Φλέγον θέμα

Blue puzzle on Euro currency

“We need the mutual recognition of goods to ensure the free movement of products in the EU. The Single Market for goods, one of the greatest...

Προσεχή
Security concept

The European Parliament’s Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs adopted an own-initiative Report yesterday condemning the EU-...

Προσεχή
Row of parked cars

Today, the European Parliament’s Transport Committee called for resolute action from the European Commission against mileage fraud in Europe....

Προσεχή
Construction worker doing measuring

Simplifying the provision of services for SMEs in the Single Market is one of the most important priorities of the EPP Group. However, the Commission...

Προσεχή

ΜΜΕ

Οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Αντιπροσωπεύουν το 99 % του συνόλου των επιχειρήσεων στην ΕΕ, δημιουργούν το 85 % των νέων θέσεων εργασίας και παρέχουν τα δύο τρίτα των θέσεων απασχόλησης του ιδιωτικού τομέα στην ΕΕ.  Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η νομοθεσία της ΕΕ πρέπει, κατ’ αρχάς, να τις υποστηρίζει. 

Μία από τις προτεραιότητες της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ αποτελεί να βοηθήσει τις ΜΜΕ να αναπτυχθούν και να διευκολύνει την επιχειρηματικότητα.

Για την αξιολόγηση του αντίκτυπου της κάθε νομοθεσίας της ΕΕ στις ΜΜΕ, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ συγκρότησε ομάδα εργασίας με τίτλο «SME CIRCLE». Ο Πρόεδρος της 60μελούς ομάδας,  Markus Pieper,  αναφέρει:  «Θέλουμε να αποτελέσουμε "ένα κέντρο παρακολούθησης της γραφειοκρατίας", ένα παρατηρητήριο των γραφειοκρατικών υπερβολών. Ένας κανονισμός που είναι υπερβολικά λεπτομερής αποτελεί εμπόδιο στην οικονομική ανάπτυξη.»

Η ΕΕ πρέπει να κινητοποιήσει και να καθορίσει κίνητρα για κάθε πηγή επενδύσεων, δημόσιων και ιδιωτικών, διασφαλίζοντας την πρόσβαση των ΜΜΕ σε κεφάλαια. Οι συμπράξεις μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να ενθαρρυνθούν περαιτέρω. Η διευκόλυνση των νέων για τη δημιουργία των δικών τους επιχειρήσεων και, κυρίως, η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να επενδύσουμε.

Μάθετε περισσότερα για τον "Κύκλο ΜΜΕ"  της Κ.Ο. του ΕΛΚ (κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο)

Προτεραιότητες

SMEs access to capital
Η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι το καλύτερο μέρος για να ζει κανείς σε αυτόν τον μεταβαλλόμενο κόσμο. Θέλο...

Οι επιτυχίες μας

The bridge
04/12/2013 - 13:45

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία

Προώθηση της ανταγωνιστικότητάς μας σ...
Woman working at flower shop smiling
28/11/2013 - 18:00

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

Βελτίωση της πρόσβασης σε πιστώσεις κ...

Ειδήσεις

Online shopping with digital tablet
02/02/2018 - 11:45

Geo-blocking: end to geographic discrimination

Ever been faced with a “not available in your country” message when you want to buy something online? Stopping unjustified blocking of online cross-border sales One of the greatest...
Smiling man at candy store display
04/04/2017 - 18:15

SME Circle: delivering tangible benefits for Europe's small businesses

Small and medium-sized enterprises (SMEs) account for 99% of all European companies. They are not only important for economic reasons, but also for social ones. Products and services that are...
Businesswoman touching virtual screen
22/11/2016 - 17:04

SMEs and start-ups: traditional Single Market must advance into the digital age

Does Europe need start-ups? Smaller businesses? Do they need Europe? At what cost? Companies with fewer than 250 employees make up over 99% of all enterprises in all EU countries and in Norway....

Pages

Δελτία Τύπου

Blue puzzle on Euro currency
03/09/2018 - 16:23

Single Market in goods

“We need the mutual recognition of goods to ensure the free movement of products in the EU. The Single Market for goods, one of the greatest achievements of the EU, still needs to be completed...
Security concept
12/06/2018 - 09:33

European SMEs will lose out if Privacy Shield is abolished

The European Parliament’s Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs adopted an own-initiative Report yesterday condemning the EU-US Privacy Shield as dysfunctional and unsecure...
Row of parked cars
25/04/2018 - 09:18

EU should act against mileage tampering on second-hand cars

Today, the European Parliament’s Transport Committee called for resolute action from the European Commission against mileage fraud in Europe. The EPP Group Shadow Rapporteur Georges Bach MEP...

Pages

VIDEOS

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...

Pages