϋπολογισμοί; Μέλος - Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.; Μέλος - Τρομοκρατία; Μέλος - Κίνα; Μέλος - Πολιτικές Ελευθερίες, Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις; Αναπληρώτρια - Έλε...
 • -

  Siegfried MUREŞAN

  Αντιπρόεδρος
  Χώρα: Ρουμανία
  Κόμμα: Partidul Naţional Liberal (RO)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: siegfried.muresan@europarl.europa.eu
  Αντιπρόεδρος - Προϋπολογισμοί; Μέλος - Partidul Naţional Liberal; Μέλος - Οικονομικό έγκλημα, φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή; Μέλος - Μολδαβία; Μέλος - Euronest; Αναπληρωτής - Ινδία; Αναπληρωτής - Οικονο...
 • -

  Petri SARVAMAA

  Αντιπρόεδρος
  Χώρα: Φινλανδία
  Κόμμα: Kansallinen Kokoomus (FI)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: petri.sarvamaa@europarl.europa.eu
  Αντιπρόεδρος - Προϋπολογισμοί; Συντονιστής - Έλεγχος του Προϋπολογισμού; Μέλος - Πολιτικό Γραφείο της Κ.Ο. του ΕΛΚ; Μέλος - Έλεγχος του Προϋπολογισμού; Μέλος - Ηνωμένες Πολιτείες; Μέλος - Kansallinen...
 • -

  José Manuel FERNANDES

  Συντονιστής
  Χώρα: Πορτογαλία
  Κόμμα: Partido Social Democrata (PT)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: josemanuel.fernandes@europarl.europa.eu
  Συντονιστής - Προϋπολογισμοί; Μέλος - Partido Social Democrata; Μέλος - Οικονομικό έγκλημα, φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή; Μέλος - Πολιτικό Γραφείο της Κ.Ο. του ΕΛΚ; Μέλος - Προϋπολογισμοί; Μέλος - Μαγκ...
 • -

  Jan OLBRYCHT

  Συντονιστής
  Χώρα: Πολωνία
  Κόμμα: Platforma Obywatelska (PL)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: jan.olbrycht@europarl.europa.eu
  Αντιπρόεδρος - Ομάδα Εργασίας «Προϋπολογισμός και Διαρθρωτικές Πολιτικές»; Συντονιστής - Προϋπολογισμοί; Μέλος - Platforma Obywatelska; Μέλος - Πολιτικό Γραφείο της Κ.Ο. του ΕΛΚ; Μέλος - Προϋπολογισμο...

Οι βουλευτές σας

Monika HOHLMEIER

Αντιπρόεδρος
-

Monika HOHLMEIER

Αντιπρόεδρος
Χώρα: Γερμανία
Κόμμα: Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (DE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: monika.hohlmeier@europarl.europa.eu

Siegfried MUREŞAN

Αντιπρόεδρος
-

Siegfried MUREŞAN

Αντιπρόεδρος
Χώρα: Ρουμανία
Κόμμα: Partidul Naţional Liberal (RO)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: siegfried.muresan@europarl.europa.eu

Petri SARVAMAA

Αντιπρόεδρος
-

Petri SARVAMAA

Αντιπρόεδρος
Χώρα: Φινλανδία
Κόμμα: Kansallinen Kokoomus (FI)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: petri.sarvamaa@europarl.europa.eu

José Manuel FERNANDES

Συντονιστής
-

José Manuel FERNANDES

Συντονιστής
Χώρα: Πορτογαλία
Κόμμα: Partido Social Democrata (PT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: josemanuel.fernandes@europarl.europa.eu

Jan OLBRYCHT

Συντονιστής
-

Jan OLBRYCHT

Συντονιστής
Χώρα: Πολωνία
Κόμμα: Platforma Obywatelska (PL)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: jan.olbrycht@europarl.europa.eu

Richard ASHWORTH

Μέλος
-

Richard ASHWORTH

Μέλος
Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο
Κόμμα: Conservative Party (GB)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: richard.ashworth@europarl.europa.eu

Reimer BÖGE

Μέλος
-

Reimer BÖGE

Μέλος
Χώρα: Γερμανία
Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: reimer.boege@europarl.europa.eu

Lefteris CHRISTOFOROU

Μέλος
-

Lefteris CHRISTOFOROU

Μέλος
Χώρα: Κύπρος
Κόμμα: Democratic Rally (CY)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: lefteris.christoforou@europarl.europa.eu

Esteban GONZÁLEZ PONS

Μέλος
-

Esteban GONZÁLEZ PONS

Μέλος
Χώρα: Ισπανία
Κόμμα: Partido Popular (ES)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: esteban.gonzalezpons@europarl.europa.eu

Ingeborg GRÄSSLE

Μέλος
-

Ingeborg GRÄSSLE

Μέλος
Χώρα: Γερμανία
Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ingeborg.graessle@europarl.europa.eu

