Πολιτισμός και παιδεία

Human Hand Holding The New Apple Tv Siri Remote

The media landscape has shifted dramatically in less than a decade. These days we can watch our favourite programmes - shows from all over Europe -...

Προσεχή
melting pot - five in the park

The European Parliament today adopted a Report on the European Solidarity Corps (ESC), a new European Union initiative which creates opportunities...

Προσεχή
Human Hand Holding The New Apple Tv Siri Remote

Members of the European Parliament’s Culture and Education Committee have endorsed a political agreement reached on the reform of the EU...

Προσεχή
DiscoverEU

Are you an 18 year-old European citizen who would like to get a sense of the beauty and diversity of our continent? From this Tuesday 12 June at 12....

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας είναι αρμόδια για τη βελτίωση της γνώσης και διάδοσης του πολιτισμού, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία και προώθηση της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας, καθώς και για την εκπαιδευτική πολιτική της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων του προγράμματος Erasmus και της διά βίου εκπαίδευσης. Τέλος, η Επιτροπή εξετάζει ζητήματα που σχετίζονται με την οπτικοακουστική πολιτική και τις πολιτιστικές και εκπαιδευτικές πτυχές της κοινωνίας των πληροφοριών, με την πολιτική για τους νέους και την ανάπτυξη πολιτικής αθλητισμού και ψυχαγωγίας, καθώς και με την πολιτική πληροφόρησης και μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Latest

Security Guard and Elementary Students at Art Gallery
Δελτίο Τύπου
26/09/2012 - 19:00

More growth and jobs in creative and cultural industry

"With its strategy, the European Commission is moving the right lever to boost growth and jobs in the cultural and creative sector, giving the right impetus in this area", said the...
paper clip
Δελτίο Τύπου
04/07/2012 - 12:15

Croatian public broadcaster: What's the rush?

"Why is the Croatian Government intent on very rapidly pushing through a controversial law on the Croatian public broadcaster that has not taken into account EU remarks?", wonders Doris...
melting pot - five in the park
Δελτίο Τύπου
12/06/2012 - 12:30

Volunteering: strengthening of active

"After having supported the European Year of Volunteering in 2011, I am satisfied at the approval by the European Parliament of my Report on recognising and promoting cross-border voluntary...
paper clip
Δελτίο Τύπου
06/06/2012 - 10:30

Croatian television must remain a public service.

"The public interest should always be at the core of the work of the media, and it is therefore of the utmost importance that the Croatian public broadcaster HRT remains a public service",...
Volunteer mentor helping student in library
Δελτίο Τύπου
26/04/2012 - 12:15

Volunteering: an engine for

"After having supported the European Year of Volunteering in 2011, I am satisfied by the approval of my Report on recognising and promoting cross-border voluntary activities in the EU. I think...
Mixed race ollege student
Ειδήσεις
23/04/2012 - 11:30

Promoting cross-border voluntary activities in the EU

2011 was the European Year of Volunteering: a year of many initiatives that have seen volunteers across the European Union engaged in different activities at all levels. Volunteering covers all...

Pages

Ποιος είναι ποιος

-

Andrea BOCSKOR

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: andrea.bocskor@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

Stefano MAULLU

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: stefano.maullu@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

Santiago FISAS AYXELÀ

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: santiago.fisasayxela@europarl.europa.eu
Συντονιστής
Loading Video...
Loading Video...