Περιφερειακή ανάπτυξη

Earthquake in Amatrice

After the first occurrence on 24 August, three more major earthquakes, together with a flurry of tremors, struck the central Italian regions in...

Προσεχή
Pins in map
Προσεχή
Pins in map

Cohesion policy is the EU’s key instrument for investment in the real economy, promoting jobs and growth across all EU regions. The EPP Group...

Προσεχή
wallet and money

Better value for taxpayers' money. This is the core idea behind the topic of performance-based budgeting that the EPP Group Bureau is discussing...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι αρμόδια για την περιφερειακή πολιτική και την πολιτική συνοχής της ΕΕ. Προβαίνει στην εκτίμηση των επιπτώσεων των άλλων πολιτικών της Ένωσης στην οικονομική και κοινωνική συνοχή και αναλαμβάνει τον συντονισμό των χρηματοδοτικών οργάνων διαρθρωτικής παρέμβασης της Ένωσης.

Latest

wallet and money
Ειδήσεις
07/12/2015 - 10:15

Better spending - more value for taxpayers' money

Better value for taxpayers' money. This is the core idea behind the topic of performance-based budgeting that the EPP Group Bureau is discussing this week in Prague. "The EU budget is an...
handshake
Δελτίο Τύπου
28/10/2015 - 14:29

EPP Group urges simplifying procedures for Cohesion projects

Initiating a regional project should be made much easier. The EPP Group wants to boost valuable projects by urgently simplifying procedures for starting up a project financed by Cohesion Funds, among...
Euro Currency: Stacked 2 and 1 euro coins, close-up
Ειδήσεις
09/09/2015 - 14:47

Sixth Cohesion Report: creating jobs, developing regions

The European Parliament's Report on the Sixth Cohesion Report of the European Commission was adopted by an overwhelming majority at the plenary in Strasbourg. The Resolution on ‘Investment...
Stack of hands
Δελτίο Τύπου
01/07/2015 - 17:39

Cohesion policy could be more effective

Cohesion policy is the main EU investment instrument for all European regions. When it is better aligned to the EU 2020 goals, it will boost more innovation and growth and regions and cities will be...
Euro Currency: Stacked 2 and 1 euro coins, close-up
Δελτίο Τύπου
05/05/2015 - 17:59

Fix liquidity-related problems of cohesion policy

The EPP Group today underlined its expectations regarding cohesion policy: it is of the utmost importance to resolve liquidity-related problems! Quicker payments are needed if cohesion policy is to...
Checking
Δελτίο Τύπου
11/03/2015 - 14:01

EPP Group: no growth without reforms

'European Semester' must be taken more seriously by Member States "Reforms and fiscal consolidation are the only way to reduce unemployment and poverty in the countries most affected...

Pages