Οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις

Tax evasion

Commission initiative comes one week after Parliament's proposal to tax tech giants The EPP Group in the European Parliament welcomes today...

Προσεχή
Fingers of a man with a currency of Euro, paying a plant that grows with coins of the euro-zone

European citizens rightly expect and demand a euro that delivers. Creating the euro was a milestone in the European integration process and a symbol...

Προσεχή
Bitcoins

New money laundering rules also apply to virtual currencies "It will get much tougher to remain unseen when doing shady financial...

Προσεχή
Savings

Today, the European Parliament approved the extension of the European Fund for Strategic Investments, referred to as EFSI 2.0. This extension...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων είναι αρμόδια για την οικονομική και νομισματική πολιτική της Ένωσης, την ομαλή λειτουργία της οικονομικής και νομισματικής Ένωσης και το ευρωπαϊκό νομισματικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα. Είναι, επίσης, αρμόδια για την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων και πληρωμών και για τους κανόνες που αφορούν στον ανταγωνισμό και στις κρατικές ενισχύσεις.

Latest

Analyzing
Δελτίο Τύπου
29/03/2012 - 15:30

Financial Products: Risk-bound products must be assessed

Speculation and risk-bound financial products must be assessed by the EU supervisory body before they can be placed on the market. The European Parliament Rapporteur on the Directive on Markets for...
Analyzing
Ειδήσεις
26/03/2012 - 09:45

Derivatives - regulating a €540 trillion market

A major cause for instability in the financial markets - derivatives - will finally be subject to strict EU transparency rules. This is all the more important as the volume of derivatives is enormous...
Business Data Analyzing
Δελτίο Τύπου
22/03/2012 - 12:45

MiFID: Tough rules on EU trading platforms.

The new EU Directive on Markets for Financial Instruments (MiFID) must tame the financial sector and create transparent and efficient financial markets in the EU. This is the aim of the European...
desktop calculator
Δελτίο Τύπου
21/03/2012 - 12:30

Harmonising corporate tax base reduces costs and red tape

European companies doing business across borders will soon have to apply a common set of rules for calculating their tax base. The European Parliament's Committee on Economic and Monetary Affairs...
couple together at the beach
Δελτίο Τύπου
21/03/2012 - 12:00

Life Insurance: consumer-friendly long-term investment

Long-term investment of insurance companies ought to be better taken care of in European insurance regulation. The Economic and Monetary Affairs Committee of the European Parliament adopted a...
Businessman in office at the computer
Δελτίο Τύπου
29/02/2012 - 17:45

Excise duties: Report seeks to reduce red

The Casa Report on cooperation in the field of excise duties received a resounding vote of approval when presented before MEPs today in the European Parliament's Committee on Economic and...

Pages

Ποιος είναι ποιος

-

Markus FERBER

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: markus.ferber@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

Luděk NIEDERMAYER

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ludek.niedermayer@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

Burkhard BALZ

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: burkhard.balz@europarl.europa.eu
-

Brian HAYES

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: brian.hayes@europarl.europa.eu
Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...