Περιφερειακή ανάπτυξη

Earthquake in Amatrice

After the first occurrence on 24 August, three more major earthquakes, together with a flurry of tremors, struck the central Italian regions in...

Προσεχή
Pins in map
Προσεχή
Pins in map

Cohesion policy is the EU’s key instrument for investment in the real economy, promoting jobs and growth across all EU regions. The EPP Group...

Προσεχή
wallet and money

Better value for taxpayers' money. This is the core idea behind the topic of performance-based budgeting that the EPP Group Bureau is discussing...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι αρμόδια για την περιφερειακή πολιτική και την πολιτική συνοχής της ΕΕ. Προβαίνει στην εκτίμηση των επιπτώσεων των άλλων πολιτικών της Ένωσης στην οικονομική και κοινωνική συνοχή και αναλαμβάνει τον συντονισμό των χρηματοδοτικών οργάνων διαρθρωτικής παρέμβασης της Ένωσης.

Latest

School of fish
Δελτίο Τύπου
08/02/2012 - 09:45

Atlantic Area: EU policy for the Atlantic area

Following Alain Cadec's initiative, the EU has decided to launch a policy for Atlantic regions within two years. "I have fought for more than a year for strong EU action in the Atlantic area...
Wireless Networking and Security
Δελτίο Τύπου
07/02/2012 - 20:00

Broadband: investing in digitally-driven growth

Developing internet infrastructure as a way of enhancing competitiveness of the EU, as well as the challenge of implementing the Digital Agenda goals - basic broadband by 2013 and high-speed...
Euro Currency: Stacks of 5, 10, 20 and 50 euro notes piled together
Δελτίο Τύπου
31/01/2012 - 11:30

Combat youth unemployment by using unspent structural funds

The proposal made by the European Commission yesterday at the informal EU Summit to combat youth unemployment and help small businesses has been welcomed by the EPP Group in European Parliament...

Pages

Ποιος είναι ποιος

-

Pascal ARIMONT

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: pascal.arimont@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

Joachim ZELLER

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: joachim.zeller@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

Lambert van NISTELROOIJ

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu
Συντονιστής
-

Andrey NOVAKOV

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: andrey.novakov@europarl.europa.eu
Συντονιστής