Περιβάλλον, δημόσια υγεία και ασφάλεια των τροφίμων

Climate change

The EPP Group wants to fight climate change while creating jobs and growth at the same time "We are convinced that a 35% reduction in CO2...

Προσεχή
Hands Washing

EU listens to people's concerns in first ever European Citizens’ Initiative Right2Water "The European Union belongs to the people,...

Προσεχή
Traffic on multiple lane highway

Trucks emit more than 40% of Europe's road transport emissions, yet until now, unlike cars, they didn't have caps on CO2. The European...

Προσεχή
Flooded house in flood waters

European Parliament to back renewed European Civil Protection Mechanism The European Parliament is expected to back a renewed and improved EU...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων είναι αρμόδια για την αειφόρο ανάπτυξη, την πολιτική περιβάλλοντος και τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, και ειδικότερα για τη ρύπανση του αέρα, του εδάφους και των υδάτων, τη διαχείριση των αποβλήτων και την ανακύκλωσή τους, τις επικίνδυνες ουσίες και τα επικίνδυνα παρασκευάσματα, τα επίπεδα θορύβου, την κλιματική αλλαγή, και την προστασία της βιολογικής ποικιλομορφίας. Ασχολείται με τον τομέα της δημόσιας υγείας, και ειδικότερα με τα προγράμματα και τις ειδικές δράσεις στον εν λόγω τομέα, καθώς και με τα φαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα. Επιπλέον, εξετάζει ζητήματα ασφάλειας των τροφίμων και ειδικότερα τη σήμανση και την ασφάλεια των τροφίμων, την κτηνιατρική νομοθεσία που αφορά στην προστασία από τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, καθώς και τον υγειονομικό έλεγχο των τροφίμων και των συστημάτων παραγωγής προϊόντων διατροφής.

Latest

traffic on german autobahn,european cars and trucks
Δελτίο Τύπου
18/10/2018 - 10:32

Capping CO2 emissions: away with dirty trucks

EPP Group wants to limit CO2 emissions from trucks Today, the Members of the Environment Committee in the European Parliament voted in favour of a revised version of the European Commission's...
Δελτίο Τύπου
10/10/2018 - 11:29

Major step forward in reducing plastic waste

EPP Group in favour of new rules to reduce plastic pollution in Europe "Plastic litter is eating up our seas and beaches. If we do not act now, we might not have anything to act on soon...
Climate change
Δελτίο Τύπου
03/10/2018 - 11:15

35 percent emissions cuts for cars: good for climate, jobs

The EPP Group wants to fight climate change while creating jobs and growth at the same time "We are convinced that a 35% reduction in CO2 emissions would give the automotive sector the right...
Hands Washing
Δελτίο Τύπου
10/09/2018 - 18:52

EPP Group for safe and cheap access to water

EU listens to people's concerns in first ever European Citizens’ Initiative Right2Water "The European Union belongs to the people, and the people have voiced their concerns",...
Firefighters rush
Δελτίο Τύπου
04/09/2018 - 09:00

EU to be ready before the new forest fire season

European Parliament urges Member States not to waste time as the Institutions enter into negotiations. "We are at the 11th hour to agree on how to make civil protection in Europe more...
Cow eating grass
Δελτίο Τύπου
20/06/2018 - 16:02

Reducing risks of antibiotic resistance for humans

"This is a big step for public health. We will reduce the consumption of antibiotics in farm animals, which are an important source of antibiotic resistance then transmitted to humans....

Pages

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...