ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Ł

Διεθνές Εμπόριο

Οι Εκπρόσωποι Τύπου

 • -

  Tokia SAÏFI

  Αντιπρόεδρος
  Χώρα: Γαλλία
  Κόμμα:
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: tokia.saifi@europarl.europa.eu
  - ; Αντιπρόεδρος - Μαγκρέμπ; Αντιπρόεδρος - Διεθνές Εμπόριο; Μέλος - Agir - La Droite constructive; Μέλος - Ένωση για τη Μεσόγειο; Αναπληρώτρια - Εξωτερικές Υποθέσεις
 • -

  Iuliu WINKLER

  Αντιπρόεδρος
  Χώρα: Ρουμανία
  Κόμμα: Uniunea Democrată Maghiară din România (RO)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: iuliu.winkler@europarl.europa.eu
  Αντιπρόεδρος - Διεθνές Εμπόριο; Μέλος - Uniunea Democrată Maghiară din România; - ; Μέλος - Ινδία; Αναπληρωτής - Κίνα; Αναπληρωτής - Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • -

  Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL

  Χώρα: Γερμανία
  Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: godelieve.quisthoudt-rowohl@europarl.europa.eu
  Αντιπρόεδρος - Καναδάς; - Διεθνές Εμπόριο; - Ανθρώπινα Δικαιώματα; Μέλος - Christlich Demokratische Union Deutschlands; - ; Μέλος - Ανθρώπινα Δικαιώματα; Μέλος - Διεθνές Εμπόριο; Αναπληρώτρια - Εξω...
 • -

  Christofer FJELLNER

  Χώρα: Σουηδία
  Κόμμα: Moderaterna (SE)
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: christofer.fjellner@europarl.europa.eu
  - Διεθνές Εμπόριο; Μέλος - Moderaterna; Μέλος - Λευκορωσία; Μέλος - Euronest; Μέλος - Διεθνές Εμπόριο; Αναπληρωτής - Προϋπολογισμοί; Αναπληρωτής - Ιράν; Αναπληρωτής - Περιβάλλον, Δημόσια Υγεία και Ασ...

Οι βουλευτές σας

Tokia SAÏFI

Αντιπρόεδρος
-

Tokia SAÏFI

Αντιπρόεδρος
Χώρα: Γαλλία
Κόμμα:
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: tokia.saifi@europarl.europa.eu

Iuliu WINKLER

Αντιπρόεδρος
-

Iuliu WINKLER

Αντιπρόεδρος
Χώρα: Ρουμανία
Κόμμα: Uniunea Democrată Maghiară din România (RO)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: iuliu.winkler@europarl.europa.eu

Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL

-

Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL

Χώρα: Γερμανία
Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: godelieve.quisthoudt-rowohl@europarl.europa.eu

Christofer FJELLNER

-

Christofer FJELLNER

Χώρα: Σουηδία
Κόμμα: Moderaterna (SE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: christofer.fjellner@europarl.europa.eu

Laima Liucija ANDRIKIENĖ

Μέλος
-

Laima Liucija ANDRIKIENĖ

Μέλος
Χώρα: Λιθουανία
Κόμμα: Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (LT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: laimaliucija.andrikiene@europarl.europa.eu

Daniel CASPARY

Μέλος
-

Daniel CASPARY

Μέλος
Χώρα: Γερμανία
Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: daniel.caspary@europarl.europa.eu

Salvatore CICU

Μέλος
-

Salvatore CICU

Μέλος
Χώρα: Ιταλία
Κόμμα: Forza Italia (IT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: salvatore.cicu@europarl.europa.eu

Santiago FISAS AYXELÀ

Μέλος
-

Santiago FISAS AYXELÀ

Μέλος
Χώρα: Ισπανία
Κόμμα: Partido Popular (ES)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: santiago.fisasayxela@europarl.europa.eu

Sorin MOISĂ

Μέλος
-

Sorin MOISĂ

Μέλος
Χώρα: Ρουμανία
Κόμμα: Independent (RO)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: sorin.moisa@europarl.europa.eu

Artis PABRIKS

Μέλος
-

Artis PABRIKS

Μέλος
Χώρα: Λετονία
Κόμμα: Partija "VIENOTĪBA" (LV)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: artis.pabriks@europarl.europa.eu

Franck PROUST

Μέλος
-

Franck PROUST

Μέλος
Χώρα: Γαλλία
Κόμμα: Les Républicains (FR)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: franck.proust@europarl.europa.eu

