Περιβάλλον, δημόσια υγεία και ασφάλεια των τροφίμων

Climate change

“In Europe, we have high energy prices which hurt our businesses and competitiveness vis-à-vis other regions of the world. Removing...

Προσεχή
European Parliament spring

The European Parliament today gave its consent to the ratification of the Paris Climate Agreement in the presence of UN Secretary-General Ban Ki-moon...

Προσεχή
Flowers and car

"We have to address one of the worst failings of the current car certification system and I'm therefore happy to see that the European...

Προσεχή
Traffic on multiple lane highway

"This inquiry should not turn into an inquisition court, but instead come up with ideas for solutions", said Françoise Grosset...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων είναι αρμόδια για την αειφόρο ανάπτυξη, την πολιτική περιβάλλοντος και τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, και ειδικότερα για τη ρύπανση του αέρα, του εδάφους και των υδάτων, τη διαχείριση των αποβλήτων και την ανακύκλωσή τους, τις επικίνδυνες ουσίες και τα επικίνδυνα παρασκευάσματα, τα επίπεδα θορύβου, την κλιματική αλλαγή, και την προστασία της βιολογικής ποικιλομορφίας. Ασχολείται με τον τομέα της δημόσιας υγείας, και ειδικότερα με τα προγράμματα και τις ειδικές δράσεις στον εν λόγω τομέα, καθώς και με τα φαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα. Επιπλέον, εξετάζει ζητήματα ασφάλειας των τροφίμων και ειδικότερα τη σήμανση και την ασφάλεια των τροφίμων, την κτηνιατρική νομοθεσία που αφορά στην προστασία από τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, καθώς και τον υγειονομικό έλεγχο των τροφίμων και των συστημάτων παραγωγής προϊόντων διατροφής.

Latest

Eye dropper filling test cup with blue medicine
Δελτίο Τύπου
15/12/2016 - 12:13

Saving children's lives by improving paediatric research

"Every year in Europe, 6000 children die of cancer. Research in the field of paediatrics, especially on childhood cancer, remains far too sparse. In the 10 years since the entry-into-force of...
Climate change
Δελτίο Τύπου
15/12/2016 - 11:44

A balanced ETS to reach climate goals

"We want a balanced reform of the Emissions Trading System (ETS) - the necessary ambitions to guarantee the implementation of the Paris Agreement, while at the same time, sufficient protection...
Climate change
Δελτίο Τύπου
13/12/2016 - 10:58

Clean energy has to go hand-in-hand with job creation

“Increasing the competitiveness and strengthening the weight of industry in the EU economy has to go hand-in-hand with our climate and energy objectives and should be further strengthened in...
Climate change
Δελτίο Τύπου
30/11/2016 - 09:13

Energy Union: affordable energy for all is a main priority

“In Europe, we have high energy prices which hurt our businesses and competitiveness vis-à-vis other regions of the world. Removing existing barriers and market distortions in the...
pipe throwing smog
Δελτίο Τύπου
23/11/2016 - 14:09

Better air quality for Europe

The European Parliament adopted new EU standards on national emissions today. "I am glad we have got new limits in place as from 2020 and 2030. The agreement between Parliament and Council...
Climate change
Δελτίο Τύπου
18/11/2016 - 17:13

COP22: Turning our climate commitments into reality

“The Paris Agreement was a historic moment, and in Marrakesh we focused on how to turn our climate commitments into action", said the leader of the European Parliament’s COP22...

Pages

Ποιος είναι ποιος

-

Giovanni LA VIA

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: giovanni.lavia@europarl.europa.eu
Πρόεδρος
-

Peter LIESE

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: peter.liese@europarl.europa.eu
-

Ivo BELET

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ivo.belet@europarl.europa.eu
-

Elisabeth KÖSTINGER

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: elisabeth.koestinger@europarl.europa.eu

Περασμένα γεγονότα

Emissions Trading System
04/05/2016 - 14:30

The Emissions Trading System - ETS

For further info: epp-itre@europarl.europa.eu
The future of GMOs in Europe
18/11/2015 - 15:00

The future of GMOs in Europe

To register, contact EPP-GMO-Hearing@ep.europa.eu
Integrated EU policy approach for pharmaceutical sector
30/09/2015 - 14:30

The future of medicine

A strong EU pharmaceutical sector is essential to ensure Europe’s disease prevention capabilities, preparedness and assure our health '...
Anti-microbial resistance
22/04/2015 - 14:30

Anti-microbial resistance – urgent need to act in human and veterinary medicine

For further information or to register, contact EPP-ENVI-AGRI-HEARING@ep.europa.eu
Shopper Selecting Package of Ground Beef
19/11/2014 - 18:30

European Meat Forum

Pages

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...