Προϋπολογισμοί

word budget

“The MFF should reflect EU priorities, respond to the aspirations and concerns of EU citizens, demonstrate EU solidarity and its readiness to...

Προσεχή
Savings

Today, the European Parliament approved the extension of the European Fund for Strategic Investments, referred to as EFSI 2.0. This extension...

Προσεχή
Brexit, Turkey, Interrail tickets, EU border Entry-Exit System, posted workers

At the European Parliament’s latest plenary, following the latest round of Brexit talks, MEPs and EU officials discussed preparing for a...

Προσεχή
Earthquake in Amatrice

In plenary today, the European Parliament approved the biggest-ever mobilisation of the European Union Solidarity Fund (EUSF), providing €1.2...

Προσεχή

Σχετικά με:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένα από τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής της ΕΕ και ευθύνεται, από κοινού με το Συμβούλιο, για την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού της ΕΕ. Αρμόδια για την εν λόγω διαδικασία είναι η Επιτροπή Προϋπολογισμών. Μεταξύ των καθηκόντων της εν λόγω Επιτροπής είναι η θέσπιση γενικών κανόνων όσον αφορά στις δαπάνες και η έγκριση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ, το οποίο αποτελεί το μεσοπρόθεσμο σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ.

Latest

Euro Currency: Stacks of 5, 10, 20 and 50 euro notes piled together
Δελτίο Τύπου
27/06/2012 - 14:00

Better, not less spending in the future cohesion policy.

EPP Group MEPs from Central European Member States stand united for maintaining the financing of cohesion policy at the current level. In a joint statement issued before the European Council meeting...
Statistics, Finance, Stock Exchange and Accounting
Δελτίο Τύπου
13/06/2012 - 13:45

MFF: more flexibility for future EU budget

The future EU budget needs adequate funding while providing for more flexibility and leaving scope for fewer national contributions due to a reform of the EU's income base, MEPs said today....
Analyzing
Δελτίο Τύπου
07/06/2012 - 12:00

EU Budget: Next MFF should be geared

"The European Union budget needs to play a strategic role. It must provide an added value in terms of growth-boosting investment. It must also allow for flexibility so that the EU can be better...
Financial Analysis with charts and european currency
Δελτίο Τύπου
26/04/2012 - 12:30

Budgets Committee gives green light

Members of the European Parliament's Budgets Committee today approved the launch of the pilot phase of project bonds, designed for investment projects. Based on a credit-enhancement...
Checking
Δελτίο Τύπου
25/04/2012 - 09:45

2013 Budget: Is this enough for growth and jobs?

"I hope that the proposed budget will allow EU projects to continue without difficulty. This is why we asked the European Commission to make a realistic proposal for payments. This proposal...
Analyzing
Δελτίο Τύπου
21/03/2012 - 12:15

EU Budget: Call for investment in long-term growth.

The EU budget should be redesigned to promote long-term growth. Expenditures should be directed to develop the Single Market and support research and innovation, as both have a clear European...

Pages

Ποιος είναι ποιος

-

Monika HOHLMEIER

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: monika.hohlmeier@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

Siegfried MUREŞAN

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: siegfried.muresan@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

Petri SARVAMAA

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: petri.sarvamaa@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

José Manuel FERNANDES

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: josemanuel.fernandes@europarl.europa.eu
-

Jan OLBRYCHT

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: jan.olbrycht@europarl.europa.eu
Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...