Περιβάλλον, δημόσια υγεία και ασφάλεια των τροφίμων

Traffic on multiple lane highway

Trucks emit more than 40% of Europe's road transport emissions, yet until now, unlike cars, they didn't have caps on CO2. The European...

Προσεχή
Flooded house in flood waters

European Parliament to back renewed European Civil Protection Mechanism The European Parliament is expected to back a renewed and improved EU...

Προσεχή
Environment Committee backs stronger EU disaster relief

The European Parliament’s Environment Committee has approved draft legislation to step up EU disaster relief. Authored by the EPP Group’s...

Προσεχή
Woman with cancer wearing scarf

The EPP Group wants to double EU spending on cancer research by 2024, committing itself to fighting cancer. The biggest group in the European...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων είναι αρμόδια για την αειφόρο ανάπτυξη, την πολιτική περιβάλλοντος και τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, και ειδικότερα για τη ρύπανση του αέρα, του εδάφους και των υδάτων, τη διαχείριση των αποβλήτων και την ανακύκλωσή τους, τις επικίνδυνες ουσίες και τα επικίνδυνα παρασκευάσματα, τα επίπεδα θορύβου, την κλιματική αλλαγή, και την προστασία της βιολογικής ποικιλομορφίας. Ασχολείται με τον τομέα της δημόσιας υγείας, και ειδικότερα με τα προγράμματα και τις ειδικές δράσεις στον εν λόγω τομέα, καθώς και με τα φαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα. Επιπλέον, εξετάζει ζητήματα ασφάλειας των τροφίμων και ειδικότερα τη σήμανση και την ασφάλεια των τροφίμων, την κτηνιατρική νομοθεσία που αφορά στην προστασία από τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, καθώς και τον υγειονομικό έλεγχο των τροφίμων και των συστημάτων παραγωγής προϊόντων διατροφής.

Latest

laboratory
Δελτίο Τύπου
17/07/2012 - 16:15

Clinical Trials: less red tape to benefit researchers

The testing of pharmaceuticals on human beings, so-called clinical trials, will be subject to strict and common criteria in the EU. This is the gist of a draft Regulation proposed by the European...
Hands Washing
Δελτίο Τύπου
03/07/2012 - 09:15

Water saving is a matter for the Member States.

The European Parliament wants new measures to reduce water consumption in the EU. But these measures must be country and sector specific, says Richard Seeber, the EPP Group's Coordinator in...
Doctor holding out stethescope with focus on object
Δελτίο Τύπου
20/06/2012 - 12:15

Health and Growth for Citizens: an ambitious

"Improving the efficiency of our health systems has become even more urgent since the economic crisis. More than ever, we must see health as an investment in the future, not as a cost or as an...
Eye dropper filling test cup with blue medicine
Ειδήσεις
20/06/2012 - 09:00

Health for Growth: the third multi-annual programme of EU action in the field of health

The EU's strategy for protecting and improving human health is chiefly implemented by its health programme. Its annual objectives are shared with that of the EU's overall growth programme,...
Solar energy panels
Δελτίο Τύπου
14/06/2012 - 17:00

Energy Efficiency Directive: 2020 targets can

The future of EU energy efficiency is a done deal. The EPP Group welcomes the agreement reached between negotiators of Parliament and Council last night. "The agreement is a major step to meet...
silicon breast implant
Δελτίο Τύπου
14/06/2012 - 16:45

PIP breast implants scandal: never again!

"Since the Poly Implant Prothese (PIP) breast implant scandal was revealed, thousands of women around the world have been living a nightmare, not knowing whether their lives are at risk or not....

Pages

Περασμένα γεγονότα

Alcohol labelling: one-size-fits-all?
18/10/2017 - 16:00

European Commission report on alcohol labelling: one-size-fits-all?

Medical Progress
07/06/2017 - 15:00

Medical Progress: from therapy to human enhancement

Emissions Trading System
04/05/2016 - 14:30

The Emissions Trading System - ETS

For further info: epp-itre@europarl.europa.eu
The future of GMOs in Europe
18/11/2015 - 15:00

The future of GMOs in Europe

To register, contact EPP-GMO-Hearing@ep.europa.eu
Integrated EU policy approach for pharmaceutical sector
30/09/2015 - 14:30

The future of medicine

A strong EU pharmaceutical sector is essential to ensure Europe’s disease prevention capabilities, preparedness and assure our health '...

Pages

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...