συνεργασια με το ευρωπαϊκο λαϊκο κομμα

Συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα

 

 

ΕΛΚ – η ηγετική πολιτική οικογένεια στην Ευρώπη

EPP Logo

Κόμματα μέλη του ΕΛΚ

EPP Member Parties

Οι Ευρωπαίοι Χριστιανοδημοκράτες δημιούργησαν το 1976 το πρώτο Διεθνικό Ευρωπαϊκό Κόμμα - το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ). Κατά τη διάρκεια των ετών το εν λόγω Κόμμα εξελίχθηκε ώστε να ενσωματώσει την Κεντρώα και Κεντροδεξιά παράταξη της Ευρώπης με την ευρύτερη έννοια του όρου. Το ΕΛΚ συγκεντρώνει επί του παρόντος 75 πλήρη μέλη, συνδεδεμένα μέλη και μέλη παρατηρητές από 40 χώρες της Ευρώπης, πράγμα το οποίο το καθιστά τη μεγαλύτερη πολιτική οικογένεια στην Ευρώπη.

Η πολιτική οικογένεια του ΕΛΚ αποτελεί την κινητήρια δύναμη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κάποιοι πολιτικοί Ηγέτες όπως ο Robert Schuman- Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών-, ο Konrad Adenauer- Γερμανός Καγκελάριος-, και ο Alcide de Gasperi- Ιταλός Πρωθυπουργός-, όλοι τους Μέλη της οικογένειας του ΕΛΚ, ήσαν μεταξύ των πατέρων ιδρυτών οι οποίοι έκαναν το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την δημιουργία μιας ενωμένης Ευρώπης, με σκοπό να αποφευχθούν μελλοντικοί πόλεμοι. Η οικογένεια του ΕΛΚ για άλλη μια φορά κατέστη πρωταγωνιστικό στοιχείο, θέτοντας εαυτόν ως την αιχμή του δόρατος για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου και την άμεση κατάρρευση των ολοκληρωτικών κομμουνιστικών καθεστώτων στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Εμπνευσμένο από την ιδέα της επανένωσης, το ΕΛΚ υποστήριξε και ενίσχυσε την ανάδυση πλουραλιστικών δημοκρατιών στις πρώην κομμουνιστικές χώρες και υπήρξε θερμός υποστηρικτής της επανένωσης της ηπείρου που είχε χωριστεί στα δύο.

Αποφασισμένο για την οικοδόμηση μιας ενωμένης Ευρώπης που θα βασιζόταν στις αξίες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου, της αλληλεγγύης και της επικουρικότητας, τα ευρωπαϊκά κόμματα ενώθηκαν στο πλαίσιο του ΕΛΚ. Τα μέλη των εν λόγω κομμάτων που εξελέγησαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και άλλοι Βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που να ασπάζονται τις ίδιες πολιτικές απόψεις, προχώρησαν σε συμμαχία για να δημιουργήσουν την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ, μια πολιτική παράταξη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η κύρια δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος είναι να διατυπώνει μακροπρόθεσμες πολιτικές πλατφόρμες, να υπηρετεί ως επίκεντρο επικοινωνίας για πολιτικούς της ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς, καθώς και να δρα ως πολιτική βάση για κόμματα σε ευρωπαϊκές χώρες εκτός της ΕΕ.

Το ΕΛΚ διεξάγει τακτικά συνέδρια όπου οι εκπρόσωποι από τα κόμματα μέλη, τις εθνικές κυβερνήσεις και τις οργανώσεις εντός της οικογενείας του ΕΛΚ- όπως η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ- συνεδριάζουν για να συζητήσουν το πολιτικό πρόγραμμα και να καθορίσουν τον πολιτικό προσανατολισμό του ΕΛΚ. Κάθε τρία χρόνια, το Κογκρέσο εκλέγει την προεδρία του ΕΛΚ.

Οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων που ανήκουν στο ΕΛΚ συναντώνται πριν από κάθε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να συζητήσουν την ημερήσια διάταξη του εν λόγω Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και να συντονίσουν τις πολιτικές θέσεις. Αυτές οι σύνοδοι κορυφής του ΕΛΚ, όπως αποκαλούνται, περιλαμβάνουν επίσης ηγέτες του ΕΛΚ που προέρχονται από χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση• έχουν έτσι τη δυνατότητα να συζητήσουν ενεργά τις τρέχουσες υποθέσεις με άλλους ευρωπαίους ομολόγους.

Επιπλέον, οι Υπουργοί μέλη του ΕΛΚ, από πολιτικούς τομείς όπως Εξωτερικές Υποθέσεις, Άμυνα, Οικονομία και Οικονομικών, Δικαιοσύνη και Εσωτερικών Υποθέσεων, Απασχόληση, Γεωργία, Περιβάλλον, Βιομηχανία, Μεταφορών και Ενέργειας, συναντώνται πριν από τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Υπουργών για να συζητήσουν και να συντονίσουν την εργασία τους. Τα μέλη της Ομάδας ΕΛΚ συμμετέχουν τακτικά στις υπουργικές συνεδριάσεις του ΕΛΚ.

Τέλος, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα οργανώνει επίσης τακτικές συνεδριάσεις της Πολιτικής Συνέλευσης όπου εκπροσωπούνται όλα τα κόμματα, οι ομάδες και οργανώσεις που συνδέονται με το ΕΛΚ. Η Συνέλευση καθορίζει τις πολιτικές θέσεις του κόμματος μεταξύ κάθε Κογκρέσου.

