Πολιτισμός και παιδεία

DiscoverEU

Are you an 18 year-old European citizen who would like to get a sense of the beauty and diversity of our continent? From this Tuesday 12 June at 12....

Προσεχή
#DiscoverEU

“We did it! I am incredibly proud and happy that, this year, 20 to 30,000 18 year-old Europeans will receive a free Interrail pass to travel...

Προσεχή
Dubrovnik

Europe's many historic churches, monuments and other cultural heritage should be better promoted to increase tourism to the EU. "We...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας είναι αρμόδια για τη βελτίωση της γνώσης και διάδοσης του πολιτισμού, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία και προώθηση της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας, καθώς και για την εκπαιδευτική πολιτική της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων του προγράμματος Erasmus και της διά βίου εκπαίδευσης. Τέλος, η Επιτροπή εξετάζει ζητήματα που σχετίζονται με την οπτικοακουστική πολιτική και τις πολιτιστικές και εκπαιδευτικές πτυχές της κοινωνίας των πληροφοριών, με την πολιτική για τους νέους και την ανάπτυξη πολιτικής αθλητισμού και ψυχαγωγίας, καθώς και με την πολιτική πληροφόρησης και μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Latest

Photo of Santiago Fisas Ayxelá holding football ball
Ειδήσεις
26/03/2014 - 11:00

The role of sport in times of crisis: jobs, integration

In these tough times of crisis, all efforts must be made to support job creation and provide young people with key skills that will help them to find a job more easily. This is how we tackle youth...
Beliee in people campaign, Piotr Borys MEP
Ειδήσεις
24/03/2014 - 09:00

Erasmus+ puts people first

My daughters are turning 8 and 10 this year. In just a few years they will be able to participate in the greatest programme ever designed by the European Parliament. I remember the work we...
Ivo Belet, Mep Believe in people campaign
Ειδήσεις
13/03/2014 - 09:00

Tackling youth unemployment at its root

The crisis has hit young people harder than anyone else: today more than 5 million Europeans under 25 are unemployed in the 28 countries of the European Union. Young people are not only faced with...
Photo of smartphone with application icons
Δελτίο Τύπου
12/03/2014 - 12:40

Media convergence requires EU regulation

Fusion of audiovisual content needs to be prepared Digitalisation and the internet have changed the framework for media-specific regulation. Viewers, listeners or readers can no longer distinguish...
Male Teacher Asking Students Questions During Seminar
Θέματα
03/12/2013 - 15:30

ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ: Προγράμματα «Erasmus +» και «Εγγύηση για τη νεολαία»

Δεδομένης της ραγδαίας αύξησης της αν...
Traffic on multiple lane highway
Θέματα
04/12/2013 - 12:30

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η Ομάδα του ΕΛΚ πιστεύει ακράδαντα ότι...

Pages

Loading Video...
Loading Video...