Πολιτικές ελευθερίες, δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις

Germany Raises Security Level

One year on from the terrorist attacks in Brussels, the EPP Group remains committed to pushing forward tough measures to help the fight against...

Προσεχή
Corruption

"The behaviour of criminals has not changed. They use anonymity to launder their illicit proceeds or finance terrorism. We have to make sure...

Προσεχή
Smart Borders

The number of travellers to and from the Schengen area is rising every year. Current manual checks of their passports are neither efficient nor safe...

Προσεχή
Germany Raises Security Level

Following the Paris attacks, the EPP Group set out to achieve 10 objectives to fight terrorism and make Europe safer. The European Parliament will...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων είναι αρμόδια για την προστασία, εντός του εδάφους της Ένωσης, των δικαιωμάτων των πολιτών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των μειονοτήτων, που έχουν θεσπισθεί με τις Συνθήκες και με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Επίσης, εξετάζει ζητήματα που άπτονται της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Είναι υπεύθυνη για την εξέταση των κανόνων περί μετανάστευσης και ασύλου, για την ενιαία διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και για την αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις.

Latest

Life jackets for refugees going to Greece
Δελτίο Τύπου
25/04/2017 - 12:16

Unifying standards for the reception of asylum seekers

Reform of European Asylum System: MEPs want access to the labour market after two months A new law on EU standards for the reception of applicants for international protection was adopted today by...
Visa Stamps
Δελτίο Τύπου
05/04/2017 - 15:06

Finally, visa-free travel for Ukrainians

The European Parliament will vote tomorrow to adopt the Report for the Visa Liberalisation of Ukrainian citizens. They will be able to travel visa-free in the EU (except in Ireland and the UK) for up...
Germany Raises Security Level
Δελτίο Τύπου
15/03/2017 - 14:02

One year after Brussels attacks, we are making Europe safer

One year on from the terrorist attacks in Brussels, the EPP Group remains committed to pushing forward tough measures to help the fight against radical terrorism. After the attacks in Paris, the...
Visa Stamps
Δελτίο Τύπου
01/03/2017 - 14:22

Ukraine deserves visa-free travel

"We attach great importance to visa free travel as it allows easier, people-to-people contact, the deepening of cultural ties and political dialogue." Ukrainian citizens will soon be...
Corruption
Δελτίο Τύπου
28/02/2017 - 12:34

More transparency to address terror financing, tax evasion

"The behaviour of criminals has not changed. They use anonymity to launder their illicit proceeds or finance terrorism. We have to make sure that the legislation addresses the threats to our...
Smart Borders
Δελτίο Τύπου
27/02/2017 - 17:52

Smart borders: EP backs safer borders without long queues

The number of travellers to and from the Schengen area is rising every year. Current manual checks of their passports are neither efficient nor safe. The establishment of a modernised system of...

Pages

Ποιος είναι ποιος

-

Kinga GÁL

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: kinga.gal@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

Barbara KUDRYCKA

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: barbara.kudrycka@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

Roberta METSOLA

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: roberta.metsola@europarl.europa.eu
-

József NAGY

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: jozsef.nagy@europarl.europa.eu
Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...