Πολιτικές ελευθερίες, δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις

Rear View Midsection Of Police With Weapons

Europeans need to feel safe Our world is a world of change. Old allies are distancing themselves from Europe, old rivals are threatening our...

Προσεχή
Courtroom detail

Eurojust, the EU agency which facilitates Member States’ cooperation in the fight against organised crime and criminal organisations which are...

Προσεχή
Romanian Flag

“The people of Romania want a better future in their own country with integrity, transparency and justice. The Romanian Government has...

Προσεχή
Euro Currency: Stacks of 5, 10, 20 and 50 euro notes piled together

The EPP Group insists on improved controls of cash at Europe's external borders to fight the financing of terrorism and organised crime. The...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων είναι αρμόδια για την προστασία, εντός του εδάφους της Ένωσης, των δικαιωμάτων των πολιτών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των μειονοτήτων, που έχουν θεσπισθεί με τις Συνθήκες και με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Επίσης, εξετάζει ζητήματα που άπτονται της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Είναι υπεύθυνη για την εξέταση των κανόνων περί μετανάστευσης και ασύλου, για την ενιαία διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και για την αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις.

Latest

Euro Currency: Stacks of 5, 10, 20 and 50 euro notes piled together
Δελτίο Τύπου
12/09/2018 - 13:03

Stopping terrorists' access to financing

The EPP Group insists on improved controls of cash at Europe's external borders to fight the financing of terrorism and organised crime. The European Parliament today approved new regulations in...
Credit card security
Δελτίο Τύπου
03/09/2018 - 18:17

Protecting European citizens from credit card fraud

Year after year, non-cash payments across the European Union are increasing. In 2016 alone, the total number of non-cash payments in the EU increased by 8.5% to €122 billion, with card payments...
Corruption
Δελτίο Τύπου
10/07/2018 - 10:00

Seized terrorist funds to be used in stride against them

Two new sets of EU rules will tie terrorists’ hands and limit their access to money for organising attacks in Europe. Today, the European Parliament’s Committee on Civil Liberties,...
Passport with credit card and computer
Δελτίο Τύπου
05/07/2018 - 12:16

New EU border checks to keep one step ahead of terrorists

“There are more than 30 million travellers from 60 visa-free countries who come to Europe every year about whom the authorities have no information until they actually arrive. Those arriving...
US - EU flag
Δελτίο Τύπου
04/07/2018 - 16:08

Privacy Shield: crucial for business but improvement needed

If the EU-US Privacy Shield is abolished, all European businesses - more than 3,000 European companies, the majority of them SMEs - having used this programme over the past 2 years, will end up...
justice
Δελτίο Τύπου
04/07/2018 - 12:21

Poland: there is no freedom without the rule of law

“What we have to do is fight for the interests of European citizens. Not divide them into ‘good’ and ‘bad’ Europeans. Let’s discuss the future of our continent...

Pages

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...