Πολιτικές ελευθερίες, δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων είναι αρμόδια για την προστασία, εντός του εδάφους της Ένωσης, των δικαιωμάτων των πολιτών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των μειονοτήτων, που έχουν θεσπισθεί με τις Συνθήκες και με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Επίσης, εξετάζει ζητήματα που άπτονται της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Είναι υπεύθυνη για την εξέταση των κανόνων περί μετανάστευσης και ασύλου, για την ενιαία διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και για την αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις.

Ποιος είναι ποιος

-

Kinga GÁL

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: kinga.gal@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

Barbara KUDRYCKA

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: barbara.kudrycka@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

József NAGY

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: jozsef.nagy@europarl.europa.eu
Συντονιστής

Latest

Press freedom
Δελτίο Τύπου
16/10/2018 - 15:20

Fighting for free and independent journalism

A year after the murder of Maltese investigative journalist Daphne Caruana Galizia, the EPP Group has organised a public hearing to be held on Thursday entitled ‘The fight for the truth: free...
two police officers doing a traffic control
Δελτίο Τύπου
15/10/2018 - 14:45

One European search portal to combine all security databases

Should police and border guards be able to quickly find what they need on escaped criminals in a one-stop-shop portal connecting data from all EU security and border control information systems? This...
Secure LAN
Δελτίο Τύπου
10/10/2018 - 12:15

No more excuses from Facebook: data breaches must stop

The time for excuses for data breaches is now over. This must stop at once. European citizens should have their minds put to rest that their personal data remains personal, and doesn’t end up...
Courtroom detail
Δελτίο Τύπου
04/10/2018 - 12:07

Stronger Eurojust: faster criminal investigations in the EU

Eurojust, the EU agency which facilitates Member States’ cooperation in the fight against organised crime and criminal organisations which are active, for example, in drugs or human trafficking...
Romanian Flag
Δελτίο Τύπου
03/10/2018 - 09:35

We remain on the side of the Romanian people

“The people of Romania want a better future in their own country with integrity, transparency and justice. The Romanian Government has repeatedly ignored its people. We have serious concerns...
Euro Currency: Stacks of 5, 10, 20 and 50 euro notes piled together
Δελτίο Τύπου
12/09/2018 - 13:03

Stopping terrorists' access to financing

The EPP Group insists on improved controls of cash at Europe's external borders to fight the financing of terrorism and organised crime. The European Parliament today approved new regulations in...

Pages