Προϋπολογισμοί

DiscoverEU

Are you an 18 year-old European citizen who would like to get a sense of the beauty and diversity of our continent? From this Tuesday 12 June at 12....

Προσεχή
Financial Pie Chart - Euro

“We cannot breach the principle of solidarity. We are concerned that the European Commission’s proposal weakens the main EU solidarity...

Προσεχή
#DiscoverEU

“We did it! I am incredibly proud and happy that, this year, 20 to 30,000 18 year-old Europeans will receive a free Interrail pass to travel...

Προσεχή
Business Data Analyzing

"The money that is being used in the EU budget is money well-invested. It is about investing in the future, about showing solidarity, about...

Προσεχή

Σχετικά με:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένα από τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής της ΕΕ και ευθύνεται, από κοινού με το Συμβούλιο, για την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού της ΕΕ. Αρμόδια για την εν λόγω διαδικασία είναι η Επιτροπή Προϋπολογισμών. Μεταξύ των καθηκόντων της εν λόγω Επιτροπής είναι η θέσπιση γενικών κανόνων όσον αφορά στις δαπάνες και η έγκριση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ, το οποίο αποτελεί το μεσοπρόθεσμο σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ.

Latest

Business Data Analyzing
Θέματα
08/11/2012 - 11:30

Adding an 'F' for Flexible to the MFF

The Multiannual Financial Framework lays down maximum amounts ('ceilings') for each broad category of EU expenditure for a period of seven years. It reflects the EU's priorities for that...
business statistics in blue - white chart with a blue arrow going up
Δελτίο Τύπου
23/10/2012 - 16:15

EU Budget 2014-2020: Member States must

The European Parliament today called on EU Member States to show responsibility in the negotiations on the European Union's post-2013 multi-annual budget. While freezing the next 2014-2020 budget...
Financial Analysis with charts and european currency
Δελτίο Τύπου
23/10/2012 - 15:45

2013 Budget: European Parliament wants a credible

"The European Parliament has decided to restore the Commission's draft budget and to increase the resources - in a selective manner - in some sections of the budget closely related to growth...
Business Data Analyzing
Ειδήσεις
17/10/2012 - 09:00

2013 Budget - or the double-sided face of Member States

Last June, Heads of State and Government triumphantly announced an additional €120 billion for growth and employment, including €55 billion for structural funds. A few weeks later, the...
business statistics in blue - white chart with a blue arrow going up
Δελτίο Τύπου
04/10/2012 - 12:30

EU Budget: European policies are

Budgets Committee of the European Parliament votes its proposal on the 2013 financial year "I firmly believe that Europe and its policies are the way out of the crisis", said Giovanni...
State of the Union – Energy Efficiency – Victims of Crime
Video
13/09/2012 - 14:15

State of the Union – Energy Efficiency – Victims of Crime

A round-up from the European Parliament in Strasbourg, including European Commission President Jose Manuel Barroso's annual State of the Union address; new measures to save energy; and...

Pages

Ποιος είναι ποιος

-

Monika HOHLMEIER

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: monika.hohlmeier@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

Siegfried MUREŞAN

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: siegfried.muresan@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

Petri SARVAMAA

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: petri.sarvamaa@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

José Manuel FERNANDES

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: josemanuel.fernandes@europarl.europa.eu
Συντονιστής
-

Jan OLBRYCHT

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: jan.olbrycht@europarl.europa.eu
Συντονιστής
Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...