Ευρωβουλευτής

Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ

Χώρα: Πολωνία
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: agnieszka.kozlowska-rajewicz@europarl.europa.eu
Διεύθυνση (εις):
 • BRU:
  ASP 12E253 (Altiero Spinelli)
  Parlement européen
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles / Brussel
  Τηλέφωνο +32 (0)2 2845420
  Fax:+32 (0)2 2849420
 • STR:
  LOW T11088 (Louise Weiss)
  Parlement européen
  Allée du Printemps
  BP 1024/F
  F-67070 Strasbourg cedex
  Τηλέφωνο +33 (0)3 88 175420
  Fax:+33 (0)3 88 179420
Οι αρμοδιότητες μου στο Κοινοβούλιο:
 • Μέλος - Platforma Obywatelska
 • Μέλος - Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις
 • Μέλος - Δικαιώματα των Γυναικών και Ισότητα των Φύλων
 • Αναπληρώτρια - Ιαπωνία
 • Μέλος - Πολιτικό Γραφείο της Κ.Ο. του ΕΛΚ
 • Συντονίστρια - Δικαιώματα των Γυναικών και Ισότητα των Φύλων

Curriculum vitae

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz is a doctor of biology. She graduated with a Master's Degree and Doctorate at the Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland, majoring in human biology.

In 1998, she started working as a lecturer at the Adam Mickiewicz University. She also wrote curricula and school textbooks. She became Director of Ecological Education at the Department of Biology in 2005.

She was elected to the Sejm, the Polish Parliament, in 2007. She sat on the committees for Education, Science and Youth as well as Family and Social Policy. She is author of the Quota Law, providing a minimum of 35% of men and women on the Polish electoral lists.

Between December 2011 and June 2014, she was the Government Plenipotentiary for Equal Treatment in the Chancellery of the Prime Minister. One of the main priorities of her work as Plenipotentiary was the promotion of equality between men and women on the labour market and family life.

MEP since 2014.

Διαβάστε περισσότερα...

Ειδήσεις

two male icons drawing in the sand
22/03/2017 - 10:17

Raport w sprawie równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej

Oświadczenie poseł Agnieszki Kozłowskiej - Rajewicz, członkini Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia,  w sprawie rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej w latach 2014–2015...

Δελτία Τύπου

Happy family with child and shopping bags in city
11/07/2018 - 15:31

Work-life balance: Parliament prepares for negotiations

“The position on the Work-Life Balance Directive adopted today is strong and balanced. I am confident that this forms a solid basis for entering into negotiations with the Council in September...
Happy family with child and shopping bags in city
29/05/2018 - 09:39

Większa równowaga w godzeniu życia rodzinnego i zawodowego

„Dążymy do tego, aby z jednej strony wzmocnić pozycję kobiet na rynku pracy, a z drugiej podkreślić rolę ojców, którzy w kwestiach praw rodzicielskich często są zaniedbywani...
Happy family with child and shopping bags in city
29/05/2018 - 09:12

Better work-life balance for working parents

“We have taken the first step towards a better balance between work and private life for all working parents and their families. Gender equality is a priority for the EPP Group, that is why we...

Pages