Πολιτικές ελευθερίες, δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις

Germany Raises Security Level

One year on from the terrorist attacks in Brussels, the EPP Group remains committed to pushing forward tough measures to help the fight against...

Προσεχή
Corruption

"The behaviour of criminals has not changed. They use anonymity to launder their illicit proceeds or finance terrorism. We have to make sure...

Προσεχή
Smart Borders

The number of travellers to and from the Schengen area is rising every year. Current manual checks of their passports are neither efficient nor safe...

Προσεχή
Germany Raises Security Level

Following the Paris attacks, the EPP Group set out to achieve 10 objectives to fight terrorism and make Europe safer. The European Parliament will...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων είναι αρμόδια για την προστασία, εντός του εδάφους της Ένωσης, των δικαιωμάτων των πολιτών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των μειονοτήτων, που έχουν θεσπισθεί με τις Συνθήκες και με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Επίσης, εξετάζει ζητήματα που άπτονται της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Είναι υπεύθυνη για την εξέταση των κανόνων περί μετανάστευσης και ασύλου, για την ενιαία διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και για την αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις.

Latest

Germany Raises Security Level
Δελτίο Τύπου
15/03/2017 - 14:02

One year after Brussels attacks, we are making Europe safer

One year on from the terrorist attacks in Brussels, the EPP Group remains committed to pushing forward tough measures to help the fight against radical terrorism. After the attacks in Paris, the...
Visa Stamps
Δελτίο Τύπου
01/03/2017 - 14:22

Ukraine deserves visa-free travel

"We attach great importance to visa free travel as it allows easier, people-to-people contact, the deepening of cultural ties and political dialogue." Ukrainian citizens will soon be...
Corruption
Δελτίο Τύπου
28/02/2017 - 12:34

More transparency to address terror financing, tax evasion

"The behaviour of criminals has not changed. They use anonymity to launder their illicit proceeds or finance terrorism. We have to make sure that the legislation addresses the threats to our...
Smart Borders
Δελτίο Τύπου
27/02/2017 - 17:52

Smart borders: EP backs safer borders without long queues

The number of travellers to and from the Schengen area is rising every year. Current manual checks of their passports are neither efficient nor safe. The establishment of a modernised system of...
Germany Raises Security Level
Δελτίο Τύπου
15/02/2017 - 16:48

EU delivers in fight against terrorism

Following the Paris attacks, the EPP Group set out to achieve 10 objectives to fight terrorism and make Europe safer. The European Parliament will vote tomorrow on the new EU laws on terrorism and...
Big Data
Ειδήσεις
09/02/2017 - 10:47

Embracing Big Data - laying down the legal framework for a growing industry

It’s really useful to be able to check your mobile phone to see whether there’s traffic on the road before you leave home for work every morning. Especially if you work in a European city...

Pages

Ποιος είναι ποιος

-

Kinga GÁL

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: kinga.gal@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

Barbara KUDRYCKA

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: barbara.kudrycka@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

Roberta METSOLA

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: roberta.metsola@europarl.europa.eu
-

József NAGY

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: jozsef.nagy@europarl.europa.eu
Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...