τα δίκτυά μας

Τα Δίκτυά μας

 

Οι κατευθυντήριες σκέψεις πίσω από τη δημιουργία κάθε ιδρύματος και δικτύου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ είναι η υπέρβαση του νομοθετικού έργου και η προσέγγιση όλων των ομοϊδεατών στην ΕΕ και αλλού. Παρόλο που ασχολούνται με διαφορετικές αποστολές, καθ’ ένα από τα αυτά έχει ως σκοπό να καθιερώσει διάλογο σε χώρους όπου  μπορούν να ευδοκιμήσουν ιδέες του κεντροδεξιού χώρου.

 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ιδεών (European Ideas Network)

European Ideas Network

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ιδεών είναι μια ανοιχτή, πανευρωπαϊκής εμβέλειας δεξαμενή σκέψης που έχει ως στόχο την προώθηση νέων τρόπων σκέψης όσον αφορά τις κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η λειτουργία του δικτύου ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2002 και σύντομα αναδείχθηκε σε σημαντικό σημείο συνάντησης και πνευματικό σταυροδρόμι για τον χώρο της κεντροδεξιάς στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή. Με την ενεργό συμμετοχή περίπου 600 υπευθύνων χάραξης πολιτικής και διαμορφωτών της κοινής γνώμης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ιδεών αποτελεί σημείο συνάντησης πολιτικών, επιχειρηματιών, ακαδημαϊκών, συμβούλων πολιτικής, μελών δεξαμενών σκέψης, δημοσιογράφων και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών που μοιράζονται ένα κοινό όραμα για το σύνολο της Ευρώπης, καθώς και εξωτερικών μη κομματικών εμπειρογνωμόνων και σχολιαστών που ενδιαφέρονται για τα θέματα δημόσιας πολιτικής που τίθενται προς συζήτηση.

Ίδρυμα Robert Schuman

Robert Schuman Foundation Logo

Το Ίδρυμα Robert Schuman συστάθηκε το 1989. Εμπνευστής του ήταν ο γερμανός πολιτικός και μέλος του κόμματος CDU, Egon A. Klepsch, ο τότε Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ, ο οποίος είχε αντιληφθεί την ανάγκη ενεργού στήριξης της δημοκρατίας στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, ο Klepsch ηγήθηκε αντιπροσωπείας βουλευτών στην Πολωνία, ενώ η τελευταία εξακολουθούσε να πλήττεται από την επιβολή στρατιωτικού νόμου. Προβλέποντας τις επερχόμενες δημοκρατικές αλλαγές, δημιουργήθηκε ίδρυμα που απαρτιζόταν από μέλη του ΕΛΚ με στόχο τη στήριξη της δημοκρατίας στη Κεντρική, Νοτιοανατολική και Ανατολική Ευρώπη, καθώς και στη Λατινική Αμερική και την Αφρική. Το ίδρυμα πήρε αργότερα το όνομα του «Πατέρα της Ευρώπης», Robert Schuman. Το ίδρυμα προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης διάρκειας ενός μήνα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε νέους που ενστερνίζονται τις αξίες της κεντροδεξιάς.

Ινστιτούτο Robert Schuman

Robert Schuman Institute

Η «Ένωση του Ινστιτούτου Robert Schuman για την ανάπτυξη της δημοκρατίας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη» ή αλλιώς το Ινστιτούτο Robert Schuman λειτουργεί από το 1995 και προσφέρει εκπαίδευση και κατάρτιση σε εν ενεργεία και εκκολαπτόμενους πολιτικούς κομμάτων που ανήκουν στην οικογένεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ενώ διοργανώνει επίσης συνέδρια σχετικά με επίκαιρα περιφερειακά θέματα. Στόχος του Ινστιτούτου Robert Schuman είναι η προώθηση της ιδέας της ενωμένης Ευρώπης και των βασικών αξιών του ΕΛΚ, η στήριξη και η προαγωγή της διαδικασίας του δημοκρατικού μετασχηματισμού και της ανάπτυξης της κοινωνίας των πολιτών και η συμβολή στην ανάπτυξη αδελφών και συνεργαζόμενων με το ΕΛΚ κομμάτων μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Πρωτοβουλία διαλόγου Windhoek

