τα δίκτυά μας

Τα Δίκτυά μας

 

Οι κατευθυντήριες σκέψεις πίσω από τη δημιουργία κάθε ιδρύματος και δικτύου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ είναι η υπέρβαση του νομοθετικού έργου και η προσέγγιση όλων των ομοϊδεατών στην ΕΕ και αλλού. Παρόλο που ασχολούνται με διαφορετικές αποστολές, καθ’ ένα από τα αυτά έχει ως σκοπό να καθιερώσει διάλογο σε χώρους όπου  μπορούν να ευδοκιμήσουν ιδέες του κεντροδεξιού χώρου.

 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ιδεών (European Ideas Network)

European Ideas Network

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ιδεών είναι μια ανοιχτή, πανευρωπαϊκής εμβέλειας δεξαμενή σκέψης που έχει ως στόχο την προώθηση νέων τρόπων σκέψης όσον αφορά τις κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η λειτουργία του δικτύου ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2002 και σύντομα αναδείχθηκε σε σημαντικό σημείο συνάντησης και πνευματικό σταυροδρόμι για τον χώρο της κεντροδεξιάς στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή. Με την ενεργό συμμετοχή περίπου 600 υπευθύνων χάραξης πολιτικής και διαμορφωτών της κοινής γνώμης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ιδεών αποτελεί σημείο συνάντησης πολιτικών, επιχειρηματιών, ακαδημαϊκών, συμβούλων πολιτικής, μελών δεξαμενών σκέψης, δημοσιογράφων και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών που μοιράζονται ένα κοινό όραμα για το σύνολο της Ευρώπης, καθώς και εξωτερικών μη κομματικών εμπειρογνωμόνων και σχολιαστών που ενδιαφέρονται για τα θέματα δημόσιας πολιτικής που τίθενται προς συζήτηση.

Ίδρυμα Robert Schuman

Robert Schuman Foundation Logo

Το Ίδρυμα Robert Schuman συστάθηκε το 1989. Εμπνευστής του ήταν ο γερμανός πολιτικός και μέλος του κόμματος CDU, Egon A. Klepsch, ο τότε Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ, ο οποίος είχε αντιληφθεί την ανάγκη ενεργού στήριξης της δημοκρατίας στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, ο Klepsch ηγήθηκε αντιπροσωπείας βουλευτών στην Πολωνία, ενώ η τελευταία εξακολουθούσε να πλήττεται από την επιβολή στρατιωτικού νόμου. Προβλέποντας τις επερχόμενες δημοκρατικές αλλαγές, δημιουργήθηκε ίδρυμα που απαρτιζόταν από μέλη του ΕΛΚ με στόχο τη στήριξη της δημοκρατίας στη Κεντρική, Νοτιοανατολική και Ανατολική Ευρώπη, καθώς και στη Λατινική Αμερική και την Αφρική. Το ίδρυμα πήρε αργότερα το όνομα του «Πατέρα της Ευρώπης», Robert Schuman. Το ίδρυμα προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης διάρκειας ενός μήνα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε νέους που ενστερνίζονται τις αξίες της κεντροδεξιάς.

Ινστιτούτο Robert Schuman

Robert Schuman Institute

Η «Ένωση του Ινστιτούτου Robert Schuman για την ανάπτυξη της δημοκρατίας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη» ή αλλιώς το Ινστιτούτο Robert Schuman λειτουργεί από το 1995 και προσφέρει εκπαίδευση και κατάρτιση σε εν ενεργεία και εκκολαπτόμενους πολιτικούς κομμάτων που ανήκουν στην οικογένεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ενώ διοργανώνει επίσης συνέδρια σχετικά με επίκαιρα περιφερειακά θέματα. Στόχος του Ινστιτούτου Robert Schuman είναι η προώθηση της ιδέας της ενωμένης Ευρώπης και των βασικών αξιών του ΕΛΚ, η στήριξη και η προαγωγή της διαδικασίας του δημοκρατικού μετασχηματισμού και της ανάπτυξης της κοινωνίας των πολιτών και η συμβολή στην ανάπτυξη αδελφών και συνεργαζόμενων με το ΕΛΚ κομμάτων μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Πρωτοβουλία διαλόγου Windhoek