Αντίθετα με το Κόμμα, η κύρια εργασία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ είναι νομοθετικής φύσεως εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο νομοθετικός συντονισμός εντός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, παρά το γεγονός ύπαρξης ανεξαρτησίας καθ’ ενός Βουλευτή του Κόμματος, σέβεται σε γενικές γραμμές τις κατευθυντήριες γραμμές που θεσπίζονται από το πολιτικό πρόγραμμα το οποίο έχει υιοθετηθεί κατά τη διάρκεια των Κογκρέσων του ΕΛΚ.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζει ενεργό ρόλο σε όλες τις δραστηριότητες του ΕΛΚ και εκπροσωπείται στα κύρια όργανά της: το Κογκρέσο, την Πολιτική Συνέλευση, και την Προεδρία.

 

 

Το ΕΛΚ στην Επιτροπή

European Commission

Ο σημερινός Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ είναι μέλος του ΕΛΚ. Προτάθηκε από το ΕΛΚ ως ο καλύτερος υποψήφιος του για την θέση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις ευρω-εκλογές του 2014, και η υποψηφιότητά του επικυρώθηκε τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όσο και το Συμβούλιο, ύστερα από τη νίκη των κομμάτων που πρόσκεινται στο ΕΛΚ.

Την διαδικασία ορισμού ενός υποψηφίου για τη θέση του Προέδρου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ξεκίνησε το ΕΛΚ στις εκλογές του 2009. Το ΕΛΚ χρησιμοποίησε μια ρήτρα που περιλαμβάνεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας πριν η τελευταία τεθεί σε ισχύ, και ήταν η μοναδική πολιτική οικογένεια εκείνη την εποχή η οποία παρουσίασε έναν κοινό υποψήφιο για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής. Η διαδικασία υιοθετήθηκε αργότερα από όλα τα κόμματα στις εκλογές του 2014.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία, ορίζει επισήμως τον υποψήφιο για την Προεδρία της Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών εκλογών.

Η Επιτροπή Γιούνκερ περιλαμβάνει 14 Επιτρόπους οι οποίοι είναι μέλη του ΕΛΚ, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έχουν προταθεί για θέσεις Επιτρόπων από κυβερνήσεις οι οποίες πρόσκεινται στο ΕΛΚ. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα οργανώνει ad hoc συνεδριάσεις με τους συγκεκριμένους Επιτρόπους.

Το ΕΛΚ στην Επιτροπή

 

 

Το ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

European Council

Πριν από κάθε συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (η Ευρωπαϊκή Σύνοδος Κορυφής στην οποία παρευρίσκονται οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων των 28 Μελών Χωρών της Ένωσης), το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα διεξάγει παραδοσιακά την Σύνοδο Κορυφής του ΕΛΚ με τους Αρχηγούς Κρατών και Κυβερνήσεων, Τους Αρχηγούς των Κομμάτων και τους Προέδρους των Θεσμικών Οργάνων της ΕΕ που πρόσκεινται στο ΕΛΚ. Η Σύνοδος Κορυφής του ΕΛΚ προετοιμάζει την ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου και διατυπώνει τις θέσεις του ΕΛΚ οι οποίες επηρεάζουν τις τελικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Το ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

 

 

Οι K.Ο. του ΕΛΚ στην Επιτροπή Περιφερειών, στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον ΟΑΣΑ

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα διαθέτει επίσης ηγετικές πολιτικές ομάδες σε άλλα ευρωπαϊκά φόρα, κυρίως στην Επιτροπή Περιφερειών, στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στις Κοινοβουλευτικές Συνελεύσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης καθώς και στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΑ).

 

Committee of the Regions
Economic and Social Committee
Council of Europe
OSCE

 

 

Combines harvesting wheat
20/09/2018 - 10:37

Pesticides: science mustn't be guided by politics

In a draft Report released today, the EPP Group insists on a science-based approach towards pesticide authorisation. "We need to further...
pharmacy
13/09/2018 - 12:40

Dual Quality Products: what you see is what you should get

The European Parliament today proposed concrete measures to solve the problem of quality differences between products sold under the same brand and...
Copyright law, defending consumers, State of the Union, Future of Europe
13/09/2018 - 12:30

Copyright law, defending consumers, State of the Union, Future of Europe

The European Parliament has approved legislation to help online content creators earn their fair share through a stronger EU copyright law. It also...
Business woman working on desk
12/09/2018 - 13:31

EPP Group leads EP in protection of independent journalism

The European Parliament stands behind journalists, creators, authors, publishers and legitimate copyright right-holders. This is the outcome of today...

Νέα της εβδομάδας

10/09/2018 - 14/09/2018
Manfred Weber, Chairman of the EPP Group

The State of the Union

Members of the European Parliament and the President of the European Commission Jean-Claude Juncker will hold the annual State of the Union debate on...
Protect creativity without creating borders

Copyright in the Digital Single Market

On Tuesday 11 September, members of the European Parliament will hold a debate on the long-awaited copyright reform. The file has returned to the...
Woman checking food labelling

Dual quality products: what you see is what you should get

The European Parliament will vote on Thursday on a Report that will propose measures to solve the problem of quality differences between products...