Νομικά θέματα

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων είναι αρμόδια για την ερμηνεία και εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου, για την εναρμόνιση των νομοθετικών πράξεων της ΕΕ με το πρωτογενές δίκαιο, καθώς και για την ερμηνεία του διεθνούς δικαίου, στο βαθμό που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταξύ των καθηκόντων της Επιτροπής είναι η θέσπιση μέτρων σχετικά με τη δικαστική και διοικητική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις, και η εξέταση ζητημάτων που αφορούν στην περιβαλλοντική ευθύνη και τις κυρώσεις κατά των περιβαλλοντικών εγκλημάτων.

Ποιος είναι ποιος

-

Pavel SVOBODA

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: pavel.svoboda@europarl.europa.eu
Πρόεδρος
-

Axel VOSS

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: axel.voss@europarl.europa.eu
-

Luis de GRANDES PASCUAL

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: luis.degrandespascual@europarl.europa.eu

Latest

Handshake
Δελτίο Τύπου
13/04/2016 - 15:15

Trade secrets: protecting business and fundamental liberties

"This report on trade secrets offers concrete solutions for fighting industrial espionage, whilst guaranteeing freedom of expression and information - starting with the freedom of the press and...
Handshake
Δελτίο Τύπου
28/01/2016 - 09:46

Trade Secrets: protecting business and fundamental freedoms

"Today's vote sends a strong signal: the agreement reached in Trialogue on trade secrets is well balanced and represents a great step forward for European firms, while preserving the...
Mobility concept
Δελτίο Τύπου
16/12/2015 - 17:34

Data Protection Package: finally an agreement!

A great day for European citizens and for the European economy Following lengthy negotiations, an agreement on the Data Protection Package has been reached in trilogue. The result will be voted on...
Blue puzzle on Euro currency
Ειδήσεις
15/12/2015 - 17:53

Online cross-border shopping will be easier and safer

The EPP Group welcomes the Commission's new legislative proposal on the online sale of tangible goods and of digital content. Following an in-depth discussion with Commissioner Věra Jourov...
Protect creativity without creating borders
Δελτίο Τύπου
09/12/2015 - 13:08

Copyright: EPP Group considers proposals a first step

The EPP Group considers that the proposals tabled by the European Commission to modernise copyright rules are a first step to adapting these rules to the digital age. On the Regulation proposal on...
Security concept
Ειδήσεις
26/11/2015 - 17:15

New General Data Protection Regulation is response to questions of past century

To come straight to the point: Yes, the European data protection reform will be better than the Directive of 1995. However, the truth is also the following: this structure is no longer the...

Pages

Περασμένα γεγονότα

Hearing on Copyright
08/06/2017 - 09:00

Hearing on Copyright

The full video of this event can be found on the EPP Group Facebook page.    
Hearing on Copyright
11/01/2017 - 14:30

Hearing on Copyright

Good Administrative Behaviour
01/07/2015 - 14:30

Good Administrative Behaviour

Article 41 of the Charter of Fundamental Rights of the Union enshrines a legally-binding "right to good administration". As a follow-up to...
Lawyer with documents
11/01/2012 - 14:30

EPP Group Hearing on "The European Trademark System in the 21st Century"

Since the beginning of the European Community undistorted competition has been amongst the goals listed in the objectives of the EC Treaty. This...