Περιβάλλον, δημόσια υγεία και ασφάλεια των τροφίμων

Recycling

The European Parliament today adopted the ‘waste review package’ which consists of four Reports: the Waste Framework Directive, the...

Προσεχή
World glove on The field

The European Parliament (EP) has taken an important step forward in its efforts to achieve the Paris climate goals by voting on a thorough reform of...

Προσεχή
Climate change

“In Europe, we have high energy prices which hurt our businesses and competitiveness vis-à-vis other regions of the world. Removing...

Προσεχή
European Parliament spring

The European Parliament today gave its consent to the ratification of the Paris Climate Agreement in the presence of UN Secretary-General Ban Ki-moon...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων είναι αρμόδια για την αειφόρο ανάπτυξη, την πολιτική περιβάλλοντος και τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, και ειδικότερα για τη ρύπανση του αέρα, του εδάφους και των υδάτων, τη διαχείριση των αποβλήτων και την ανακύκλωσή τους, τις επικίνδυνες ουσίες και τα επικίνδυνα παρασκευάσματα, τα επίπεδα θορύβου, την κλιματική αλλαγή, και την προστασία της βιολογικής ποικιλομορφίας. Ασχολείται με τον τομέα της δημόσιας υγείας, και ειδικότερα με τα προγράμματα και τις ειδικές δράσεις στον εν λόγω τομέα, καθώς και με τα φαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα. Επιπλέον, εξετάζει ζητήματα ασφάλειας των τροφίμων και ειδικότερα τη σήμανση και την ασφάλεια των τροφίμων, την κτηνιατρική νομοθεσία που αφορά στην προστασία από τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, καθώς και τον υγειονομικό έλεγχο των τροφίμων και των συστημάτων παραγωγής προϊόντων διατροφής.

Latest

Defibrillator
Δελτίο Τύπου
05/04/2017 - 12:42

Safer medical products for Europeans

The European Parliament adopted tougher EU standards on medical products today. There will be tighter controls of the safety of products, such as breast implants, not only prior to authorisation, but...
Recycling
Δελτίο Τύπου
14/03/2017 - 12:52

Turning waste into resource an opportunity for EU industry

The European Parliament today adopted the ‘waste review package’ which consists of four Reports: the Waste Framework Directive, the Packaging and Packaging Waste Directive, the Landfill...
World glove on The field
Δελτίο Τύπου
15/02/2017 - 13:21

CO2 emissions: EP adopts balanced ETS reform

The European Parliament (EP) has taken an important step forward in its efforts to achieve the Paris climate goals by voting on a thorough reform of the Emission Trading System (ETS). Ivo Belet MEP,...
Climate change
Ειδήσεις
06/02/2017 - 14:10

ETS reform: EU climate policy has to support job creation

In the coming months, the European Parliament and the Member States of the European Union will try to agree on a major reform of the Emissions Trading System (ETS) for 2021-2030. ETS is the most...
Recycling
Δελτίο Τύπου
24/01/2017 - 17:08

Circular Economy: turning waste into opportunity

"Since the industrial revolution, waste has constantly grown in line with our prosperity. We have to turn the page now, to break the link between consumption and waste, to reduce our waste and...
Eye dropper filling test cup with blue medicine
Δελτίο Τύπου
15/12/2016 - 12:13

Saving children's lives by improving paediatric research

"Every year in Europe, 6000 children die of cancer. Research in the field of paediatrics, especially on childhood cancer, remains far too sparse. In the 10 years since the entry-into-force of...

Pages

Ποιος είναι ποιος

-

Adina-Ioana VĂLEAN

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: adinaioana.valean@europarl.europa.eu
Πρόεδρος
-

Peter LIESE

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: peter.liese@europarl.europa.eu
-

Ivo BELET

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ivo.belet@europarl.europa.eu
-

Elisabeth KÖSTINGER

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: elisabeth.koestinger@europarl.europa.eu

Περασμένα γεγονότα

Emissions Trading System
04/05/2016 - 14:30

The Emissions Trading System - ETS

For further info: epp-itre@europarl.europa.eu
The future of GMOs in Europe
18/11/2015 - 15:00

The future of GMOs in Europe

To register, contact EPP-GMO-Hearing@ep.europa.eu
Integrated EU policy approach for pharmaceutical sector
30/09/2015 - 14:30

The future of medicine

A strong EU pharmaceutical sector is essential to ensure Europe’s disease prevention capabilities, preparedness and assure our health '...
Anti-microbial resistance
22/04/2015 - 14:30

Anti-microbial resistance – urgent need to act in human and veterinary medicine

For further information or to register, contact EPP-ENVI-AGRI-HEARING@ep.europa.eu
Shopper Selecting Package of Ground Beef
19/11/2014 - 18:30

European Meat Forum

Pages

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...