Ο διάλογος Windhoek  είναι η πρωτοβουλία αφρικανικής πολιτικής της Κ.Ο. του ΕΛΚ, που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 1996 στο Windhoek, πρωτεύουσα της Ναμίμπια, με πέντε αφρικανικά κόμματα από τις αγγλόφωνες χώρες της Νότιας και Ανατολικής Αφρικής. Η ιδέα πίσω από τον διάλογο Windhoek είναι η ανάπτυξη ενός δικτύου συνεργασίας, όχι μόνο μεταξύ της Κοινοβουλευτικής Ομάδας  του ΕΛΚ και των Αφρικανών εταίρων της, αλλά και μεταξύ των ίδιων των αφρικανικών πολιτικών κομμάτων,  η δημιουργία ενός φόρουμ όπου τα ομόφρονα αφρικανικά κόμματα και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής  Ομάδας του  ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσαν να συναντηθούν και να ανταλλάξουν ιδέες και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τη χρηστή διακυβέρνηση, τις δημοκρατικές πρακτικές, την αειφόρο ανάπτυξη και την περιφερειακή συνεργασία.

Οι κοινές αξίες που καθορίζουν τη συνεργασία μας περιλαμβάνουν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ελευθεριών, την κοινωνική οικονομία της αγοράς και το κράτος δικαίου που βασίζεται στον διαχωρισμό των εξουσιών και στην πολυκομματική  δημοκρατία, με ελεύθερες και δίκαιες εκλογές υποστηρίζοντας την αρχή της επικουρικότητας και, όπου αυτό είναι εφικτό, την τοπική και περιφερειακή αυτονομία.

Για να ανταποκριθούμε στη νέα δυναμική στην Αφρική, και συγκεκριμένα στη δημιουργία επιτυχημένων κεντροδεξιών κομμάτων σε χώρες όπως η Τανζανία ή η Γκάνα, ξεκινήσαμε τον Νοέμβριο του 2015 το Νέο Διάλογο Windhoek. Βασίζεται στον προηγούμενο Windhoek διάλογο και προσεγγίζει νέους εταίρους, πέραν των παραδοσιακών αφρικανικών εταίρων της UPADD (Ένωση Αφρικανικών Κομμάτων για τη Δημοκρατία και την Ανάπτυξη) που έχει η  Κ.Ο. του ΕΛΚ. 

Το Ίδρυμα Robert Schuman και το Ίδρυμα Konrad Adenauer υποστηρίζουν αυτή τη συνεργασία σε τακτική βάση.

#UksLastSummer
16/07/2018 - 18:15

UKsLastSummer

The summer holidays have started! Which EU country are you going to visit this summer? Did you know that your holidays may be less hassle...
Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU
12/07/2018 - 12:00

Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU

Last year, it emerged that there were differences in the quality of food and non-food products being sold in different EU countries between, for...
Back lit money bags with euro symbol in vault
12/07/2018 - 10:37

EPP Group wants independent Monetary Fund under Union law

The EPP Group wants the planned European Monetary Fund (EMF) to be independent and integrated into Union law. "The European Stability...
Woman checking food labelling
12/07/2018 - 09:50

Dual quality of products

Products sold under the same brand name must have the same composition throughout the EU - this is the key message from the EPP Group’s Ivan...

Νέα της εβδομάδας

09/07/2018 - 13/07/2018
Cloud computing security

More muscle to combat threats to our networks

As threats to our vital networks and information structures are rising, we need to strengthen our ability to prevent, detect and respond to problems...
Happy family with child and shopping bags in city

Better work-life balance for parents and carers

On Wednesday afternoon, the Employment and Social Affairs Committee will vote on the legislative draft Report establishing a better work-life balance...
Human Hand Holding The New Apple Tv Siri Remote

New audiovisual media rules

Members of the Culture and Education Committee will endorse the political agreement reached on the reform of the EU legislation on Audiovisual Media...