Περιφερειακή ανάπτυξη

Earthquake in Amatrice

After the first occurrence on 24 August, three more major earthquakes, together with a flurry of tremors, struck the central Italian regions in...

Προσεχή
Pins in map
Προσεχή
Pins in map

Cohesion policy is the EU’s key instrument for investment in the real economy, promoting jobs and growth across all EU regions. The EPP Group...

Προσεχή
wallet and money

Better value for taxpayers' money. This is the core idea behind the topic of performance-based budgeting that the EPP Group Bureau is discussing...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι αρμόδια για την περιφερειακή πολιτική και την πολιτική συνοχής της ΕΕ. Προβαίνει στην εκτίμηση των επιπτώσεων των άλλων πολιτικών της Ένωσης στην οικονομική και κοινωνική συνοχή και αναλαμβάνει τον συντονισμό των χρηματοδοτικών οργάνων διαρθρωτικής παρέμβασης της Ένωσης.

Latest

Earthquake in Amatrice
Ειδήσεις
30/11/2016 - 15:35

Helping the victims of earthquakes in Italy

After the first occurrence on 24 August, three more major earthquakes, together with a flurry of tremors, struck the central Italian regions in October. The last was the strongest Italy felt since...
Business Team In Office Meeting
Ειδήσεις
30/11/2016 - 11:31

European Structural & Investment Funds are key for growth

We can do even better to create more positive impact on our Member States' economies with the European Structural and Investment Funds (ESIF). That's why the EPP Group wants to put more...
Pins in map
Δελτίο Τύπου
06/10/2016 - 12:19

EPP Group sets out position on the future of cohesion policy

Cohesion policy is the EU’s key instrument for investment in the real economy, promoting jobs and growth across all EU regions. The EPP Group adopted its position paper on the future of...
Romanian Flag
Δελτίο Τύπου
28/09/2016 - 09:32

EPP Group to debate future of cohesion policy in Bucharest

Starting on Thursday, the EPP Group Bureau will hold a two-day meeting in Bucharest, Romania, to discuss cohesion policy as a structural policy promoting growth and economic development across all EU...
Stack of hands
Ειδήσεις
07/07/2016 - 12:28

Keeping Europe together: synergies between investment and grant schemes

In light of the upcoming mid-term review of the EU budget and EU policies, the European Parliament has adopted a Resolution on synergies between Horizon 2020, European Structural and Investment Funds...
Business finance chart and Euro banknotes
Δελτίο Τύπου
25/04/2016 - 15:23

Unused EU money must be put to use

"Each year, around €2 billion in commitments foreseen in the EU budget remain unspent as the actions for which they were earmarked are not implemented. This amount should remain in the EU...

Pages