Πολιτικές ελευθερίες, δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις

Passport with credit card and computer

“There are more than 30 million travellers from 60 visa-free countries who come to Europe every year about whom the authorities have no...

Προσεχή
US - EU flag

If the EU-US Privacy Shield is abolished, all European businesses - more than 3,000 European companies, the majority of them SMEs - having used this...

Προσεχή
Sebastian Kurz

“The European Council has followed three of the EPP Group’s key demands to stop illegal migration and to control our borders in a better...

Προσεχή
Passport with credit card and computer

The ultimate key to securing Europe is smart borders - a system of checks and assessments allowing us to know who is entering the EU, from where and...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων είναι αρμόδια για την προστασία, εντός του εδάφους της Ένωσης, των δικαιωμάτων των πολιτών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των μειονοτήτων, που έχουν θεσπισθεί με τις Συνθήκες και με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Επίσης, εξετάζει ζητήματα που άπτονται της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Είναι υπεύθυνη για την εξέταση των κανόνων περί μετανάστευσης και ασύλου, για την ενιαία διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και για την αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις.

Latest

Security concept
Δελτίο Τύπου
12/06/2018 - 09:33

European SMEs will lose out if Privacy Shield is abolished

The European Parliament’s Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs adopted an own-initiative Report yesterday condemning the EU-US Privacy Shield as dysfunctional and unsecure...
Travel
Δελτίο Τύπου
30/05/2018 - 14:56

Citizenship for sale undermines efforts to tackle corruption

The European Union cannot, on the one hand, pledge to fight corruption, abuse and money laundering, and on the other hand, allow schemes such as the Golden Visas and the sale of the EU citizenship...
justice
Δελτίο Τύπου
30/05/2018 - 13:37

Victims of crime lack protection, despite EU law

Member States are not doing enough to protect victims of terrorism and other serious crimes, including domestic abuse, despite existing EU law having obliged them to put common minimum standards in...
Security concept
Δελτίο Τύπου
23/05/2018 - 17:25

Privacy Shield needs to be improved, not abolished

The EU-US Privacy Shield offers legal certainty in free trade and the protection of data; jeopardising it now would be a step back for European businesses and citizens. However, as the European...
Freedom of expression
Δελτίο Τύπου
17/05/2018 - 09:53

Slovak police must immediately stop harassing journalists

EPP Group Chairman Manfred Weber strongly condemns the behaviour of the Slovak police towards Czech investigative journalist Pavla Holcová. "I find it unacceptable that Slovak police...
Refugees Continue To Land On Lampedusa Island
Δελτίο Τύπου
25/04/2018 - 12:01

Clear asylum rules guarantee protection for those in need

The common procedure for granting asylum in the European Union - voted upon today in the Civil Liberties, Justice and Home Affairs Committee - is a step forward to ensure a fair and efficient asylum...

Pages

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...