Φλέγον θέμα

Online shopping with digital tablet

The European Parliament today voted to get rid of one of the major obstacles to the Single Market: unjustified geo-blocking when buying online....

Προσεχή
Online shopping with digital tablet

Ever been faced with a “not available in your country” message when you want to buy something online? Stopping unjustified blocking of...

Προσεχή
Cargo Ship

An agreement was reached last night on improved digital registration and safety inspections for ferries and ships. The EPP Group warmly welcomes the...

Προσεχή
Smiling man at candy store display

Small and medium-sized enterprises (SMEs) account for 99% of all European companies. They are not only important for economic reasons, but also for...

Προσεχή

ΜΜΕ

Οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Αντιπροσωπεύουν το 99 % του συνόλου των επιχειρήσεων στην ΕΕ, δημιουργούν το 85 % των νέων θέσεων εργασίας και παρέχουν τα δύο τρίτα των θέσεων απασχόλησης του ιδιωτικού τομέα στην ΕΕ.  Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η νομοθεσία της ΕΕ πρέπει, κατ’ αρχάς, να τις υποστηρίζει. 

Μία από τις προτεραιότητες της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ αποτελεί να βοηθήσει τις ΜΜΕ να αναπτυχθούν και να διευκολύνει την επιχειρηματικότητα.

Για την αξιολόγηση του αντίκτυπου της κάθε νομοθεσίας της ΕΕ στις ΜΜΕ, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ συγκρότησε ομάδα εργασίας με τίτλο «SME CIRCLE». Ο Πρόεδρος της 60μελούς ομάδας,  Markus Pieper,  αναφέρει:  «Θέλουμε να αποτελέσουμε "ένα κέντρο παρακολούθησης της γραφειοκρατίας", ένα παρατηρητήριο των γραφειοκρατικών υπερβολών. Ένας κανονισμός που είναι υπερβολικά λεπτομερής αποτελεί εμπόδιο στην οικονομική ανάπτυξη.»

Η ΕΕ πρέπει να κινητοποιήσει και να καθορίσει κίνητρα για κάθε πηγή επενδύσεων, δημόσιων και ιδιωτικών, διασφαλίζοντας την πρόσβαση των ΜΜΕ σε κεφάλαια. Οι συμπράξεις μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να ενθαρρυνθούν περαιτέρω. Η διευκόλυνση των νέων για τη δημιουργία των δικών τους επιχειρήσεων και, κυρίως, η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να επενδύσουμε.

Μάθετε περισσότερα για τον "Κύκλο ΜΜΕ"  της Κ.Ο. του ΕΛΚ (κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο)

Προτεραιότητες

SMEs access to capital
Η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι το καλύτερο μέρος για να ζει κανείς σε αυτόν τον μεταβαλλόμενο κόσμο. Θέλο...

Οι επιτυχίες μας

The bridge
04/12/2013 - 13:45

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία

Προώθηση της ανταγωνιστικότητάς μας σ...
Woman working at flower shop smiling
28/11/2013 - 18:00

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

Βελτίωση της πρόσβασης σε πιστώσεις κ...

Ειδήσεις

Online shopping with digital tablet
02/02/2018 - 11:45

Geo-blocking: end to geographic discrimination

Ever been faced with a “not available in your country” message when you want to buy something online? Stopping unjustified blocking of online cross-border sales One of the greatest...
Smiling man at candy store display
04/04/2017 - 18:15

SME Circle: delivering tangible benefits for Europe's small businesses

Small and medium-sized enterprises (SMEs) account for 99% of all European companies. They are not only important for economic reasons, but also for social ones. Products and services that are...
Businesswoman touching virtual screen
22/11/2016 - 17:04

SMEs and start-ups: traditional Single Market must advance into the digital age

Does Europe need start-ups? Smaller businesses? Do they need Europe? At what cost? Companies with fewer than 250 employees make up over 99% of all enterprises in all EU countries and in Norway....

Pages

Δελτία Τύπου

Online shopping with digital tablet
06/02/2018 - 12:12

End to unjustified blocking of online cross-border sales

The European Parliament today voted to get rid of one of the major obstacles to the Single Market: unjustified geo-blocking when buying online. The new rules forbid discrimination on the grounds...
Cargo Ship
15/06/2017 - 12:46

Better prevention and handling of accidents at sea

An agreement was reached last night on improved digital registration and safety inspections for ferries and ships. The EPP Group warmly welcomes the compromise as it makes sea travel safer and...
Traffic on multiple lane highway
24/11/2016 - 09:51

Small transport businesses key to successful digital economy

"One of the big challenges for the future is to create a positive business environment for entrepreneurs in the collaborative economy. That’s why we are calling on the European Commission...

Pages

VIDEOS

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...

Pages