Ο διάλογος Windhoek  είναι η πρωτοβουλία αφρικανικής πολιτικής της Κ.Ο. του ΕΛΚ, που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 1996 στο Windhoek, πρωτεύουσα της Ναμίμπια, με πέντε αφρικανικά κόμματα από τις αγγλόφωνες χώρες της Νότιας και Ανατολικής Αφρικής. Η ιδέα πίσω από τον διάλογο Windhoek είναι η ανάπτυξη ενός δικτύου συνεργασίας, όχι μόνο μεταξύ της Κοινοβουλευτικής Ομάδας  του ΕΛΚ και των Αφρικανών εταίρων της, αλλά και μεταξύ των ίδιων των αφρικανικών πολιτικών κομμάτων,  η δημιουργία ενός φόρουμ όπου τα ομόφρονα αφρικανικά κόμματα και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής  Ομάδας του  ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσαν να συναντηθούν και να ανταλλάξουν ιδέες και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τη χρηστή διακυβέρνηση, τις δημοκρατικές πρακτικές, την αειφόρο ανάπτυξη και την περιφερειακή συνεργασία.

Οι κοινές αξίες που καθορίζουν τη συνεργασία μας περιλαμβάνουν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ελευθεριών, την κοινωνική οικονομία της αγοράς και το κράτος δικαίου που βασίζεται στον διαχωρισμό των εξουσιών και στην πολυκομματική  δημοκρατία, με ελεύθερες και δίκαιες εκλογές υποστηρίζοντας την αρχή της επικουρικότητας και, όπου αυτό είναι εφικτό, την τοπική και περιφερειακή αυτονομία.

Για να ανταποκριθούμε στη νέα δυναμική στην Αφρική, και συγκεκριμένα στη δημιουργία επιτυχημένων κεντροδεξιών κομμάτων σε χώρες όπως η Τανζανία ή η Γκάνα, ξεκινήσαμε τον Νοέμβριο του 2015 το Νέο Διάλογο Windhoek. Βασίζεται στον προηγούμενο Windhoek διάλογο και προσεγγίζει νέους εταίρους, πέραν των παραδοσιακών αφρικανικών εταίρων της UPADD (Ένωση Αφρικανικών Κομμάτων για τη Δημοκρατία και την Ανάπτυξη) που έχει η  Κ.Ο. του ΕΛΚ. 

Το Ίδρυμα Robert Schuman και το Ίδρυμα Konrad Adenauer υποστηρίζουν αυτή τη συνεργασία σε τακτική βάση.

High voltage post
21/02/2018 - 11:43

Creating a true EU electricity market to benefit consumers

“We want to do away with heavy state subsidies and instead let the market do the job of supplying industries and households with affordable and...
Boosting Europe’s defence capabilities
21/02/2018 - 10:45

Boosting Europe’s defence capabilities

The European Parliament approved a proposal to set up an EU fund to help the defence industry across the EU develop defence capabilities to protect...
Black quadcopter drone in sky
21/02/2018 - 10:33

EU kicks off defence industry investments with 500 million

“Increased EU cooperation in the defence industry will strengthen the competitiveness of the EU defence industry on a global scale. It will...
Albania in EU
14/02/2018 - 15:07

EPP MEPs in Albania: joint efforts required from all political parties on EU prospects

Albania has progressed and showed political commitment to EU-related reforms - this is one of the conclusions of the EU-Albania Stabilisation and...

Νέα της εβδομάδας

19/02/2018 - 23/02/2018
Business finance chart and Euro banknotes

Voting on post-2020 EU expenditure and revenue

The Budgets Committee will vote on Thursday on Parliament's position on the EU's post-2020 seven-year budget (Multi-Annual Financial...
EUROCORPS' soldiers do a military simulation on the ground with chariot, trucks, guns, weapons and some wounded soldiers

Stronger industrial cooperation on defence

Europe needs stronger and better cooperation in the field of defence. The pan-EU cooperation on an industrial defence programme is an important step...
High voltage post

Making the internal market for electricity work for consumers and industry

The way the electricity markets work inside the EU needs an overhaul to increase the supply of affordable and secure energy across EU borders. The...