Πολιτικές ελευθερίες, δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις

Smart Borders

Schengen is one of Europe’s success stories but further action is needed to ensure that the freedom of movement is not put at risk. A report...

Προσεχή
Rear View Midsection Of Police With Weapons

Europeans need to feel safe Our world is a world of change. Old allies are distancing themselves from Europe, old rivals are threatening our...

Προσεχή
Courtroom detail

Eurojust, the EU agency which facilitates Member States’ cooperation in the fight against organised crime and criminal organisations which are...

Προσεχή
Romanian Flag

“The people of Romania want a better future in their own country with integrity, transparency and justice. The Romanian Government has...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων είναι αρμόδια για την προστασία, εντός του εδάφους της Ένωσης, των δικαιωμάτων των πολιτών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των μειονοτήτων, που έχουν θεσπισθεί με τις Συνθήκες και με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Επίσης, εξετάζει ζητήματα που άπτονται της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Είναι υπεύθυνη για την εξέταση των κανόνων περί μετανάστευσης και ασύλου, για την ενιαία διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και για την αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις.

Εν εξελίξει

11/01/2018 - 17:00
Legislative own-initiative report on the 'Humanitarian visa'
Ευρωβουλευτής:
11/01/2018 - 16:45
11/01/2018 - 16:30
11/01/2018 - 16:30
11/01/2018 - 16:15

Pages

Latest

Smart Borders
Δελτίο Τύπου
23/10/2018 - 09:09

Functioning and safe Schengen area requires clear EU rules

Schengen is one of Europe’s success stories but further action is needed to ensure that the freedom of movement is not put at risk. A report adopted by the Committee for Civil Liberties,...
two police officers doing a traffic control
Ειδήσεις
22/10/2018 - 15:33

New Schengen Information System will track criminals and illegally-staying persons regardless of national borders

How can we effectively find criminals and terrorists in a Union without internal border checks? How are we able to enforce our rules and decisions on migrants that are obliged to return to their...
Press freedom
Δελτίο Τύπου
16/10/2018 - 15:20

Fighting for free and independent journalism

A year after the murder of Maltese investigative journalist Daphne Caruana Galizia, the EPP Group has organised a public hearing to be held on Thursday entitled ‘The fight for the truth: free...
two police officers doing a traffic control
Δελτίο Τύπου
15/10/2018 - 14:45

One European search portal to combine all security databases

Should police and border guards be able to quickly find what they need on escaped criminals in a one-stop-shop portal connecting data from all EU security and border control information systems? This...
Secure LAN
Δελτίο Τύπου
10/10/2018 - 12:15

No more excuses from Facebook: data breaches must stop

The time for excuses for data breaches is now over. This must stop at once. European citizens should have their minds put to rest that their personal data remains personal, and doesn’t end up...
Courtroom detail
Δελτίο Τύπου
04/10/2018 - 12:07

Stronger Eurojust: faster criminal investigations in the EU

Eurojust, the EU agency which facilitates Member States’ cooperation in the fight against organised crime and criminal organisations which are active, for example, in drugs or human trafficking...

Pages

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...