Περιφερειακή ανάπτυξη

Earthquake in Amatrice

After the first occurrence on 24 August, three more major earthquakes, together with a flurry of tremors, struck the central Italian regions in...

Προσεχή
Pins in map
Προσεχή
Pins in map

Cohesion policy is the EU’s key instrument for investment in the real economy, promoting jobs and growth across all EU regions. The EPP Group...

Προσεχή
wallet and money

Better value for taxpayers' money. This is the core idea behind the topic of performance-based budgeting that the EPP Group Bureau is discussing...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι αρμόδια για την περιφερειακή πολιτική και την πολιτική συνοχής της ΕΕ. Προβαίνει στην εκτίμηση των επιπτώσεων των άλλων πολιτικών της Ένωσης στην οικονομική και κοινωνική συνοχή και αναλαμβάνει τον συντονισμό των χρηματοδοτικών οργάνων διαρθρωτικής παρέμβασης της Ένωσης.

Latest

Car Development
Δελτίο Τύπου
24/10/2013 - 14:22

Breakthrough for smart investments

Negotiators agreed last night on a major investment of €325 billion Euros for innovation, investments and combatting unemployment. The agreement between the European Parliament and EU Member...
The bridge
Δελτίο Τύπου
10/07/2013 - 12:38

Cohesion Policy reform: less bricks, more jobs

EU funds to support regions will focus more on jobs and innovation in the next 7 years. "No longer will we spend so much money on the construction of buildings and roads. Creating smart and...
Real Estate Market
Δελτίο Τύπου
31/05/2013 - 10:00

Staatlichen Beihilfen

„Die Kommission muss beim regionalen Beihilferecht auf Bürokratieabbau und effizientere Verfahren setzen“, fordert der stellvertretende Vorsitzende der EVP-Fraktion Manfred Weber....
Savings
Δελτίο Τύπου
12/04/2013 - 13:15

Relaunching the competitiveness of the EU's economy

EPP Group discusses how to exploit the full potential of the Single Market, the strengthening of Research and Development and supporting Small and Medium-sized Enterprises (SMEs). On the second day...
Windmill Road
Δελτίο Τύπου
16/01/2013 - 13:45

Call for greater flexibility in spending on energy projects

For the first time the European Commission has set aside considerable resources for energy under the European Regional Development Fund. Up to 50% of the funds will be used to invest in 'low-...
Windmill Road
Δελτίο Τύπου
18/12/2012 - 15:30

Cohesion Funds: 50% to be used in clean energies projects

For the first time, the European Commission has reserved substantial resources for the energy sector under the European Regional Development Fund. A minimum 50% of the funds will be used for...

Pages