Μεταφορές και τουρισμός

Isolated Airplane

Today, the European Parliament finally adopted a long-awaited reform of European aviation rules, through the mandate of the European Aviation Safety...

Προσεχή
DiscoverEU

Are you an 18 year-old European citizen who would like to get a sense of the beauty and diversity of our continent? From this Tuesday 12 June at 12....

Προσεχή
Traffic on multiple lane highway

The European Parliament’s Transport and Tourism Committee voted today to phase out Eurovignettes for heavy goods vehicles and vans and for...

Προσεχή
#DiscoverEU

“We did it! I am incredibly proud and happy that, this year, 20 to 30,000 18 year-old Europeans will receive a free Interrail pass to travel...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού είναι αρμόδια για την κοινή πολιτική όσον αφορά στις σιδηροδρομικές, οδικές, εσωτερικές πλωτές, θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές, και ειδικότερα για τους κοινούς κανόνες που διέπουν τις μεταφορές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για την καθιέρωση και ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων στον τομέα των υποδομών μεταφορών. Ασχολείται επίσης με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και τον τουρισμό.

Latest

Row of parked cars
Δελτίο Τύπου
25/04/2018 - 09:18

EU should act against mileage tampering on second-hand cars

Today, the European Parliament’s Transport Committee called for resolute action from the European Commission against mileage fraud in Europe. The EPP Group Shadow Rapporteur Georges Bach MEP...
Isolated Airplane
Δελτίο Τύπου
20/03/2018 - 09:36

EU reinforces protection for home-grown airlines

The Transport Committee has voted by a strong majority in favour of a new trade defence instrument to protect European airlines from unfair competition from abroad. EPP Group Rapporteur Markus...
traffic on german autobahn,european cars and trucks
Δελτίο Τύπου
08/11/2017 - 12:25

Mobility: realistic emission targets bring us cleaner cars

”Cars have become much cleaner and we want them to become even cleaner in the future. Therefore, we welcome realistic proposals to further lower CO2 levels from car emissions until 2030 with...
traveling
Δελτίο Τύπου
25/10/2017 - 16:24

Miles no more: comparing airline prices getting expensive

During a debate this evening, the EPP Group will denounce a practice by some airlines which is driving up prices of European air travel on booking sites. In a cross-party Oral Question to the...
Making online shopping easier with fair shipping prices
Video
12/10/2017 - 16:15

Making online shopping easier with fair shipping prices

The European Parliament’s Transport Committee has approved legislation that would require more transparency and closer regulatory oversight of parcel delivery prices. The aim is to make...
Woman hand accepting a delivery of boxes from deliveryman
Δελτίο Τύπου
12/10/2017 - 10:59

Affordable parcel delivery for all Europeans

Today, the European Parliament’s Transport Committee voted in favour of a Regulation to boost cross-border parcel delivery services for e-commerce in the internal market. The text, which passed...

Pages

Ποιος είναι ποιος

-

Dieter-Lebrecht KOCH

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dieter-lebrecht.koch@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

Wim van de CAMP

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: wim.vandecamp@europarl.europa.eu
Συντονιστής
-

Marian-Jean MARINESCU

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: marian-jean.marinescu@europarl.europa.eu
Συντονιστής

Περασμένα γεγονότα

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...