Ευρωβουλευτής

Lambert van NISTELROOIJ

-
     
Χώρα: Κάτω Χώρες
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu
Διεύθυνση (εις):
 • BRU:
  ASP 08E206 (Altiero Spinelli)
  Parlement européen
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles / Brussel
  Τηλέφωνο +32 (0)2 2845434
  Fax:+32 (0)2 2849434
 • STR:
  LOW T09036 (Louise Weiss)
  Parlement européen
  Allée du Printemps
  BP 1024/F
  F-67070 Strasbourg cedex
  Τηλέφωνο +33 (0)3 88 175434
  Fax:+33 (0)3 88 179434
Οι αρμοδιότητες μου στο Κοινοβούλιο:
 • Συντονιστής - Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Μέλος - Πολιτικό Γραφείο της Κ.Ο. του ΕΛΚ
 • Μέλος - Christen Democratisch Appèl
 • Μέλος - Βραζιλία
 • Μέλος - Eurolat
 • Μέλος - Mercosur
 • Μέλος - Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Αναπληρωτής - AKE
 • Αναπληρωτής - Εσωτερική Αγορά και Προστασία των Καταναλωτών

Curriculum vitae

Born in 1953. Brabant, Zeeland. Degrees in Geography and History, Tilburg University, and in Social Geography from Katholieke Universiteit, Nijmegen). Worked for Province of Gelderland and NCB (Farmers Union). Member, local council (1978-1982). Member, Noord-Brabant regional council (1982-2003). Member, provincial government (1991-2003). Vice-President, Assembly of European Regions, Strasbourg. Member, Dutch delegations in Congress for Local and Regional Authorities in Europe (Vice-President of Institutional Committee) and Committee of the Regions. President, Dutch Epilepsy Fund; of «Smart Homes» Foundation (National Centre of Domotics and Innovation); Perspekt Institute for Dutch Quality Standards in the Care Sector; and of «Alive» European Challenge to Ageing.President of the 'Association of European Border Regions (AEBR) (since 2004-2009). MEP since 2004.

Διαβάστε περισσότερα...

Ειδήσεις

Business Team In Office Meeting
30/11/2016 - 11:31

European Structural & Investment Funds are key for growth

We can do even better to create more positive impact on our Member States' economies with the European Structural and Investment Funds (ESIF). That's why the EPP Group wants to put more emphasis on investments in our shared objectives, apply...
Stack of hands
07/07/2016 - 12:28

Keeping Europe together: synergies between investment and grant schemes

In light of the upcoming mid-term review of the EU budget and EU policies, the European Parliament has adopted a Resolution on synergies between Horizon 2020, European Structural and Investment Funds, and other European support schemes. EPP Group co...
steel factory
26/04/2013 - 12:15

CDA op bezoek bij Fokker en Damen

  De CDA-delegatie in het Europees Parlement bezocht vrijdag 26 april Fokker Technologies - specialist in bouw en onderhoud van vliegtuig(onderdelen) - en Damen Shipyards Group in Papendrecht en Gorinchem. De vliegtuig- en scheepsbouw...

Δελτία Τύπου

Fiber Optic cables
06/06/2018 - 08:24

New telecoms rules: no more excessive fees, faster internet

“The roll out of very fast fibre networks in the EU Member States is crucial for delivering better and faster internet and 5G mobile networks for people and businesses. The new co-investment...
Pins in map
06/10/2016 - 13:30

Групата на ЕНП за политиката на сближаване

Политиката на сближаване (кохезионната политика) е ключовият инструмент на Европейския съюз за инвестиции в реалната икономика, за създаването на работни места и постигането на растеж в регионите....
Pins in map
06/10/2016 - 12:19

EPP Group sets out position on the future of cohesion policy

Cohesion policy is the EU’s key instrument for investment in the real economy, promoting jobs and growth across all EU regions. The EPP Group adopted its position paper on the future of...

Pages

Βίντεο

Loading Video...
Loading Video...