Μεταφορές και τουρισμός

Isolated Airplane

Today, the European Parliament finally adopted a long-awaited reform of European aviation rules, through the mandate of the European Aviation Safety...

Προσεχή
DiscoverEU

Are you an 18 year-old European citizen who would like to get a sense of the beauty and diversity of our continent? From this Tuesday 12 June at 12....

Προσεχή
Traffic on multiple lane highway

The European Parliament’s Transport and Tourism Committee voted today to phase out Eurovignettes for heavy goods vehicles and vans and for...

Προσεχή
#DiscoverEU

“We did it! I am incredibly proud and happy that, this year, 20 to 30,000 18 year-old Europeans will receive a free Interrail pass to travel...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού είναι αρμόδια για την κοινή πολιτική όσον αφορά στις σιδηροδρομικές, οδικές, εσωτερικές πλωτές, θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές, και ειδικότερα για τους κοινούς κανόνες που διέπουν τις μεταφορές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για την καθιέρωση και ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων στον τομέα των υποδομών μεταφορών. Ασχολείται επίσης με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και τον τουρισμό.

Latest

Woman hand accepting a delivery of boxes from deliveryman
Δελτίο Τύπου
12/10/2017 - 10:59

Affordable parcel delivery for all Europeans

Today, the European Parliament’s Transport Committee voted in favour of a Regulation to boost cross-border parcel delivery services for e-commerce in the internal market. The text, which passed...
Row of parked cars
Δελτίο Τύπου
12/10/2017 - 09:33

Saving lives with mandatory driver assistance systems

Today, the European Parliament’s Transport Committee voted to step up Europe’s efforts to better protect vulnerable road users from fatal accidents and serious injuries on the road. The...
traffic on german autobahn,european cars and trucks
Δελτίο Τύπου
04/10/2017 - 18:09

European lorry and cargo drivers need to be protected

The European Parliament will today debate security on European roads, given the increasing number of violent attacks on lorry and cargo drivers. Lorry drivers are facing unprecedented challenges in...
Cruise liner
Δελτίο Τύπου
04/10/2017 - 10:52

Europe, the safest place in the world for sea travel

The European Parliament today voted for new safety rules that will make sea travel safer for millions of passengers and reduce administrative burdens for hundreds of companies. The EPP Group Shadow...
Cargo Ship
Δελτίο Τύπου
15/06/2017 - 12:46

Better prevention and handling of accidents at sea

An agreement was reached last night on improved digital registration and safety inspections for ferries and ships. The EPP Group warmly welcomes the compromise as it makes sea travel safer and...
rush hour traffic at night on multiple lane highway
Δελτίο Τύπου
31/05/2017 - 13:56

Mobility Package: Europe, start your engines

Today, the European Commission presented a crucial legislative package which will fight the disintegration of the transport market in Europe and address concerns regarding the working conditions of...

Pages

Ποιος είναι ποιος

-

Dieter-Lebrecht KOCH

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dieter-lebrecht.koch@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

Wim van de CAMP

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: wim.vandecamp@europarl.europa.eu
Συντονιστής
-

Marian-Jean MARINESCU

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: marian-jean.marinescu@europarl.europa.eu
Συντονιστής

Περασμένα γεγονότα

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...