Περιφερειακή ανάπτυξη

Earthquake in Amatrice

After the first occurrence on 24 August, three more major earthquakes, together with a flurry of tremors, struck the central Italian regions in...

Προσεχή
Pins in map
Προσεχή
Pins in map

Cohesion policy is the EU’s key instrument for investment in the real economy, promoting jobs and growth across all EU regions. The EPP Group...

Προσεχή
wallet and money

Better value for taxpayers' money. This is the core idea behind the topic of performance-based budgeting that the EPP Group Bureau is discussing...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι αρμόδια για την περιφερειακή πολιτική και την πολιτική συνοχής της ΕΕ. Προβαίνει στην εκτίμηση των επιπτώσεων των άλλων πολιτικών της Ένωσης στην οικονομική και κοινωνική συνοχή και αναλαμβάνει τον συντονισμό των χρηματοδοτικών οργάνων διαρθρωτικής παρέμβασης της Ένωσης.

Latest

Stack of hands
Δελτίο Τύπου
04/02/2015 - 10:03

EPP Group demands stronger Cohesion Policy

EU Cohesion funds help create more jobs, economic growth and energy efficiency in Europe. The funds have enormous potential, but the recurrent problem of payment backlogs and the late adoption of...
Corina Crețu
Δελτίο Τύπου
01/10/2014 - 12:33

Cretu fails to explain how to tackle unpaid cohesion bills

The EPP Group has criticised Commissioner-Designate for Regional Policy Corina Creţu for not explaining how to tackle the huge delay of payments in the field of cohesion policy. The rising pile of...
glass globe in hand
Δελτίο Τύπου
16/04/2014 - 18:45

Clearer and easier rules for the European Solidarity Fund

A new Regulation on the European Solidarity Fund was adopted today by the European Parliament. This reform will make the Fund faster, clearer and easier to use. It will also clarify the rules of...
Windmill Road
Θέματα
28/11/2013 - 14:45

ΙΣΟΤΙΜΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Στόχος της περιφερειακής πολιτικής τ...
The bridge
Θέματα
04/12/2013 - 13:45

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία

Προώθηση της ανταγωνιστικότητάς μας σ...
Euro Currency: Stacked 2 and 1 euro coins, close-up
Δελτίο Τύπου
20/11/2013 - 12:02

More money for flexible investments across the EU

Today, the legislative package on cohesion policy ensuring a total budget of over €325 billion for the European Regional Development Fund (ERDF), the European Social Fund (ESF) and the Cohesion...

Pages