Ευρωβουλευτής

Marek PLURA

-
     
Χώρα: Πολωνία
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: marek.plura@europarl.europa.eu
Διεύθυνση (εις):
 • BRU:
  ASP 12E163 (Altiero Spinelli)
  Parlement européen
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles / Brussel
  Τηλέφωνο +32 (0)2 2845712
  Fax:+32 (0)2 2849712
 • STR:
  LOW T06021 (Louise Weiss)
  Parlement européen
  Allée du Printemps
  BP 1024/F
  F-67070 Strasbourg cedex
  Τηλέφωνο +33 (0)3 88 175712
  Fax:+33 (0)3 88 179712
Οι αρμοδιότητες μου στο Κοινοβούλιο:
 • Μέλος - Platforma Obywatelska
 • Μέλος - Τουρκία
 • Μέλος - Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις
 • Αναπληρωτής - Μαυροβούνιο
 • Αναπληρωτής - Μεταφορές και Τουρισμός

Curriculum vitae

Marek Plura was born in 1970 in Raciborz. He is married with two children. He has suffered from progressive muscle dystrophy since birth.

He graduated from the WSFP ‘Ignatianum’ in Krakow and achieved postgraduate studies in psychotherapy at Slask University in Katowice. In 2007, he was elected Member of the Polish Parliament - Sejm - where he chaired the disability subcommittee.

He is a strong promoter of Silesian heritage and was awarded the Order of the Smile in 2012.

He sits on the Employment and Transport Committees of the European Parliament.

MEP since 2014.

Διαβάστε περισσότερα...

Ειδήσεις

Businesswoman in wheelchair working on her laptop
15/09/2017 - 11:59

Większa dostępność produktów i usług dla osób z niepełnosprawnościami

Eurodeputowani poparli podczas czwartkowego głosowania w Strasburgu tzw. Accessibility Act. Zakłada on, że szeroka gama produktów na wspólnym europejskim rynku, w tym komputery, terminale samoobsługowe, e-booki, usługi bankowe i...
Marek Plura MEP
03/12/2014 - 10:38

Niepełnosprawny Europejczyk

Rozmowa z Markiem Plurą, posłem do Parlamentu Europejskiego 3 grudnia, Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych to dobry moment do refleksji nad tym jak Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych jest wdrażana w Unii Europejskiej i...

Δελτία Τύπου

Polish exhibition
06/12/2017 - 18:08

Europejski Parlament Osób Niepełnosprawnych

Sposoby ułatwienia uczestnictwa w wyborach europejskich i w życiu publicznym oraz politycznym poszczególnych krajów, były jednym z przewodnich tematów obrad podczas...
Polish exhibition
05/12/2017 - 11:10

IV Europejski Parlament Osób Niepełnosprawnych

Rekordowa liczba uczestników z Polski weźmie udział w IV Europejskim Parlamencie Osób Niepełnosprawnych w Brukseli. Do europejskiej stolicy przyjedzie prawie setka uczestników z...
Standing Out from the Crowd
04/05/2017 - 12:08

PE omawia łamanie praw mniejszości narodowych

Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego zorganizowała dzisiaj wysłuchanie publiczne poświęcone zwalczaniu dyskryminacji obywateli UE w państwach członkowskich oraz ochronie praw mniejszości. Wśr...

Pages