Προϋπολογισμοί

Savings

Today, the European Parliament approved the extension of the European Fund for Strategic Investments, referred to as EFSI 2.0. This extension...

Προσεχή
Brexit, Turkey, Interrail tickets, EU border Entry-Exit System, posted workers

At the European Parliament’s latest plenary, following the latest round of Brexit talks, MEPs and EU officials discussed preparing for a...

Προσεχή
Earthquake in Amatrice

In plenary today, the European Parliament approved the biggest-ever mobilisation of the European Union Solidarity Fund (EUSF), providing €1.2...

Προσεχή
business statistics in blue - white chart with a blue arrow going up

“The European Fund for Strategic Investments (EFSI), which is at the heart of the Juncker Investment Plan, has delivered the expected results...

Προσεχή

Σχετικά με:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένα από τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής της ΕΕ και ευθύνεται, από κοινού με το Συμβούλιο, για την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού της ΕΕ. Αρμόδια για την εν λόγω διαδικασία είναι η Επιτροπή Προϋπολογισμών. Μεταξύ των καθηκόντων της εν λόγω Επιτροπής είναι η θέσπιση γενικών κανόνων όσον αφορά στις δαπάνες και η έγκριση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ, το οποίο αποτελεί το μεσοπρόθεσμο σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ.

Latest

Checking
Δελτίο Τύπου
25/04/2012 - 09:45

2013 Budget: Is this enough for growth and jobs?

"I hope that the proposed budget will allow EU projects to continue without difficulty. This is why we asked the European Commission to make a realistic proposal for payments. This proposal...
Analyzing
Δελτίο Τύπου
21/03/2012 - 12:15

EU Budget: Call for investment in long-term growth.

The EU budget should be redesigned to promote long-term growth. Expenditures should be directed to develop the Single Market and support research and innovation, as both have a clear European...
Money
Δελτίο Τύπου
14/03/2012 - 17:00

Budget 2013: priority to growth, youth and actions

The European Parliament has approved the guidelines for the 2013 Budget. "Through this vote, the European Parliament has indicated a clear strategy for recovery from the crisis through next...
desktop calculator
Δελτίο Τύπου
28/02/2012 - 17:00

Budget 2013: A tool for growth focused on

The Committee on Budgets has approved the guidelines for the 2013 Budget "I am very pleased with today's result and I hope that the priorities expressed in the guidelines for the 2013...
EU symbol
Δελτίο Τύπου
25/01/2012 - 16:00

Giovanni La Via MEP Rapporteur of EU budget 2013

Giovanni La Via MEP has been officially appointed European Parliament's Rapporteur for the 2013 EU General Budget during the meeting of the Committee on Budgets. "The 2013 budget will...

Pages

Ποιος είναι ποιος

-

Siegfried MUREŞAN

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: siegfried.muresan@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

Petri SARVAMAA

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: petri.sarvamaa@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

José Manuel FERNANDES

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: josemanuel.fernandes@europarl.europa.eu
-

Jan OLBRYCHT

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: jan.olbrycht@europarl.europa.eu
Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...