Νομικά θέματα

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων είναι αρμόδια για την ερμηνεία και εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου, για την εναρμόνιση των νομοθετικών πράξεων της ΕΕ με το πρωτογενές δίκαιο, καθώς και για την ερμηνεία του διεθνούς δικαίου, στο βαθμό που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταξύ των καθηκόντων της Επιτροπής είναι η θέσπιση μέτρων σχετικά με τη δικαστική και διοικητική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις, και η εξέταση ζητημάτων που αφορούν στην περιβαλλοντική ευθύνη και τις κυρώσεις κατά των περιβαλλοντικών εγκλημάτων.

Ποιος είναι ποιος

-

Pavel SVOBODA

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: pavel.svoboda@europarl.europa.eu
Πρόεδρος
-

Axel VOSS

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: axel.voss@europarl.europa.eu
Συντονιστής
-

Luis de GRANDES PASCUAL

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: luis.degrandespascual@europarl.europa.eu
Συντονιστής

Latest

Business woman working on desk
Δελτίο Τύπου
12/09/2018 - 13:31

EPP Group leads EP in protection of independent journalism

The European Parliament stands behind journalists, creators, authors, publishers and legitimate copyright right-holders. This is the outcome of today’s vote on a new Copyright Directive in the...
Business woman working on desk
Δελτίο Τύπου
05/07/2018 - 12:45

Copyright Directive: we stand for legal certainty on the web

“We regret that the European Parliament has rejected the mandate for the negotiations with the Member States as it could have been a real step further in establishing a legal certainty between...
justice
Δελτίο Τύπου
04/07/2018 - 12:21

Poland: there is no freedom without the rule of law

“What we have to do is fight for the interests of European citizens. Not divide them into ‘good’ and ‘bad’ Europeans. Let’s discuss the future of our continent...
Copyright matters
Δελτίο Τύπου
20/06/2018 - 12:24

We endorse copyright reform that protects press freedom

“The approval of the new Copyright Directive in the European Parliament’s Legal Affairs Committee today is a step forward in adapting the current European Union copyright rules so they...
Tax
Δελτίο Τύπου
13/06/2018 - 18:32

Tax transparency: Member States need to end stalemate

"The EPP Group wants multinational companies to disclose profit shifting to low-tax countries. For that, EU Member States need to end their stalemate," said Dariusz Rosati MEP, the EPP...
Business Team In Office Meeting
Ειδήσεις
26/04/2018 - 10:15

For a simple, flexible and modernised single market for European companies

We welcome the long-awaited legislative proposals the European Commission put forward today in the field of company law "For many years there were no notable developments in European company...

Pages

Περασμένα γεγονότα

Hearing on Copyright
08/06/2017 - 09:00

Hearing on Copyright

The full video of this event can be found on the EPP Group Facebook page.    
Hearing on Copyright
11/01/2017 - 14:30

Hearing on Copyright

Good Administrative Behaviour
01/07/2015 - 14:30

Good Administrative Behaviour

Article 41 of the Charter of Fundamental Rights of the Union enshrines a legally-binding "right to good administration". As a follow-up to...
Lawyer with documents
11/01/2012 - 14:30

EPP Group Hearing on "The European Trademark System in the 21st Century"

Since the beginning of the European Community undistorted competition has been amongst the goals listed in the objectives of the EC Treaty. This...