Οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις

Corruption

"The behaviour of criminals has not changed. They use anonymity to launder their illicit proceeds or finance terrorism. We have to make sure...

Προσεχή
Greece Euro map

The EPP Group in the European Parliament is critical of the Greek government's slowness and double dealing in implementing the 3rd economic...

Προσεχή
Apple Inc.

Burkhard Balz MEP: "Anyone doing business in the EU has to obey European rules" "To protect the Internal Market and to make sure...

Προσεχή
business statistics in blue - white chart with a blue arrow going up

The European Fund for Strategic Investments (EFSI) has proved to be successful in its first year of operation, boosting investment in the EU and...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων είναι αρμόδια για την οικονομική και νομισματική πολιτική της Ένωσης, την ομαλή λειτουργία της οικονομικής και νομισματικής Ένωσης και το ευρωπαϊκό νομισματικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα. Είναι, επίσης, αρμόδια για την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων και πληρωμών και για τους κανόνες που αφορούν στον ανταγωνισμό και στις κρατικές ενισχύσεις.

Latest

Architect using drafting table
Δελτίο Τύπου
22/03/2017 - 17:10

New sources of funding for innovative businesses

“New regulations for venture capital and social entrepreneurship funds adopted in the European Parliament’s Economic and Monetary Affairs Committee today will benefit small, innovative...
Corruption
Δελτίο Τύπου
28/02/2017 - 12:34

More transparency to address terror financing, tax evasion

"The behaviour of criminals has not changed. They use anonymity to launder their illicit proceeds or finance terrorism. We have to make sure that the legislation addresses the threats to our...
Home floating on a life preserver
Δελτίο Τύπου
08/12/2016 - 12:05

Securitisations: don't disguise credit risks for investors

EU Parliament regulates financial products which triggered US subprime crisis The European Union plans stricter rules for the financial market products which spread the US subprime mortgage crisis...
desktop calculator
Δελτίο Τύπου
24/11/2016 - 12:29

VAT: EPP Group wants to reform 'prone to fraud' system

Parliament adopts 'action plan': VAT should be paid where the consumer is "A clear call to EU Member States to fight VAT fraud resolutely and jointly", stated Werner Langen MEP,...
London Skyline, Canary Wharf
Δελτίο Τύπου
23/11/2016 - 09:31

Do not penalise European banks over American banks

The EPP Group has warned against penalising European banks over American banks when implementing the new plans of the Basel Committee, the international banking standard-setting board, into EU law...
Business Data Analyzing
Δελτίο Τύπου
10/11/2016 - 11:24

Tax evasion: EP wants easier access to data

Tax authorities should receive equal and automatic access to anti-money-laundering information in all EU Member States. This new proposal to amend current EU legislation was approved today by the...

Pages

Ποιος είναι ποιος

-

Markus FERBER

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: markus.ferber@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

Luděk NIEDERMAYER

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ludek.niedermayer@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

Burkhard BALZ

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: burkhard.balz@europarl.europa.eu
-

Brian HAYES

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: brian.hayes@europarl.europa.eu
Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...