Μεταφορές και τουρισμός

Flowers and car

"We have to address one of the worst failings of the current car certification system and I'm therefore happy to see that the European...

Προσεχή
Traffic on multiple lane highway

"This inquiry should not turn into an inquisition court, but instead come up with ideas for solutions", said Françoise Grosset...

Προσεχή
Row of parked cars

"We urgently need to put in place common European car emission tests which are based on real driving conditions", said Françoise...

Προσεχή
Traffic on multiple lane highway

More controls are needed on truckers that don't work by the book. This is what the EPP Group is demanding now that Member States have...

Προσεχή

Σχετικά με:

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού είναι αρμόδια για την κοινή πολιτική όσον αφορά στις σιδηροδρομικές, οδικές, εσωτερικές πλωτές, θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές, και ειδικότερα για τους κοινούς κανόνες που διέπουν τις μεταφορές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για την καθιέρωση και ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων στον τομέα των υποδομών μεταφορών. Ασχολείται επίσης με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και τον τουρισμό.

Latest

Backpackers girl waiting for the train
Δελτίο Τύπου
27/03/2017 - 12:36

Commission’s Interrail proposal: a missed opportunity

“The European Commission could have used the occasion of the 60th anniversary of the Treaty of Rome to present an original and ambitious proposal that will make people enthusiastic about Europe...
Motion train
Δελτίο Τύπου
14/12/2016 - 12:24

4th Railway Package leaves the station

A step further towards better, faster and cheaper railway services in Europe was taken today after the European Parliament adopted the 4th railway legislative package. The new reforms consist of...
Traffic on multiple lane highway
Δελτίο Τύπου
24/11/2016 - 09:51

Small transport businesses key to successful digital economy

"One of the big challenges for the future is to create a positive business environment for entrepreneurs in the collaborative economy. That’s why we are calling on the European Commission...
Isolated Airplane
Δελτίο Τύπου
10/11/2016 - 10:35

Safety first in aviation reform

European passenger safety is a top priority of a European Parliament (EP) Report on common rules in the field of civil aviation adopted today by the EP’s Transport Committee. The Report...
Backpackers girl waiting for the train
Δελτίο Τύπου
04/10/2016 - 17:42

InterRail: let’s get young people enthusiastic about the EU

“The idea of the European Union is not based solely on politics, it is also a project that aims at bringing people together. We have to get young people enthusiastic about Europe again,”...
Modern high speed train
Δελτίο Τύπου
12/07/2016 - 09:44

EU railways: faster, better, cheaper

“We need to show citizens that we can get Europe moving again, also when it comes to railways. The legislative reforms of railways will achieve better value for money for the European taxpayer...

Pages

Ποιος είναι ποιος

-

Dieter-Lebrecht KOCH

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dieter-lebrecht.koch@europarl.europa.eu
Αντιπρόεδρος
-

Wim van de CAMP

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: wim.vandecamp@europarl.europa.eu
-

Marian-Jean MARINESCU

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: marian-jean.marinescu@europarl.europa.eu

Περασμένα γεγονότα

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...