Νομικά θέματα

European Union

"We need to act calmly but also be decisive in our actions", said Manfred Weber MEP, Chairman of the EPP Group in the European Parliament,...

Προσεχή
Happy young woman taking a selfie photo in Paris

Media reports about the freedom of panorama - a provision in copyright law that permits taking pictures, video footage or other images of buildings...

Προσεχή
Earphones on a CD

The Legal Affairs Committee in the European Parliament approved today an implementation report on the Copyright Directive. The EPP Group’s...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων είναι αρμόδια για την ερμηνεία και εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου, για την εναρμόνιση των νομοθετικών πράξεων της ΕΕ με το πρωτογενές δίκαιο, καθώς και για την ερμηνεία του διεθνούς δικαίου, στο βαθμό που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταξύ των καθηκόντων της Επιτροπής είναι η θέσπιση μέτρων σχετικά με τη δικαστική και διοικητική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις, και η εξέταση ζητημάτων που αφορούν στην περιβαλλοντική ευθύνη και τις κυρώσεις κατά των περιβαλλοντικών εγκλημάτων.

Latest

Smiling young man with mobile phone and bag
Δελτίο Τύπου
23/03/2017 - 11:08

Digital Single Market: watching TV shows when travelling

The European Parliament’s Legal Affairs Committee made yet another step in achieving the Digital Single Market. The Committee approved a deal with the Council on a regulation on the cross-...
Robot
Δελτίο Τύπου
16/02/2017 - 11:19

AI: no longer a thing of the future

The European Parliament is calling for EU-wide civil law rules addressing the fast-developing field of technology - robotics and artificial intelligence. Robots assisting in the field of medicine or...
Robot
Ειδήσεις
13/02/2017 - 19:30

Robotics: no longer the stuff of legends

Just imagine: you wake up in the morning, you have breakfast, open a mobile app, call an automated car to take you to work and pay from the app itself. Then in the evening to go back home you do the...
Little tired kid boy at the airport
Δελτίο Τύπου
02/02/2017 - 11:50

Recognising cross-border adoption: child welfare comes first

MEPs today asked the European Commission to come up with a legislative proposal that would allow families with adopted children to settle freely within the EU, without the need of re-recognition of...
Earphones on a CD
Δελτίο Τύπου
11/01/2017 - 11:50

Copyright rules fit for a Digital Single Market

Digital technologies have radically changed the way creative content is produced, distributed and accessed. The EU needs modern copyright rules fit for a Digital Single Market. Today, MEPs will...
justice
Δελτίο Τύπου
01/12/2016 - 12:06

Commissioners’ behaviour needs to be irreproachable

“The College of Commissioners is a group of top European Union officials. It is not surprising that any information about Commissioner activity outside his or her mandate provokes strong...

Pages

Ποιος είναι ποιος

-

Pavel SVOBODA

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: pavel.svoboda@europarl.europa.eu
Πρόεδρος
-

Axel VOSS

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: axel.voss@europarl.europa.eu
-

Therese COMODINI CACHIA

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: therese.comodinicachia@europarl.europa.eu

Περασμένα γεγονότα

Hearing on Copyright
11/01/2017 - 14:30

Hearing on Copyright

Good Administrative Behaviour
01/07/2015 - 14:30

Good Administrative Behaviour

Article 41 of the Charter of Fundamental Rights of the Union enshrines a legally-binding "right to good administration". As a follow-up to...
Lawyer with documents
11/01/2012 - 14:30

EPP Group Hearing on "The European Trademark System in the 21st Century"

Since the beginning of the European Community undistorted competition has been amongst the goals listed in the objectives of the EC Treaty. This...
Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...