Προϋπολογισμοί

Σχετικά με:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένα από τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής της ΕΕ και ευθύνεται, από κοινού με το Συμβούλιο, για την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού της ΕΕ. Αρμόδια για την εν λόγω διαδικασία είναι η Επιτροπή Προϋπολογισμών. Μεταξύ των καθηκόντων της εν λόγω Επιτροπής είναι η θέσπιση γενικών κανόνων όσον αφορά στις δαπάνες και η έγκριση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ, το οποίο αποτελεί το μεσοπρόθεσμο σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ.

Latest

Seeing through piggy bank
Δελτίο Τύπου
15/03/2017 - 12:34

EU Budget 2018: EPP Group prioritises jobs and security

“Today’s vote shows very clearly that a large majority of the European Parliament remains fully committed to making use of the available tools that the EU Budget offers in order to...
Financial Pie Chart - Euro
Δελτίο Τύπου
12/01/2017 - 11:25

Own Resources: a better way to finance the EU

At an extraordinary meeting of the European Parliament’s Budgets Committee, the High-Level Group on Own Resources has presented its final recommendations for more transparent, simple, fair and...
EU Budget
Δελτίο Τύπου
01/12/2016 - 12:01

An EU budget 2017 built on citizens' priorities

“The EU budget for next year is successfully built on our EPP Group priorities for the benefit of our citizens”, highlighted Siegfried Mureşan MEP, the EPP Group negotiator for the EU...
EU Budget
Δελτίο Τύπου
17/11/2016 - 16:34

EU budget agreed is minimum required

“Delivering jobs and growth to the people of Europe, especially to young people, is Europe’s top priority. The EU budget, which we agreed today after hard negotiations, provides an...
Analyzing
Δελτίο Τύπου
26/10/2016 - 13:16

EU money: MFF review is urgently needed

“We are ready to start discussions with the Council immediately and we are willing to reach an agreement for a well-functioning budget for the remaining four years of the current MFF,”...
Concept of savings analysis with banknotes and a calculator
Δελτίο Τύπου
25/10/2016 - 17:52

No cuts in EU money for growth and jobs

"We will not make any compromise on the long-standing priorities of the EU, which are jobs and growth, irrespective of the new challenges that we are facing," stated Siegfried Muresan MEP,...

Pages

Ποιος είναι ποιος

-

Monika HOHLMEIER

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: monika.hohlmeier@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

Siegfried MUREŞAN

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: siegfried.muresan@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

Petri SARVAMAA

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: petri.sarvamaa@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

José Manuel FERNANDES

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: josemanuel.fernandes@europarl.europa.eu
-

Jan OLBRYCHT

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: jan.olbrycht@europarl.europa.eu
Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...