Οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις

Back lit money bags with euro symbol in vault

The EPP Group wants the planned European Monetary Fund (EMF) to be independent and integrated into Union law. "The European Stability...

Προσεχή
Tax evasion

Commission initiative comes one week after Parliament's proposal to tax tech giants The EPP Group in the European Parliament welcomes today...

Προσεχή
Bitcoins

New money laundering rules also apply to virtual currencies "It will get much tougher to remain unseen when doing shady financial...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων είναι αρμόδια για την οικονομική και νομισματική πολιτική της Ένωσης, την ομαλή λειτουργία της οικονομικής και νομισματικής Ένωσης και το ευρωπαϊκό νομισματικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα. Είναι, επίσης, αρμόδια για την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων και πληρωμών και για τους κανόνες που αφορούν στον ανταγωνισμό και στις κρατικές ενισχύσεις.

Latest

Euro
Δελτίο Τύπου
15/05/2012 - 18:30

2 Pack: Socialists hijack major text for political purposes

"As each day counts in the prevention of further debt crises from occurring in the Eurozone, Socialist MEPs are responsible for the delay in European decision-making on crucial measures that...
Euro symbol in the magnifying glass
Δελτίο Τύπου
15/05/2012 - 18:15

Basel III / CRD 4: Stabilising Banks and Financing Growth

The European Parliament wants to stabilise European Banks by introducing additional capital buffers, facilitate financing of the real economy and enforce fair play in the banking sector. This is the...
business statistics in blue - white chart with a blue arrow going up
Ειδήσεις
12/05/2012 - 13:15

EPP for Growth!

1. Enforcing the Single Market - Europe's power station for jobs! The Single Market acquis is strong - its implementation is unsatisfactory. To tap into this unused potential, the Commission has...
Man reaching into empty pocket
Δελτίο Τύπου
19/04/2012 - 12:00

Energy taxation: European Parliament rallies

"European consumers should not pay the price of demands from energy taxation fundamentalists! Today's vote is a great political victory for the EPP Group, which remained firm on its position...
desktop calculator
Δελτίο Τύπου
19/04/2012 - 10:30

Taxation: European harmonisation of corporate tax

European companies doing business across borders will soon have the possibility to apply a common set of rules for calculating their tax base. The European Parliament has adopted a report by Marianne...
desktop calculator
Ειδήσεις
16/04/2012 - 11:15

Harmonisation of corporate tax base

At present, companies operating in several European Member States can be subject to 27 different national tax systems. This results in high compliance costs for European businesses. Even transactions...

Pages

Ποιος είναι ποιος

-

Markus FERBER

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: markus.ferber@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

Luděk NIEDERMAYER

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ludek.niedermayer@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

Burkhard BALZ

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: burkhard.balz@europarl.europa.eu
-

Brian HAYES

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: brian.hayes@europarl.europa.eu
Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...