Viviane REDING

Μέλος
-

Viviane REDING

Μέλος
Χώρα: Λουξεμβούργο
Κόμμα: Parti chrétien social luxembourgeois (LU)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: viviane.reding@europarl.europa.eu

Adam SZEJNFELD

Μέλος
-

Adam SZEJNFELD

Μέλος
Χώρα: Πολωνία
Κόμμα: Platforma Obywatelska (PL)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: adam.szejnfeld@europarl.europa.eu

Bendt BENDTSEN

Αναπληρωτής
-

Bendt BENDTSEN

Αναπληρωτής
Χώρα: Δανία
Κόμμα: Det Konservative Folkeparti (DK)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: bendt.bendtsen@europarl.europa.eu

Reimer BÖGE

Αναπληρωτής
-

Reimer BÖGE

Αναπληρωτής
Χώρα: Γερμανία
Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: reimer.boege@europarl.europa.eu

Danuta Maria HÜBNER

Αναπληρώτρια
-

Danuta Maria HÜBNER

Αναπληρώτρια
Χώρα: Πολωνία
Κόμμα: Platforma Obywatelska (PL)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: danuta.huebner@europarl.europa.eu

Seán KELLY

Αναπληρωτής
-

Seán KELLY

Αναπληρωτής
Χώρα: Ιρλανδία
Κόμμα: Fine Gael Party (IE)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: sean.kelly@europarl.europa.eu

Ramona Nicole MĂNESCU

Αναπληρώτρια
-

Ramona Nicole MĂNESCU

Αναπληρώτρια
Χώρα: Ρουμανία
Κόμμα: Partidul Naţional Liberal (RO)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ramonanicole.manescu@europarl.europa.eu

Gabriel MATO

Αναπληρωτής
-

Gabriel MATO

Αναπληρωτής
Χώρα: Ισπανία
Κόμμα: Partido Popular (ES)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: gabriel.mato@europarl.europa.eu

Fernando RUAS

Αναπληρωτής
-

Fernando RUAS

Αναπληρωτής
Χώρα: Πορτογαλία
Κόμμα: Partido Social Democrata (PT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: fernando.ruas@europarl.europa.eu

Paul RÜBIG

Αναπληρωτής
-

Paul RÜBIG

Αναπληρωτής
Χώρα: Αυστρία
Κόμμα: Österreichische Volkspartei (AT)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: paul.ruebig@europarl.europa.eu

José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA

Αναπληρωτής
-

José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA

Αναπληρωτής
Χώρα: Ισπανία
Κόμμα: Partido Popular (ES)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: joseignacio.salafranca@europarl.europa.eu

József SZÁJER

Αναπληρωτής
-

József SZÁJER

Αναπληρωτής
Χώρα: Ουγγαρία
Κόμμα: Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt (HU)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: jozsef.szajer@europarl.europa.eu

Wim van de CAMP

Αναπληρωτής
-

Wim van de CAMP

Αναπληρωτής
Χώρα: Κάτω Χώρες
Κόμμα: Christen Democratisch Appèl (NL)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: wim.vandecamp@europarl.europa.eu

Jarosław WAŁĘSA

Αναπληρωτής
-

Jarosław WAŁĘSA

Αναπληρωτής
Χώρα: Πολωνία
Κόμμα: Platforma Obywatelska (PL)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: jaroslaw.walesa@europarl.europa.eu
Construction worker doing measuring
21/03/2018 - 15:09

Services e-card: EPP Group calls for holistic approach

Simplifying the provision of services for SMEs in the Single Market is one of the most important priorities of the EPP Group. However, the Commission...
EU puzzle
21/03/2018 - 12:30

Align European semester with national budget cycles

In order to better coordinate economic policies, the European Semester should be aligned with the budgetary calendars of national parliaments, say...
Tax evasion
21/03/2018 - 11:37

EPP Group wants to tax digital business where the user is

Commission initiative comes one week after Parliament's proposal to tax tech giants The EPP Group in the European Parliament welcomes today...
Enabling people from the Middle East and Africa to gain skills to help rebuild their countries
21/03/2018 - 11:30

Enabling people from the Middle East and Africa to gain skills to help rebuild their countries

Hungary’s government has given young Christians from Middle Eastern and African countries who lack access to high quality education the...