Μεταφορές και τουρισμός

Isolated Airplane

Today, the European Parliament finally adopted a long-awaited reform of European aviation rules, through the mandate of the European Aviation Safety...

Προσεχή
DiscoverEU

Are you an 18 year-old European citizen who would like to get a sense of the beauty and diversity of our continent? From this Tuesday 12 June at 12....

Προσεχή
Traffic on multiple lane highway

The European Parliament’s Transport and Tourism Committee voted today to phase out Eurovignettes for heavy goods vehicles and vans and for...

Προσεχή
#DiscoverEU

“We did it! I am incredibly proud and happy that, this year, 20 to 30,000 18 year-old Europeans will receive a free Interrail pass to travel...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού είναι αρμόδια για την κοινή πολιτική όσον αφορά στις σιδηροδρομικές, οδικές, εσωτερικές πλωτές, θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές, και ειδικότερα για τους κοινούς κανόνες που διέπουν τις μεταφορές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για την καθιέρωση και ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων στον τομέα των υποδομών μεταφορών. Ασχολείται επίσης με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και τον τουρισμό.

Εν εξελίξει

06/02/2013 - 11:30
06/02/2013 - 11:30
Regulation on occurrence reporting in civil aviation
Ευρωβουλευτής:
06/02/2013 - 11:30
06/02/2013 - 11:30
06/02/2013 - 11:30

Pages

Latest

travel
Δελτίο Τύπου
09/10/2018 - 11:10

Better protection for European railway passengers

Compensation in cases of delays, more information for travellers, better assistance for disabled passengers: the European Parliament’s Committee for Transport and Tourism voted today for...
Isolated Airplane
Δελτίο Τύπου
12/06/2018 - 12:56

European aviation standards ready for the 21st century

Today, the European Parliament finally adopted a long-awaited reform of European aviation rules, through the mandate of the European Aviation Safety Agency (EASA). The vote gives the European...
DiscoverEU
Δελτίο Τύπου
11/06/2018 - 17:53

DiscoverEU: applications open tomorrow

Are you an 18 year-old European citizen who would like to get a sense of the beauty and diversity of our continent? From this Tuesday 12 June at 12.00 hrs until Tuesday 26 June at 12.00 hrs you can...
truck
Ειδήσεις
08/06/2018 - 12:47

Truckers compromise: major improvements for drivers within reach

We want to set the record straight on some fake news going around about last week’s vote in the European Parliament’s Committee on Transport and Tourism (TRAN) on the working conditions...
truck
Δελτίο Τύπου
04/06/2018 - 18:45

Fair and free competition on Europe’s highways

Members of the European Parliament’s Transport Committee today voted for a comprehensive reform package on social and market aspects in road transport. MEPs voted, among other matters, to apply...
Traffic on multiple lane highway
Δελτίο Τύπου
24/05/2018 - 09:50

Road charges: fair charging for better roads

The European Parliament’s Transport and Tourism Committee voted today to phase out Eurovignettes for heavy goods vehicles and vans and for interoperability of road tolling systems throughout...

Pages

Ποιος είναι ποιος

-

Dieter-Lebrecht KOCH

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dieter-lebrecht.koch@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

Wim van de CAMP

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: wim.vandecamp@europarl.europa.eu
Συντονιστής
-

Marian-Jean MARINESCU

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: marian-jean.marinescu@europarl.europa.eu
Συντονιστής

Περασμένα γεγονότα

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...