ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Ł

Διεθνές Εμπόριο

Οι Εκπρόσωποι Τύπου

 • -

  Tokia SAÏFI

  Αντιπρόεδρος
  Χώρα: Γαλλία
  Κόμμα:
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: tokia.saifi@europarl.europa.eu
  Αντιπρόεδρος - Μαγκρέμπ; Αντιπρόεδρος - Διεθνές Εμπόριο; Μέλος - Agir - La Droite constructive; Μέλος - Ένωση για τη Μεσόγειο; Αναπληρώτρια - Εξωτερικές Υποθέσεις; Αντιπρόεδρος - Ομάδα Εργασίας «Εξωτε...
 • -

  Iuliu WINKLER

  Αντιπρόεδρος
  Χώρα: Ρουμανία
  Κόμμα: Uniunea Democrată Maghiară din România (RO)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: iuliu.winkler@europarl.europa.eu
  Αντιπρόεδρος - Διεθνές Εμπόριο; Μέλος - Uniunea Democrată Maghiară din România; Μέλος - Πολιτικό Γραφείο της Κ.Ο. του ΕΛΚ; Μέλος - Ινδία; Αναπληρωτής - Κίνα; Αναπληρωτής - Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • -

  Christofer FJELLNER

  Συντονιστής
  Χώρα: Σουηδία
  Κόμμα: Moderaterna (SE)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: christofer.fjellner@europarl.europa.eu
  Συντονιστής - Διεθνές Εμπόριο; Μέλος - Moderaterna; Μέλος - Λευκορωσία; Μέλος - Euronest; Μέλος - Διεθνές Εμπόριο; Αναπληρωτής - Προϋπολογισμοί; Αναπληρωτής - Ιράν; Αναπληρωτής - Περιβάλλον, Δημόσια Υ...

Οι βουλευτές σας

Tokia SAÏFI

Αντιπρόεδρος
-

Tokia SAÏFI

Αντιπρόεδρος
Χώρα: Γαλλία
Κόμμα:
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: tokia.saifi@europarl.europa.eu

Iuliu WINKLER

Αντιπρόεδρος
-

Iuliu WINKLER

Αντιπρόεδρος
Χώρα: Ρουμανία
Κόμμα: Uniunea Democrată Maghiară din România (RO)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: iuliu.winkler@europarl.europa.eu

Christofer FJELLNER

Συντονιστής
-

Christofer FJELLNER

Συντονιστής
Χώρα: Σουηδία
Κόμμα: Moderaterna (SE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: christofer.fjellner@europarl.europa.eu

Laima Liucija ANDRIKIENĖ

Μέλος
-

Laima Liucija ANDRIKIENĖ

Μέλος
Χώρα: Λιθουανία
Κόμμα: Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (LT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: laimaliucija.andrikiene@europarl.europa.eu

Daniel CASPARY

Μέλος
-

Daniel CASPARY

Μέλος
Χώρα: Γερμανία
Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: daniel.caspary@europarl.europa.eu

Salvatore CICU

Μέλος
-

Salvatore CICU

Μέλος
Χώρα: Ιταλία
Κόμμα: Forza Italia (IT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: salvatore.cicu@europarl.europa.eu

Santiago FISAS AYXELÀ

Μέλος
-

Santiago FISAS AYXELÀ

Μέλος
Χώρα: Ισπανία
Κόμμα: Partido Popular (ES)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: santiago.fisasayxela@europarl.europa.eu

Christophe HANSEN

Μέλος
-

Christophe HANSEN

Μέλος
Χώρα: Λουξεμβούργο
Κόμμα: Parti chrétien social luxembourgeois (LU)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: christophe.hansen@europarl.europa.eu

Sorin MOISĂ

Μέλος
-

Sorin MOISĂ

Μέλος
Χώρα: Ρουμανία
Κόμμα: Independent (RO)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: sorin.moisa@europarl.europa.eu

Artis PABRIKS

Μέλος
-

Artis PABRIKS

Μέλος
Χώρα: Λετονία
Κόμμα:
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: artis.pabriks@europarl.europa.eu

Franck PROUST

Μέλος
-

Franck PROUST

Μέλος
Χώρα: Γαλλία
Κόμμα: Les Républicains (FR)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: franck.proust@europarl.europa.eu

Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL

Μέλος
-

Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL

Μέλος
Χώρα: Γερμανία
Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: godelieve.quisthoudt-rowohl@europarl.europa.eu

Adam SZEJNFELD

Μέλος
-

Adam SZEJNFELD

Μέλος
Χώρα: Πολωνία
Κόμμα: Platforma Obywatelska (PL)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: adam.szejnfeld@europarl.europa.eu

Bendt BENDTSEN

Αναπληρωτής
-

Bendt BENDTSEN

Αναπληρωτής
Χώρα: Δανία
Κόμμα: Det Konservative Folkeparti (DK)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: bendt.bendtsen@europarl.europa.eu

Reimer BÖGE

Αναπληρωτής
-

Reimer BÖGE

Αναπληρωτής
Χώρα: Γερμανία
Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: reimer.boege@europarl.europa.eu

Danuta Maria HÜBNER

Αναπληρώτρια
-

Danuta Maria HÜBNER

Αναπληρώτρια
Χώρα: Πολωνία
Κόμμα: Platforma Obywatelska (PL)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: danuta.huebner@europarl.europa.eu

Seán KELLY

Αναπληρωτής
-

Seán KELLY

Αναπληρωτής
Χώρα: Ιρλανδία
Κόμμα: Fine Gael Party (IE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: sean.kelly@europarl.europa.eu

Ramona Nicole MĂNESCU

Αναπληρώτρια
-

Ramona Nicole MĂNESCU

Αναπληρώτρια
Χώρα: Ρουμανία
Κόμμα:
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ramonanicole.manescu@europarl.europa.eu

Gabriel MATO

Αναπληρωτής
-

Gabriel MATO

Αναπληρωτής
Χώρα: Ισπανία
Κόμμα: Partido Popular (ES)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: gabriel.mato@europarl.europa.eu

Fernando RUAS

Αναπληρωτής
-

Fernando RUAS

Αναπληρωτής
Χώρα: Πορτογαλία
Κόμμα: Partido Social Democrata (PT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: fernando.ruas@europarl.europa.eu

Paul RÜBIG

Αναπληρωτής
-

Paul RÜBIG

Αναπληρωτής
Χώρα: Αυστρία
Κόμμα: Österreichische Volkspartei (AT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: paul.ruebig@europarl.europa.eu

José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA

Αναπληρωτής
-

José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA

Αναπληρωτής
Χώρα: Ισπανία
Κόμμα: Partido Popular (ES)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: joseignacio.salafranca@europarl.europa.eu

József SZÁJER

Αναπληρωτής
-

József SZÁJER

Αναπληρωτής
Χώρα: Ουγγαρία
Κόμμα: Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (HU)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: jozsef.szajer@europarl.europa.eu

Wim van de CAMP

Αναπληρωτής
-

Wim van de CAMP

Αναπληρωτής
Χώρα: Κάτω Χώρες
Κόμμα: Christen Democratisch Appèl (NL)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: wim.vandecamp@europarl.europa.eu

Jarosław WAŁĘSA

Αναπληρωτής
-

Jarosław WAŁĘSA

Αναπληρωτής
Χώρα: Πολωνία
Κόμμα: Platforma Obywatelska (PL)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: jaroslaw.walesa@europarl.europa.eu
Esther Herranz García MEP and Nuno Melo MEP
18/10/2018 - 17:50

EPP Group promotes the role of youth in European agriculture

The EPP Group organised its fifth Congress of Young Farmers today to boost the role of young people in this crucial sector for Europe and to promote...
EPP Group highlights the EU’s long-term need for young farmers
18/10/2018 - 17:00

EPP Group highlights the EU’s long-term need for young farmers

The EPP Group held its fifth European Congress of Young Farmers in the European Parliament in Brussels. The number of young people taking up...
traffic on german autobahn,european cars and trucks
18/10/2018 - 10:32

Capping CO2 emissions: away with dirty trucks

EPP Group wants to limit CO2 emissions from trucks Today, the Members of the Environment Committee in the European Parliament voted in favour of a...
The map of Balkans under the magnifying glass
18/10/2018 - 09:32

EPP Group supports EU ambitions of Western Balkans

The EPP Group confirmed its support for the EU ambitions of the Western Balkan countries Albania, Bosnia and Herzegovina, FYROM, Kosovo, Montenegro...