Νομικά θέματα

photo of application icons

The EPP Group has adopted its common position on the proposal for a Directive on Copyright in the Digital Single Market. “We expect the file to...

Προσεχή
Smiling young man with mobile phone and bag

The European Parliament will take another step towards achieving the Digital Single Market. The plenary will vote on a deal with the Council...

Προσεχή
European Union

"We need to act calmly but also be decisive in our actions", said Manfred Weber MEP, Chairman of the EPP Group in the European Parliament,...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων είναι αρμόδια για την ερμηνεία και εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου, για την εναρμόνιση των νομοθετικών πράξεων της ΕΕ με το πρωτογενές δίκαιο, καθώς και για την ερμηνεία του διεθνούς δικαίου, στο βαθμό που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταξύ των καθηκόντων της Επιτροπής είναι η θέσπιση μέτρων σχετικά με τη δικαστική και διοικητική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις, και η εξέταση ζητημάτων που αφορούν στην περιβαλλοντική ευθύνη και τις κυρώσεις κατά των περιβαλλοντικών εγκλημάτων.

Latest

European Union
Δελτίο Τύπου
25/11/2015 - 11:03

Paris attacks: time for action, not just words

"We need to act calmly but also be decisive in our actions", said Manfred Weber MEP, Chairman of the EPP Group in the European Parliament, during the debate on the Paris attacks in the...
Man a airport security checkpoint
Δελτίο Τύπου
18/11/2015 - 14:33

Fight against terrorism: S&D and ALDE should act immediately

The EPP Group in the European Parliament today presented its five priorities for actions that should be taken at EU level to fight against terrorism. In a statement to the press, Manfred Weber MEP,...
Protect creativity without creating borders
Δελτίο Τύπου
18/11/2015 - 13:26

Copyright: EPP Group calls for adaptation to new realities

Developments in modern technology create a need to adapt existing copyright rules to safeguard the interests of authors and the expectations of consumers. The EPP Group today contributed to the...
Judge hammer
Δελτίο Τύπου
07/10/2015 - 13:17

Simplified procedures for cross-border disputes between SMEs

European justice needs a single European legal space, efficient justice needs simplified procedures. The European Small Claims Procedure, in use since 2009, is a simplified procedure, based on...
balance - earth and euro
Δελτίο Τύπου
08/07/2015 - 14:36

Aiming at long term engagement of shareholders

"The EPP Group stands for improving the business environment in Europe. This means less bureaucracy and costs for companies and finding solutions that will not result in lowering the level of...
Happy young woman taking a selfie photo in Paris
Ειδήσεις
08/07/2015 - 11:45

Copyright reform: freedom of panorama to remain national issue

Media reports about the freedom of panorama - a provision in copyright law that permits taking pictures, video footage or other images of buildings and sculptures or art works permanently located in...

Pages

Ποιος είναι ποιος

-

Pavel SVOBODA

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: pavel.svoboda@europarl.europa.eu
Πρόεδρος
-

Axel VOSS

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: axel.voss@europarl.europa.eu
-

Luis de GRANDES PASCUAL

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: luis.degrandespascual@europarl.europa.eu

Περασμένα γεγονότα

Hearing on Copyright
08/06/2017 - 09:00

Hearing on Copyright

The full video of this event can be found on the EPP Group Facebook page.    
Hearing on Copyright
11/01/2017 - 14:30

Hearing on Copyright

Good Administrative Behaviour
01/07/2015 - 14:30

Good Administrative Behaviour

Article 41 of the Charter of Fundamental Rights of the Union enshrines a legally-binding "right to good administration". As a follow-up to...
Lawyer with documents
11/01/2012 - 14:30

EPP Group Hearing on "The European Trademark System in the 21st Century"

Since the beginning of the European Community undistorted competition has been amongst the goals listed in the objectives of the EC Treaty. This...
Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...