Προϋπολογισμοί

Savings

Today, the European Parliament approved the extension of the European Fund for Strategic Investments, referred to as EFSI 2.0. This extension...

Προσεχή
Brexit, Turkey, Interrail tickets, EU border Entry-Exit System, posted workers

At the European Parliament’s latest plenary, following the latest round of Brexit talks, MEPs and EU officials discussed preparing for a...

Προσεχή
Earthquake in Amatrice

In plenary today, the European Parliament approved the biggest-ever mobilisation of the European Union Solidarity Fund (EUSF), providing €1.2...

Προσεχή
business statistics in blue - white chart with a blue arrow going up

“The European Fund for Strategic Investments (EFSI), which is at the heart of the Juncker Investment Plan, has delivered the expected results...

Προσεχή

Σχετικά με:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένα από τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής της ΕΕ και ευθύνεται, από κοινού με το Συμβούλιο, για την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού της ΕΕ. Αρμόδια για την εν λόγω διαδικασία είναι η Επιτροπή Προϋπολογισμών. Μεταξύ των καθηκόντων της εν λόγω Επιτροπής είναι η θέσπιση γενικών κανόνων όσον αφορά στις δαπάνες και η έγκριση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ, το οποίο αποτελεί το μεσοπρόθεσμο σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ.

Latest

business statistics in blue - white chart with a blue arrow going up
Δελτίο Τύπου
14/09/2016 - 19:04

MFF Revision: EPP Group calls for a better deal

"We welcome today the Commission's Multiannual Financial Framework (MFF) Revision proposal. It provides further financing for selected European initiatives until 2020, in response to new...
Financial Pie Chart - Euro
Δελτίο Τύπου
13/09/2016 - 19:36

EPP Group rejects cuts to the 2017 EU budget

“No citizen in Europe will understand Member States advocating the need to restore economic growth and tackle the refugee crisis effectively, while proposing cuts to research and innovation,...
Financial Pie Chart - Euro
Δελτίο Τύπου
07/09/2016 - 15:12

EU Budget needs a new system of own resources

As many Member States encounter difficulties consolidating their budgets and one of the net payers is about to leave the Union, the question of the future financing of the European Union is becoming...
Euro Currency: Stacks of 5, 10, 20 and 50 euro notes piled together
Δελτίο Τύπου
06/07/2016 - 13:24

MFF: every euro promised to the EU budget must be used

A genuine midterm revision of the EU Multiannual Financial Framework (MFF) is indispensable if the Union wants to respond to a number of current challenges and fulfil its political objectives,...
Concept of savings analysis with banknotes and a calculator
Δελτίο Τύπου
15/06/2016 - 10:34

EU Budget: 2015 surplus should go to refugee Trust Funds

The Budgets Committee will vote today on the Draft Amending Budget 2 (DAB 2/2016) which reduces Member States' contributions to the 2016 EU budget thanks to a €1.3 billion surplus from 2015...
business statistics in blue - white chart with a blue arrow going up
Δελτίο Τύπου
08/06/2016 - 10:42

EFSI boosts confidence, growth and jobs in the EU

The European Fund for Strategic Investments (EFSI) has proved to be successful in its first year of operation, boosting investment in the EU and strengthening confidence, growth and jobs. The EPP...

Pages

Ποιος είναι ποιος

-

Siegfried MUREŞAN

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: siegfried.muresan@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

Petri SARVAMAA

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: petri.sarvamaa@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

José Manuel FERNANDES

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: josemanuel.fernandes@europarl.europa.eu
-

Jan OLBRYCHT

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: jan.olbrycht@europarl.europa.eu
Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...