Πολιτισμός και παιδεία

Human Hand Holding The New Apple Tv Siri Remote

The media landscape has shifted dramatically in less than a decade. These days we can watch our favourite programmes - shows from all over Europe -...

Προσεχή
melting pot - five in the park

The European Parliament today adopted a Report on the European Solidarity Corps (ESC), a new European Union initiative which creates opportunities...

Προσεχή
Human Hand Holding The New Apple Tv Siri Remote

Members of the European Parliament’s Culture and Education Committee have endorsed a political agreement reached on the reform of the EU...

Προσεχή
DiscoverEU

Are you an 18 year-old European citizen who would like to get a sense of the beauty and diversity of our continent? From this Tuesday 12 June at 12....

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας είναι αρμόδια για τη βελτίωση της γνώσης και διάδοσης του πολιτισμού, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία και προώθηση της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας, καθώς και για την εκπαιδευτική πολιτική της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων του προγράμματος Erasmus και της διά βίου εκπαίδευσης. Τέλος, η Επιτροπή εξετάζει ζητήματα που σχετίζονται με την οπτικοακουστική πολιτική και τις πολιτιστικές και εκπαιδευτικές πτυχές της κοινωνίας των πληροφοριών, με την πολιτική για τους νέους και την ανάπτυξη πολιτικής αθλητισμού και ψυχαγωγίας, καθώς και με την πολιτική πληροφόρησης και μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Latest

Protect creativity without creating borders
Δελτίο Τύπου
09/12/2015 - 13:08

Copyright: EPP Group considers proposals a first step

The EPP Group considers that the proposals tabled by the European Commission to modernise copyright rules are a first step to adapting these rules to the digital age. On the Regulation proposal on...
Architect using drafting table
Δελτίο Τύπου
08/09/2015 - 13:04

EPP Group supports entrepreneurship education in schools

The European Parliament has called for entrepreneurship to be included in school curricula. The Report ‘Promoting youth entrepreneurship through education and training’ by Michaela...
Football game
Δελτίο Τύπου
10/06/2015 - 16:59

FIFA corruption scandal

In the wake of the arrests of 14 FIFA officials and the resignation of FIFA President Sepp Blatter, the European Parliament urges FIFA to urgently implement structural reforms to bring about more...
Dubrovnik
Ειδήσεις
05/05/2015 - 12:37

Promote tourism by protecting cultural heritage

Europe's many historic churches, monuments and other cultural heritage should be better promoted to increase tourism to the EU. "We should promote European 'branding' of our...
Cinema
Δελτίο Τύπου
28/04/2015 - 14:07

Europe should ensure a better distribution of European films

The European Parliament today adopted a Report by Bogdan Wenta MEP on European Film in the Digital Era. The Report proposes to increase current spending on marketing and the promotion of European...
photo of application icons
Δελτίο Τύπου
27/11/2014 - 12:49

Digital Market: Commission to speed up investigations

The European Parliament has adopted a Resolution on the Digital Single Market. The EPP Group welcomes the clear commitment to ensure fair competition in the market. “We urge the Commission...

Pages

Ποιος είναι ποιος

-

Andrea BOCSKOR

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: andrea.bocskor@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

Stefano MAULLU

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: stefano.maullu@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

Santiago FISAS AYXELÀ

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: santiago.fisasayxela@europarl.europa.eu
Συντονιστής
Loading Video...
Loading Video...