Μεταφορές και τουρισμός

Isolated Airplane

Today, the European Parliament finally adopted a long-awaited reform of European aviation rules, through the mandate of the European Aviation Safety...

Προσεχή
DiscoverEU

Are you an 18 year-old European citizen who would like to get a sense of the beauty and diversity of our continent? From this Tuesday 12 June at 12....

Προσεχή
Traffic on multiple lane highway

The European Parliament’s Transport and Tourism Committee voted today to phase out Eurovignettes for heavy goods vehicles and vans and for...

Προσεχή
#DiscoverEU

“We did it! I am incredibly proud and happy that, this year, 20 to 30,000 18 year-old Europeans will receive a free Interrail pass to travel...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού είναι αρμόδια για την κοινή πολιτική όσον αφορά στις σιδηροδρομικές, οδικές, εσωτερικές πλωτές, θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές, και ειδικότερα για τους κοινούς κανόνες που διέπουν τις μεταφορές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για την καθιέρωση και ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων στον τομέα των υποδομών μεταφορών. Ασχολείται επίσης με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και τον τουρισμό.

Latest

Modern high speed train
Δελτίο Τύπου
12/07/2016 - 09:44

EU railways: faster, better, cheaper

“We need to show citizens that we can get Europe moving again, also when it comes to railways. The legislative reforms of railways will achieve better value for money for the European taxpayer...
Modern high speed train
Δελτίο Τύπου
28/04/2016 - 12:43

Step closer to final conclusion of 4th Railway Package

The European Parliament voted by a large majority today in favour of cutting bureaucracy, improving safety standards and harmonising the different railway systems in Europe. By adopting these '...
High speed train in motion
Δελτίο Τύπου
20/04/2016 - 10:04

Milestone deal for competitive and affordable railways

In the last round of negotiations on the 4th railway package, a deal has been struck for a more competitive and passenger-friendly European railway sector. Increased market access, fairer competition...
Flowers and car
Δελτίο Τύπου
27/01/2016 - 10:03

Type approval of cars: control has to be European

"We have to address one of the worst failings of the current car certification system and I'm therefore happy to see that the European Commission has put forward a proposal to ensure the...
Traffic on multiple lane highway
Δελτίο Τύπου
21/01/2016 - 11:44

Inquiry Committee on car emissions will provide solutions

"This inquiry should not turn into an inquisition court, but instead come up with ideas for solutions", said Françoise Grossetête MEP, Vice-Chairwoman of the EPP Group in the...
Flowers and car
Δελτίο Τύπου
16/12/2015 - 16:54

Car Emissions: inquiry committee will not solve the problem

"The best way to respond to the so-called Volkswagen scandal on emission tests is to be constructive. All parties in the European Parliament should concentrate on the important pieces of...

Pages

Ποιος είναι ποιος

-

Dieter-Lebrecht KOCH

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dieter-lebrecht.koch@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

Wim van de CAMP

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: wim.vandecamp@europarl.europa.eu
Συντονιστής
-

Marian-Jean MARINESCU

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: marian-jean.marinescu@europarl.europa.eu
Συντονιστής

Περασμένα γεγονότα

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...