Πολιτισμός και παιδεία

Human Hand Holding The New Apple Tv Siri Remote

Members of the European Parliament’s Culture and Education Committee have endorsed a political agreement reached on the reform of the EU...

Προσεχή
DiscoverEU

Are you an 18 year-old European citizen who would like to get a sense of the beauty and diversity of our continent? From this Tuesday 12 June at 12....

Προσεχή
#DiscoverEU

“We did it! I am incredibly proud and happy that, this year, 20 to 30,000 18 year-old Europeans will receive a free Interrail pass to travel...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας είναι αρμόδια για τη βελτίωση της γνώσης και διάδοσης του πολιτισμού, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία και προώθηση της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας, καθώς και για την εκπαιδευτική πολιτική της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων του προγράμματος Erasmus και της διά βίου εκπαίδευσης. Τέλος, η Επιτροπή εξετάζει ζητήματα που σχετίζονται με την οπτικοακουστική πολιτική και τις πολιτιστικές και εκπαιδευτικές πτυχές της κοινωνίας των πληροφοριών, με την πολιτική για τους νέους και την ανάπτυξη πολιτικής αθλητισμού και ψυχαγωγίας, καθώς και με την πολιτική πληροφόρησης και μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Latest

paper clip
Δελτίο Τύπου
06/06/2012 - 10:30

Croatian television must remain a public service.

"The public interest should always be at the core of the work of the media, and it is therefore of the utmost importance that the Croatian public broadcaster HRT remains a public service",...
Volunteer mentor helping student in library
Δελτίο Τύπου
26/04/2012 - 12:15

Volunteering: an engine for

"After having supported the European Year of Volunteering in 2011, I am satisfied by the approval of my Report on recognising and promoting cross-border voluntary activities in the EU. I think...
Mixed race ollege student
Ειδήσεις
23/04/2012 - 11:30

Promoting cross-border voluntary activities in the EU

2011 was the European Year of Volunteering: a year of many initiatives that have seen volunteers across the European Union engaged in different activities at all levels. Volunteering covers all...
Mixed race ollege student
Δελτίο Τύπου
20/04/2012 - 14:15

Modernising higher education in the EU:

The EU needs to ensure the necessary funding for University infrastructure for the period of 2014-2020 and it calls on EU Member States to use at least 2% of their GDP for higher education....
Mixed race ollege student
Δελτίο Τύπου
29/02/2012 - 10:15

Modernisation of higher education

The European Parliament's Culture and Education Committee (CULT) today passed, by a large majority, the report on "Modernising Europe's Higher Education Systems", drafted by EPP...
melting pot - five in the park
Δελτίο Τύπου
09/02/2012 - 11:15

Volunteering, the backbone of our society.

"Europe's future will be determined by the degree of adherence to this project, in particular by the younger generations. I think that is very important that the EPP Group focuses on the...

Pages

Loading Video...
Loading Video...