Ιταλία

Οι απόψεις που εκφράζονται εδώ αντιπροσωπεύουν εκείνες της εθνικής αντιπροσωπείας και δεν αντικατοπτρίζουν πάντοτε τις απόψεις του συνόλου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
Ιταλία
Οι απόψεις που εκφράζονται εδώ αντιπροσωπεύουν εκείνες της εθνικής αντιπροσωπείας και δεν αντικατοπτρίζουν πάντοτε τις απόψεις του συνόλου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας

Δελτία Τύπου

Flooded house in flood waters
23/11/2017 - 15:09

Better response to and prevention of natural disasters

Today, the European Commission presented its ideas to reinforce Europe's ability to deal with natural disasters. ‘rescEU’ is an EU civil protection response reserve of civil...
Industrial Laborer
15/11/2017 - 13:03

Shaping globalisation: protecting jobs against dumping

The EU is currently updating its anti-dumping law to counter unfair trade practices by third countries. "We need a better mechanism to protect jobs and our European industry against dumped and...
Photo of refugees queuing at border
19/10/2017 - 08:47

Stricter asylum rules: fair distribution of responsibility

Only 28% of asylum seekers have been relocated from Greece and Italy based on the current EU schemes. Just a number of Member States have accepted a significant number of refugees in the last few...
Cruise liner
04/10/2017 - 10:52

Europe, the safest place in the world for sea travel

The European Parliament today voted for new safety rules that will make sea travel safer for millions of passengers and reduce administrative burdens for hundreds of companies. The EPP Group Shadow...

Pages

Latest

Conference
Ειδήσεις
20/09/2017 - 15:12

CONFERENCE MEP MARTUSCIELLO

The Bureau of the European Parliament Delegation for the Relations with the State of Israel invites to the presentation of the book: LESSONS FROM ISRAEL’S RESPONSE TO TERROR (edited by...
Fist of anger man and crying woman sitting. Domestic violence
Ειδήσεις
12/07/2017 - 17:19

Matera, violenza contro le donne e Convenzione Istanbul.

Con 58 voti a favore, 12 contrari e 4 astensioni, la Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (FEMM) ha approvato ieri al Parlamento Europeo il Progetto di Relazione...
Joint Operation Triton 2015 - Search and Rescue by Belgian navy
Ειδήσεις
07/07/2017 - 13:45

Pogliese, Migranti: ricollocamenti nei Paesi Ue

“Il 26 settembre, giorno in cui scadrà il Piano dei ricollocamenti, si avvicina ma nulla, o quasi, accade sul fronte dei ricollocamenti nei paesi Ue dei richiedenti asilo in Italia e...
Joint Operation Triton 2015 - Search and Rescue by Belgian navy
Ειδήσεις
04/07/2017 - 13:45

Matera, immigrazione: irresponsabilita' chi si sottrae ai doveri

“Per quanti encomiabili sforzi si possano mettere in campo, nessuna soluzione potrà mai essere efficace finché vi saranno Stati membri dell’Unione Europea che si sottraggono...

Pages

Οι βουλευτές σας

-
  • Μέλος - Ινδία
-
  • Μέλος - Mercosur
-
  • Μέλος - Αναφορές
-
  • Μέλος - Πολιτικές Ελευθερίες,...

Νέα της εβδομάδας

EU flags in front of European Parliament

EPP Group candidate for European Parliament President

The EPP Group will elect its candidate for the post of President of the European Parliament on Tuesday evening. On Wednesday at 10.30 hrs, the EPP...
Manfred Weber, Chairman of the EPP Group

Preparation of the European Council meeting 15-16 December

MEPs are set to debate the preparations for the upcoming European Summit of 15-16 December. Chairman Manfred Weber will take the floor on behalf of...
Visa Stamps

Visa-free travel: new suspension mechanism protects EU

The European Parliament will vote to review the visa suspension mechanism which can be applied to all visa-free travel agreements that the EU has...