Πολιτικές ελευθερίες, δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις

Passport with credit card and computer

“There are more than 30 million travellers from 60 visa-free countries who come to Europe every year about whom the authorities have no...

Προσεχή
US - EU flag

If the EU-US Privacy Shield is abolished, all European businesses - more than 3,000 European companies, the majority of them SMEs - having used this...

Προσεχή
Sebastian Kurz

“The European Council has followed three of the EPP Group’s key demands to stop illegal migration and to control our borders in a better...

Προσεχή
Passport with credit card and computer

The ultimate key to securing Europe is smart borders - a system of checks and assessments allowing us to know who is entering the EU, from where and...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων είναι αρμόδια για την προστασία, εντός του εδάφους της Ένωσης, των δικαιωμάτων των πολιτών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των μειονοτήτων, που έχουν θεσπισθεί με τις Συνθήκες και με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Επίσης, εξετάζει ζητήματα που άπτονται της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Είναι υπεύθυνη για την εξέταση των κανόνων περί μετανάστευσης και ασύλου, για την ενιαία διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και για την αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις.

Latest

Giving Schengen databank muscle to secure borders
Video
07/11/2017 - 09:45

Giving Schengen databank muscle to secure borders

The European Parliament’s Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs approved reports on three pieces of legislation calling for greater access and use of the Schengen Information...
two police officers doing a traffic control
Δελτίο Τύπου
06/11/2017 - 14:00

Information on terrorists for law enforcement in all EU

Improvements in the Schengen Information System which will guarantee more security in Europe without internal borders will be voted on today by the European Parliament’s Committee on Civil...
Brexit, Turkey, Interrail tickets, EU border Entry-Exit System, posted workers
Video
27/10/2017 - 09:55

Brexit, Turkey, Interrail tickets, EU border Entry-Exit System, posted workers

At the European Parliament’s latest plenary, following the latest round of Brexit talks, MEPs and EU officials discussed preparing for a ‘no deal’ scenario. MEPs backed EU Member...
Security concept
Δελτίο Τύπου
24/10/2017 - 18:43

EPP Group asks for review of ePrivacy mandate

The EPP Group joins the call for a plenary vote on the mandate adopted by the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) on a new ePrivacy proposal Roberta Metsola, the EPP...
Security concept
Δελτίο Τύπου
19/10/2017 - 11:09

ePrivacy and digital innovation must be in balance

ePrivacy is crucial in the digital era we live in. Any regulation in this area needs to be pro-innovation and future-proof. The compromise package on the ePrivacy Directive presented in the European...
International Travel
Δελτίο Τύπου
19/10/2017 - 09:07

ETIAS: closing the information gap on arrivals in the EU

The European Travel Information and Authorisation System (ETIAS), which assesses possible security risks of visa-free travellers to the EU, was adopted today by the European Parliament’s...

Pages

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...