ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Ł

Διεθνές Εμπόριο

Οι Εκπρόσωποι Τύπου

 • -

  Iuliu WINKLER

  Αντιπρόεδρος
  Χώρα: Ρουμανία
  Κόμμα: Uniunea Democrată Maghiară din România (RO)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: iuliu.winkler@europarl.europa.eu
  Αντιπρόεδρος - Διεθνές Εμπόριο; Μέλος - Uniunea Democrată Maghiară din România; - ; Μέλος - Ινδία; Αναπληρωτής - Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή; Αναπληρ...
 • -

  Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL

  Χώρα: Γερμανία
  Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: godelieve.quisthoudt-rowohl@europarl.europa.eu
  - Διεθνές Εμπόριο; - Ανθρώπινα Δικαιώματα; - ; Μέλος - Christlich Demokratische Union Deutschlands; Μέλος - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο; Μέλος - Ανθρώπινα Δικαιώματα; Μέλος - Διεθνές Εμπόριο; Αναπληρώτρι...
 • -

  Christofer FJELLNER

  Χώρα: Σουηδία
  Κόμμα: Moderaterna (SE)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: christofer.fjellner@europarl.europa.eu
  - Διεθνές Εμπόριο; Μέλος - Moderaterna; Μέλος - Λευκορωσία; Μέλος - Euronest; Μέλος - Διεθνές Εμπόριο; Αναπληρωτής - Προϋπολογισμοί; Αναπληρωτής - Ιράν; Αναπληρωτής - Περιβάλλον, Δημόσια Υγεία και Ασ...

Οι βουλευτές σας

Iuliu WINKLER

Αντιπρόεδρος
-

Iuliu WINKLER

Αντιπρόεδρος
Χώρα: Ρουμανία
Κόμμα: Uniunea Democrată Maghiară din România (RO)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: iuliu.winkler@europarl.europa.eu

Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL

-

Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL

Χώρα: Γερμανία
Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: godelieve.quisthoudt-rowohl@europarl.europa.eu

Christofer FJELLNER

-

Christofer FJELLNER

Χώρα: Σουηδία
Κόμμα: Moderaterna (SE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: christofer.fjellner@europarl.europa.eu

Daniel CASPARY

Μέλος
-

Daniel CASPARY

Μέλος
Χώρα: Γερμανία
Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: daniel.caspary@europarl.europa.eu

Salvatore CICU

Μέλος
-

Salvatore CICU

Μέλος
Χώρα: Ιταλία
Κόμμα: Forza Italia (IT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: salvatore.cicu@europarl.europa.eu

Santiago FISAS AYXELÀ

Μέλος
-

Santiago FISAS AYXELÀ

Μέλος
Χώρα: Ισπανία
Κόμμα: Partido Popular (ES)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: santiago.fisasayxela@europarl.europa.eu

Sorin MOISĂ

Μέλος
-

Sorin MOISĂ

Μέλος
Χώρα: Ρουμανία
Κόμμα: Independent (RO)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: sorin.moisa@europarl.europa.eu

Artis PABRIKS

Μέλος
-

Artis PABRIKS

Μέλος
Χώρα: Λετονία
Κόμμα: Partija "VIENOTĪBA" (LV)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: artis.pabriks@europarl.europa.eu

Franck PROUST

Μέλος
-

Franck PROUST

Μέλος
Χώρα: Γαλλία
Κόμμα: Les Républicains (FR)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: franck.proust@europarl.europa.eu

Adam SZEJNFELD

Μέλος
-

Adam SZEJNFELD

Μέλος
Χώρα: Πολωνία
Κόμμα: Platforma Obywatelska (PL)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: adam.szejnfeld@europarl.europa.eu

Laima Liucija ANDRIKIENĖ

Μέλος
-

Laima Liucija ANDRIKIENĖ

Μέλος
Χώρα: Λιθουανία
Κόμμα: Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (LT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: laimaliucija.andrikiene@europarl.europa.eu

Viviane REDING

Μέλος
-

Viviane REDING

Μέλος
Χώρα: Λουξεμβούργο
Κόμμα: Parti chrétien social luxembourgeois (LU)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: viviane.reding@europarl.europa.eu

