Προϋπολογισμοί

word budget

“The MFF should reflect EU priorities, respond to the aspirations and concerns of EU citizens, demonstrate EU solidarity and its readiness to...

Προσεχή
Savings

Today, the European Parliament approved the extension of the European Fund for Strategic Investments, referred to as EFSI 2.0. This extension...

Προσεχή
Brexit, Turkey, Interrail tickets, EU border Entry-Exit System, posted workers

At the European Parliament’s latest plenary, following the latest round of Brexit talks, MEPs and EU officials discussed preparing for a...

Προσεχή
Earthquake in Amatrice

In plenary today, the European Parliament approved the biggest-ever mobilisation of the European Union Solidarity Fund (EUSF), providing €1.2...

Προσεχή

Σχετικά με:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένα από τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής της ΕΕ και ευθύνεται, από κοινού με το Συμβούλιο, για την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού της ΕΕ. Αρμόδια για την εν λόγω διαδικασία είναι η Επιτροπή Προϋπολογισμών. Μεταξύ των καθηκόντων της εν λόγω Επιτροπής είναι η θέσπιση γενικών κανόνων όσον αφορά στις δαπάνες και η έγκριση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ, το οποίο αποτελεί το μεσοπρόθεσμο σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ.

Latest

EU Budget
Δελτίο Τύπου
17/11/2016 - 16:34

EU budget agreed is minimum required

“Delivering jobs and growth to the people of Europe, especially to young people, is Europe’s top priority. The EU budget, which we agreed today after hard negotiations, provides an...
Analyzing
Δελτίο Τύπου
26/10/2016 - 13:16

EU money: MFF review is urgently needed

“We are ready to start discussions with the Council immediately and we are willing to reach an agreement for a well-functioning budget for the remaining four years of the current MFF,”...
Concept of savings analysis with banknotes and a calculator
Δελτίο Τύπου
25/10/2016 - 17:52

No cuts in EU money for growth and jobs

"We will not make any compromise on the long-standing priorities of the EU, which are jobs and growth, irrespective of the new challenges that we are facing," stated Siegfried Muresan MEP,...
Backpackers girl waiting for the train
Δελτίο Τύπου
04/10/2016 - 17:42

InterRail: let’s get young people enthusiastic about the EU

“The idea of the European Union is not based solely on politics, it is also a project that aims at bringing people together. We have to get young people enthusiastic about Europe again,”...
business statistics in blue - white chart with a blue arrow going up
Δελτίο Τύπου
14/09/2016 - 19:04

MFF Revision: EPP Group calls for a better deal

"We welcome today the Commission's Multiannual Financial Framework (MFF) Revision proposal. It provides further financing for selected European initiatives until 2020, in response to new...
Financial Pie Chart - Euro
Δελτίο Τύπου
13/09/2016 - 19:36

EPP Group rejects cuts to the 2017 EU budget

“No citizen in Europe will understand Member States advocating the need to restore economic growth and tackle the refugee crisis effectively, while proposing cuts to research and innovation,...

Pages

Ποιος είναι ποιος

-

Monika HOHLMEIER

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: monika.hohlmeier@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

Siegfried MUREŞAN

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: siegfried.muresan@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

Petri SARVAMAA

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: petri.sarvamaa@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

José Manuel FERNANDES

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: josemanuel.fernandes@europarl.europa.eu
-

Jan OLBRYCHT

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: jan.olbrycht@europarl.europa.eu
Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...