Paul RÜBIG

Μέλος
-

Paul RÜBIG

Μέλος
Χώρα: Αυστρία
Κόμμα: Österreichische Volkspartei (AT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: paul.ruebig@europarl.europa.eu

Patricija ŠULIN

Μέλος
-

Patricija ŠULIN

Μέλος
Χώρα: Σλοβενία
Κόμμα: Slovenska demokratska stranka (SI)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: patricija.sulin@europarl.europa.eu

Inese VAIDERE

Μέλος
-

Inese VAIDERE

Μέλος
Χώρα: Λετονία
Κόμμα: Partija "VIENOTĪBA" (LV)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: inese.vaidere@europarl.europa.eu

Arnaud DANJEAN

Αναπληρωτής
-

Arnaud DANJEAN

Αναπληρωτής
Χώρα: Γαλλία
Κόμμα: Les Républicains (FR)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: arnaud.danjean@europarl.europa.eu

Tamás DEUTSCH

Αναπληρωτής
-

Tamás DEUTSCH

Αναπληρωτής
Χώρα: Ουγγαρία
Κόμμα: Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (HU)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: tamas.deutsch@europarl.europa.eu

Christofer FJELLNER

Αναπληρωτής
-

Christofer FJELLNER

Αναπληρωτής
Χώρα: Σουηδία
Κόμμα: Moderaterna (SE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: christofer.fjellner@europarl.europa.eu

Georgios KYRTSOS

Αναπληρωτής
-

Georgios KYRTSOS

Αναπληρωτής
Χώρα: Ελλάδα
Κόμμα: Nea Demokratia (GR)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: georgios.kyrtsos@europarl.europa.eu

Giovanni LA VIA

Αναπληρωτής
-

Giovanni LA VIA

Αναπληρωτής
Χώρα: Ιταλία
Κόμμα: Alternativa Popolare (IT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: giovanni.lavia@europarl.europa.eu

Alain LAMASSOURE

Αναπληρωτής
-

Alain LAMASSOURE

Αναπληρωτής
Χώρα: Γαλλία
Κόμμα: Indépendant (FR)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: alain.lamassoure@europarl.europa.eu

Janusz LEWANDOWSKI

Αναπληρωτής
-

Janusz LEWANDOWSKI

Αναπληρωτής
Χώρα: Πολωνία
Κόμμα: Platforma Obywatelska (PL)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: janusz.lewandowski@europarl.europa.eu

Verónica LOPE FONTAGNÉ

Αναπληρώτρια
-

Verónica LOPE FONTAGNÉ

Αναπληρώτρια
Χώρα: Ισπανία
Κόμμα: Partido Popular (ES)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: veronica.lopefontagne@europarl.europa.eu

Ivana MALETIĆ

Αναπληρώτρια
-

Ivana MALETIĆ

Αναπληρώτρια
Χώρα: Κροατία
Κόμμα: Hrvatska demokratska zajednica (HR)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ivana.maletic@europarl.europa.eu

Andrey NOVAKOV

Αναπληρωτής
-

Andrey NOVAKOV

Αναπληρωτής
Χώρα: Βουλγαρία
Κόμμα: Citizens for European Development of Bulgaria (BG)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: andrey.novakov@europarl.europa.eu

Ivan ŠTEFANEC

Αναπληρωτής
-

Ivan ŠTEFANEC

Αναπληρωτής
Χώρα: Σλοβακία
Κόμμα: Kresťanskodemokratické hnutie (SK)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ivan.stefanec@europarl.europa.eu

Rainer WIELAND

Αναπληρωτής
-

Rainer WIELAND

Αναπληρωτής
Χώρα: Γερμανία
Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: rainer.wieland@europarl.europa.eu

Tomáš ZDECHOVSKÝ

Αναπληρωτής
-

Tomáš ZDECHOVSKÝ

Αναπληρωτής
Χώρα: Τσεχική Δημοκρατία
Κόμμα: Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (CZ)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: tomas.zdechovsky@europarl.europa.eu
Esther Herranz García MEP and Nuno Melo MEP
18/10/2018 - 17:50

EPP Group promotes the role of youth in European agriculture

The EPP Group organised its fifth Congress of Young Farmers today to boost the role of young people in this crucial sector for Europe and to promote...
EPP Group highlights the EU’s long-term need for young farmers
18/10/2018 - 17:00

EPP Group highlights the EU’s long-term need for young farmers

The EPP Group held its fifth European Congress of Young Farmers in the European Parliament in Brussels. The number of young people taking up...
traffic on german autobahn,european cars and trucks
18/10/2018 - 10:32

Capping CO2 emissions: away with dirty trucks

EPP Group wants to limit CO2 emissions from trucks Today, the Members of the Environment Committee in the European Parliament voted in favour of a...
The map of Balkans under the magnifying glass
18/10/2018 - 09:32

EPP Group supports EU ambitions of Western Balkans

The EPP Group confirmed its support for the EU ambitions of the Western Balkan countries Albania, Bosnia and Herzegovina, FYROM, Kosovo, Montenegro...