Πολιτικές ελευθερίες, δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις

EPP Group October I Plenary Briefing

“On Brexit, I am grateful for the new elements that were clarified by UK Prime Minister Theresa May in her speech. But I don’t think it...

Προσεχή
Passport of Georgia

Georgian citizens will soon be able to travel to the Schengen area without visas. The European Parliament’s (EP) Civil Liberties Committee...

Προσεχή
two police officers doing a traffic control

"If there’s something we’ve learned from the Paris attacks, it’s the lack of information-sharing between intelligence services...

Προσεχή
Poland/Europe

"The EPP Group fully backs the procedure initiated by the European Commission. When Europe’s fundamental values are at stake, Europe must...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων είναι αρμόδια για την προστασία, εντός του εδάφους της Ένωσης, των δικαιωμάτων των πολιτών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των μειονοτήτων, που έχουν θεσπισθεί με τις Συνθήκες και με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Επίσης, εξετάζει ζητήματα που άπτονται της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Είναι υπεύθυνη για την εξέταση των κανόνων περί μετανάστευσης και ασύλου, για την ενιαία διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και για την αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις.

Latest

EPP Group October I Plenary Briefing
Δελτίο Τύπου
18/01/2017 - 17:10

We too can say Europe first

“On Brexit, I am grateful for the new elements that were clarified by UK Prime Minister Theresa May in her speech. But I don’t think it provides real clarity”, said Manfred Weber...
Passport of Georgia
Δελτίο Τύπου
12/01/2017 - 09:28

Georgia: running the last lap on visa exemption

Georgian citizens will soon be able to travel to the Schengen area without visas. The European Parliament’s (EP) Civil Liberties Committee today adopted the agreement recently reached between...
Thousands Of Syrian Refugees Seek Shelter
Δελτίο Τύπου
13/12/2016 - 14:31

Fundamental rights: a slap in the face to populism

"This report is a good basis for guaranteeing the rights of vulnerable groups, such as people with disabilities, the elderly, minorities, children and women,” said Joszef Nagy MEP, soon...
Visa Stamps
Δελτίο Τύπου
08/12/2016 - 14:44

Visa-free travel: new suspension mechanism protects the EU

Today, Members of the European Parliament’s Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs voted to review the visa suspension mechanism which can be applied to all visa-free travel...
Joint Operation Triton 2015 - Search and Rescue by Belgian navy
Δελτίο Τύπου
08/12/2016 - 10:41

New EU Asylum Agency strengthens EU’s response to migration

Today, Members of the European Parliament in the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs will vote on the creation of a new European Agency for Asylum, replacing the current European...
two police officers doing a traffic control
Δελτίο Τύπου
08/12/2016 - 08:45

More security at EU external borders

“Recent terrorist attacks and the phenomenon of foreign terrorist fighters have demonstrated that EU citizens can also be perpetrators of attacks, and their right to free movement can be...

Pages

Ποιος είναι ποιος

-

Kinga GÁL

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: kinga.gal@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

Barbara KUDRYCKA

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: barbara.kudrycka@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

Monika HOHLMEIER

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: monika.hohlmeier@europarl.europa.eu
-

Roberta METSOLA

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: roberta.metsola@europarl.europa.eu
Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...