Νομικά θέματα

European Union

"We need to act calmly but also be decisive in our actions", said Manfred Weber MEP, Chairman of the EPP Group in the European Parliament,...

Προσεχή
Happy young woman taking a selfie photo in Paris

Media reports about the freedom of panorama - a provision in copyright law that permits taking pictures, video footage or other images of buildings...

Προσεχή
Earphones on a CD

The Legal Affairs Committee in the European Parliament approved today an implementation report on the Copyright Directive. The EPP Group’s...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων είναι αρμόδια για την ερμηνεία και εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου, για την εναρμόνιση των νομοθετικών πράξεων της ΕΕ με το πρωτογενές δίκαιο, καθώς και για την ερμηνεία του διεθνούς δικαίου, στο βαθμό που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταξύ των καθηκόντων της Επιτροπής είναι η θέσπιση μέτρων σχετικά με τη δικαστική και διοικητική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις, και η εξέταση ζητημάτων που αφορούν στην περιβαλλοντική ευθύνη και τις κυρώσεις κατά των περιβαλλοντικών εγκλημάτων.

Latest

Earphones on a CD
Δελτίο Τύπου
11/01/2017 - 11:50

Copyright rules fit for a Digital Single Market

Digital technologies have radically changed the way creative content is produced, distributed and accessed. The EU needs modern copyright rules fit for a Digital Single Market. Today, MEPs will...
justice
Δελτίο Τύπου
01/12/2016 - 12:06

Commissioners’ behaviour needs to be irreproachable

“The College of Commissioners is a group of top European Union officials. It is not surprising that any information about Commissioner activity outside his or her mandate provokes strong...
Therese Comodini Cachia MEP
Ειδήσεις
29/11/2016 - 17:32

Copyright reform: why, how and for whom

Digital technology has radically changed the way creative content is produced, distributed and accessed. The EU needs modern copyright rules fit for a Digital Single Market. The Commission's...
Therese Comodini Cachia MEP and Pavel Svoboda MEP
Δελτίο Τύπου
13/09/2016 - 13:29

21st century copyright for authors and consumers

“Copyright is not a barrier for creative and cultural content to thrive online. We are prepared to lead the debate in the European Parliament and we will seek to make the new proposal clear and...
Handshake
Δελτίο Τύπου
13/04/2016 - 15:15

Trade secrets: protecting business and fundamental liberties

"This report on trade secrets offers concrete solutions for fighting industrial espionage, whilst guaranteeing freedom of expression and information - starting with the freedom of the press and...
Handshake
Δελτίο Τύπου
28/01/2016 - 09:46

Trade Secrets: protecting business and fundamental freedoms

"Today's vote sends a strong signal: the agreement reached in Trialogue on trade secrets is well balanced and represents a great step forward for European firms, while preserving the...

Pages

Ποιος είναι ποιος

-

Pavel SVOBODA

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: pavel.svoboda@europarl.europa.eu
Πρόεδρος
-

Axel VOSS

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: axel.voss@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

Tadeusz ZWIEFKA

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: tadeusz.zwiefka@europarl.europa.eu
-

Luis de GRANDES PASCUAL

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: luis.degrandespascual@europarl.europa.eu

Περασμένα γεγονότα

Hearing on Copyright
11/01/2017 - 14:30

Hearing on Copyright

Good Administrative Behaviour
01/07/2015 - 14:30

Good Administrative Behaviour

Article 41 of the Charter of Fundamental Rights of the Union enshrines a legally-binding "right to good administration". As a follow-up to...
Lawyer with documents
11/01/2012 - 14:30

EPP Group Hearing on "The European Trademark System in the 21st Century"

Since the beginning of the European Community undistorted competition has been amongst the goals listed in the objectives of the EC Treaty. This...
Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...