Bendt BENDTSEN

Αναπληρωτής
-

Bendt BENDTSEN

Αναπληρωτής
Χώρα: Δανία
Κόμμα: Det Konservative Folkeparti (DK)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: bendt.bendtsen@europarl.europa.eu

Reimer BÖGE

Αναπληρωτής
-

Reimer BÖGE

Αναπληρωτής
Χώρα: Γερμανία
Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: reimer.boege@europarl.europa.eu

Seán KELLY

Αναπληρωτής
-

Seán KELLY

Αναπληρωτής
Χώρα: Ιρλανδία
Κόμμα: Fine Gael Party (IE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: sean.kelly@europarl.europa.eu

Gabriel MATO

Αναπληρωτής
-

Gabriel MATO

Αναπληρωτής
Χώρα: Ισπανία
Κόμμα: Partido Popular (ES)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: gabriel.mato@europarl.europa.eu

Fernando RUAS

Αναπληρωτής
-

Fernando RUAS

Αναπληρωτής
Χώρα: Πορτογαλία
Κόμμα: Partido Social Democrata (PT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: fernando.ruas@europarl.europa.eu

Paul RÜBIG

Αναπληρωτής
-

Paul RÜBIG

Αναπληρωτής
Χώρα: Αυστρία
Κόμμα: Österreichische Volkspartei (AT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: paul.ruebig@europarl.europa.eu

José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA

Αναπληρωτής
-

José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA

Αναπληρωτής
Χώρα: Ισπανία
Κόμμα: Partido Popular (ES)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: joseignacio.salafranca@europarl.europa.eu

József SZÁJER

Αναπληρωτής
-

József SZÁJER

Αναπληρωτής
Χώρα: Ουγγαρία
Κόμμα: Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt (HU)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: jozsef.szajer@europarl.europa.eu

Wim van de CAMP

Αναπληρωτής
-

Wim van de CAMP

Αναπληρωτής
Χώρα: Κάτω Χώρες
Κόμμα: Christen Democratisch Appèl (NL)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: wim.vandecamp@europarl.europa.eu

Jarosław WAŁĘSA

Αναπληρωτής
-

Jarosław WAŁĘSA

Αναπληρωτής
Χώρα: Πολωνία
Κόμμα: Platforma Obywatelska (PL)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: jaroslaw.walesa@europarl.europa.eu

Danuta Maria HÜBNER

Αναπληρώτρια
-

Danuta Maria HÜBNER

Αναπληρώτρια
Χώρα: Πολωνία
Κόμμα: Platforma Obywatelska (PL)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: danuta.huebner@europarl.europa.eu

Ramona Nicole MĂNESCU

Αναπληρώτρια
-

Ramona Nicole MĂNESCU

Αναπληρώτρια
Χώρα: Ρουμανία
Κόμμα: Partidul Naţional Liberal (RO)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ramonanicole.manescu@europarl.europa.eu

Tokia SAÏFI

Αντιπρόεδρος
-

Tokia SAÏFI

Αντιπρόεδρος
Χώρα: Γαλλία
Κόμμα: Les Républicains (FR)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: tokia.saifi@europarl.europa.eu
Brexit, Sakharov Prize, EU investment, Kebab ban defeated
14/12/2017 - 12:15

Brexit, Sakharov Prize, EU investment, Kebab ban defeated

At its final plenary of 2017, the European Parliament approved a Resolution on the Brexit talks, backing the move to phase 2 but insisting on...
Child abuse
14/12/2017 - 12:09

EU states not doing enough to fight sexual abuse of children

The European Parliament adopted a Resolution today tabled by Anna Maria Corazza Bildt MEP calling on Member States to take concrete measures to stop...
Tax evasion
13/12/2017 - 14:09

Fight against tax evasion must be key task for EU

Left tried to hijack Panama report to harm honest taxpayers and EU economy "The fight against tax evasion, tax crime and tax avoidance must...
Kebab ban rejected, saving jobs, businesses
13/12/2017 - 14:00

Kebab ban rejected, saving jobs, businesses

The European Parliament has rejected a bid to outlaw phosphates in frozen kebab meat, pending a study in 2018 by the European Food Safety Agency....