Πολιτισμός και παιδεία

Human Hand Holding The New Apple Tv Siri Remote

Members of the European Parliament’s Culture and Education Committee have endorsed a political agreement reached on the reform of the EU...

Προσεχή
DiscoverEU

Are you an 18 year-old European citizen who would like to get a sense of the beauty and diversity of our continent? From this Tuesday 12 June at 12....

Προσεχή
#DiscoverEU

“We did it! I am incredibly proud and happy that, this year, 20 to 30,000 18 year-old Europeans will receive a free Interrail pass to travel...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας είναι αρμόδια για τη βελτίωση της γνώσης και διάδοσης του πολιτισμού, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία και προώθηση της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας, καθώς και για την εκπαιδευτική πολιτική της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων του προγράμματος Erasmus και της διά βίου εκπαίδευσης. Τέλος, η Επιτροπή εξετάζει ζητήματα που σχετίζονται με την οπτικοακουστική πολιτική και τις πολιτιστικές και εκπαιδευτικές πτυχές της κοινωνίας των πληροφοριών, με την πολιτική για τους νέους και την ανάπτυξη πολιτικής αθλητισμού και ψυχαγωγίας, καθώς και με την πολιτική πληροφόρησης και μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Latest

Dubrovnik
Ειδήσεις
05/05/2015 - 12:37

Promote tourism by protecting cultural heritage

Europe's many historic churches, monuments and other cultural heritage should be better promoted to increase tourism to the EU. "We should promote European 'branding' of our...
Cinema
Δελτίο Τύπου
28/04/2015 - 14:07

Europe should ensure a better distribution of European films

The European Parliament today adopted a Report by Bogdan Wenta MEP on European Film in the Digital Era. The Report proposes to increase current spending on marketing and the promotion of European...
photo of application icons
Δελτίο Τύπου
27/11/2014 - 12:49

Digital Market: Commission to speed up investigations

The European Parliament has adopted a Resolution on the Digital Single Market. The EPP Group welcomes the clear commitment to ensure fair competition in the market. “We urge the Commission...
Bill Liao
Ειδήσεις
11/11/2014 - 17:52

eSkills: Investing in our youth to boost employment in Europe

Investing in the right training and education for youth will help boost employment across Europe according to Bill Liao, co-founder of the non-profit CoderDojo clubs which teach young people how to...
Tibor Navracsics
Δελτίο Τύπου
01/10/2014 - 20:52

Navracsics: convincing commitment to European values

"Tibor Navracsics clearly showed that he is a true European," said Sabine Verheyen, EPP Group Coordinator in the Culture and Education (CULT) Committee, right after the hearing of the...
Günther Oettinger
Δελτίο Τύπου
29/09/2014 - 21:25

Oettinger in favour of a digital revolution

Creating a Single Market for Telecoms by 2015 and no more roaming charges by 2016 are the key EPP Group priorities for the digital economy. "The biggest challenge facing the digital market is...

Pages

Loading Video...
Loading Video...